A Magyar Tudományos Akadémia folyóirata. Alapítva: 1840
 

KEZDŐLAP    ARCHÍVUM    IMPRESSZUM

 

 2011. december • TARTALOM CONTENTS • December 2011

X


   
Víz határok nélkül
Water without Borders
 
Vendégszerkesztő: Szabados László  

Szabados László: Bevezető • Introduction

1410

Somlyódy László: A világ vízdilemmája • Water Dilemma of the World

1411

Somos Éva: A csőbe zárt ivóvíz… (vagy mégsem?)
Drinking Water Closed in Pipes… (Or Not Quite?)

1425

Radó János: Az ember vízháztartása • Human Water Metabolism

1440

Bonta Imre – Ujváry Katalin: Hidrológiai célú mennyiségi csapadék-előrejelzés hazánkban
Precipitation Forecast in Hungary for Hydrological Purposes

1449

Baranyai András: A víz fizikai kémiája • Physical Chemistry of Water

1459

Sükösd Csaba: A nehézvíz • Heavy Water

1467

Szabados László: Víz az Univerzumban • Water in the Universe

1480

Tanulmány • Study  

Nánay Bence: A filozófia és a tudományok – vitaindító
Philosophy and Sciences—A Provocative Proposal

1493

Perecz László: Az antipozitivizmus áramában. A Böhm-iskola és a Lukács-kör a századelőn
In the Tendency of Anti-Positivism: The Böhm School and the Lukács Circle
at the Beginning of the Century

1499

Bogoly József Ágoston: Liszt Ferenc heurisztikája • Heuristics on Ferenc Liszt

1508

Enyedi György: Mi a regionális tudomány? • Content Of Regional Sciences

1514

Tudós fórum • Academy Affairs  

A Magyar Tudomány Ünnepe • Hungarian Science Festival • 2011

Pálinkás József köszöntője • Opening Speech of József Pálinkás, President of MTA

1515

Kitüntetések • Awards

1517

Szubjektív tudománytörténet • Subjective History of Science

A biológiai kutatás különös kihívásai
Unexpected Challenges in Biological Research (Sarkadi Balázs)

1521

Egy intelligenciavizsga története • History of an Intelligence Test (Láng István)

1522

Beavatás • Initiation (Falus András)

1523

Paradigmaváltás a hidrogeológiában: a mester házhoz jött
Paradigm Shift in Hydrogeology. The Professor at My House (Mádlné Szőnyi Judit)

1524

Kitekintés • Outlook (Gimes Júlia gondozásában) 1527

Könyvszemle • Book Review (Sipos Júlia gondozásában)  

A magyar helységnév-azonosító szótár margójára (Klinghammer István)

1529

Három új könyv (Berényi Dénes)

1531

Fiatal kutatók (Konczos Géza)

1534