A Magyar Tudományos Akadémia folyóirata. Alapítva: 1840
 

KEZDŐLAP    ARCHÍVUM    IMPRESSZUM

 

 2011. november • TARTALOM CONTENTS • November 2011

X

 

Tudós fórum • Academy Affairs  
   

Pálinkás József – Csépe Valéria – Németh Tamás: Kiválóság, fenntarthatóság, versenyképesség Excellence – Sustainability – Competitiveness

1282

Tanulmány • Study  
   

Berényi Marianne – Katona Ferenc: Életminőség és idegrendszer. Klinikai fejlődésneurológia
Quality of Life and the Nervous System. Developental Clinical Neurology

1297

Horváth Lajos: Neurofenomenológia és a megtestesült elme. Transzdiszciplináris dialógus
az idegtudomány és a fenomenológia között
• Neurophenomenology and Embodiment – Transdisciplinar Dialogue between Phenomenology and Neuroscience

1306

Kovács Gábor: Egy megátalkodottan jóhiszemű értelmiségi odisszeája a jogtól a politikaelméletig – Száz éve született Bibó István • An Odyssey of an Intellectual in Good Faith from Jurisprudence to Political Theory

1316

Gyáni Gábor: A történelmi esemény fogalma • Abstraction of a Historical Event

1324

Tompa Anna: Daganatos betegségek előfordulása, a hazai és nemzetközi helyzet ismertetése
Global and Hungarian Burden of Cancer

1333

Pásztói Mária – Falus András – Buzás Edit: Ízületek autoimmun megbetegedéseinek „édes” (szénhidrát-biológiai) vonatkozásai • “Sweet” (Glycobiological) Aspects of Joint Diseases

1346

Müller Miklós: Liszenko emlékezetes előadása a Magyar Tudományos Akadémián, 1960-ban
A Memorable Presentation by T. D. Lysenko at the Hungarian Academy of Sciences in 1960

1355

Elek László beszélgetése Müller Miklóssal • László Elek's Interview with Miklós Müller

1360

Szilágyi István: A földrajz a történelem kulcsa. 150 évvel ezelőtt született Sir Halford J. Mackinder brit földrajztudós, a geopolitika klasszikusa • The Geographical Pivot of History.
Sir Halford J. Mackinder Was Born 150 Years Ago

1362

Süveges Ildikó: Idén lenne 100 éves Radnót Magda • Magda Radnót Was Born 100 Years Ago

1373

Koltay Tibor: A Wikipédia, a Web 2.0 és az amatőrök • Amateurs and the World of Science

1377

Vélemény, vita • Discussion  

 

 

Brendel Mátyás: Hit és tudomány • Belief and Science 1380

1380

Freund Tamás: Hit és tudomány • Belief and Science 1385

1385

A jövő tudósai • Scientists of the Future  

 

 

Bevezető (Csermely Péter)

1387

Matematikai tehetséggondozás, utánpótlás-nevelés (dr. Katz Sándor)

1387

Kitekintés • Outlook (Gimes Júlia gondozásában) 1397

Könyvszemle • Book Review (Sipos Júlia gondozásában)  
   

A változások kora (Miru György)

1401

Teller életéről és pályájáról tudományos igényességgel (Berényi Dénes)

1404