A Magyar Tudományos Akadémia folyóirata. Alapítva: 1840
 

KEZDŐLAP    ARCHÍVUM    IMPRESSZUM

 

   ›  A 2011. ÉV TELJES TARTALOMJEGYZÉKE

X


Tematikus számok, összeállítások

 

A klímaváltozás hatása az onkológiai gyakorlatban

 

 

Vendégszerkesztő: Eckhardt Sándor

Eckhardt Sándor: Bevezető

2

130

Dank Magdolna: A klímaváltozás és a migráció hatása
az onkológiai gyakorlatra HCC-ben

2

132

Schuler Dezső – Garami Miklós: Klímaváltozás és gyermekonkológia

2

140

Liszkay Gabriella: Klímaváltozás és bőrdaganatok

2

147

Kásler Miklós: A klímaváltozás és a fej–nyaki onkológia

2

154

Romics Imre: Schistosomiasis okozta hólyagdaganat diagnosztikája és kezelése

2

161

 

 

 

Placebo

 

 

Vendégszerkesztők: Ádám György és Halmos Tamás

 

 

Ádám György – Halmos Tamás: Bevezető

3

258

Hárdi István: A placebo mint jelenség, és ami mögötte van

3

260

Halmos Tamás: A placebohatásról klinikusi szemmel

3

264

Fenyvesi Tamás: A placebo története, hatásmechanizmusa a fájdalomcsillapításban, és alkalmazása a klinikai gyógyszervizsgálatokban

3

269

Bárdos György: Mindennapi placebóink

3

276

Ádám György: A placebojelenség kognitív éntérkép-elmélete

3

285

Köteles Ferenc: A placebohatás kurrens problémái

3

290

     

Magyarok és törökök egymás szemével

     (Identitások – ön- és ellenségképek – az elfogadástól a rokonszenvig)

 

 

Vendégszerkesztő: Fodor Pál

Fodor Pál: Bevezetés

4

386

Fodor Pál: Az oszmántól a törökig – a török nemzeti gondolat megszületése

4

389

Fodor Pál: A törökök magyar szemmel

4

400

Tasnádi Edit: A török irodalom Magyarországon

4

408

Fodor Pál – Ivanics Mária – Sudár Balázs: A magyarok oszmán és török szemmel

4

416

Vecdet Erkun: Magyarországról és a magyarokról – visszaemlékezés

4

425

Dursun Ayan: Szent István királytól a mai Magyarországig

4

435

A szén-dioxid összegyűjtése és visszasajtolása földtani szerkezetekbe –

     hazai lehetőségek

Vendégszerkesztő: Ádám József

 

 

Ádám József: Bevezető

4

438

Glosszárium

4

440

Valaska József: A szén-dioxid-leválasztás és -visszasajtolás szükségessége
és korlátai a hazai szénalapú erőművek esetében

4

441

Pápay József: A szén-dioxid visszasajtolásának tapasztalatai az olajipar területén

4

444

Falus György − Szamosfalvi Ágnes − Jencsel Henrietta − Vidó Mária −
Török Kálmán: A hazai földtani szerkezetek felmérése
a szén-dioxid-visszasajtolás szempontjából

4

450

Kubus Péter: A CCS-projekt realitása a hazai olajipar szempontjából

4

459

Deák Gyula − Bartha László: Technológiai módszerek
a szén-dioxid földtani szerkezetekbe történő visszasajtolására

4

465

     

A jog mint multidiszciplináris jelenség

 

 

Vendégszerkesztő: Szmodis Jenő

 

 

Szmodis Jenő: Bevezető

5

514

Maczonkai Mihály: A jogszabály és a jogalkalmazói döntés

5

517

Prugberger Tamás: A környezetrombolásról, és annak globális,
európai és hazai jogi korlátozásáról

5

526

Sárközy Tamás: A jog szerepe a gazdaságban

5

535

Pataki Ferenc: Jog és pszichológia

5

541

Szmodis Jenő: A jog a humánetológia tükrében

5

548

Erdő Péter: A közjó és a lelkek üdvössége –
Adalékok a jogrendek teológiai vonatkozásához

5

558

 

 

 

Az élővilág állapota és egészségünk

 

 

Vendégszerkesztő: Poór Gyula

Poór Gyula: Környezet és egészség viszonya, tágabb felfogásban

6

642

Török Katalin: Ökoszisztéma-szolgáltatások és egészségünk

6

645

Czúcz Bálint – Molnár Zsolt – Horváth Ferenc – Botta-Dukát Zoltán:
Indikátor a természeti környezet ökológiai állapotának
átfogó jellemzésére: a természeti tőke index

6

652

Kröel-Dulay György – Csecserits Anikó – Szitár Katalin – Molnár Edit –
Szabó Rebeka – Botta-Dukát Zoltán: A parlagfű mint egészséget veszélyeztető özöngyom elterjedésének ökológiai vonatkozásai

6

658

Kopp Mária – Prékopa András: Ember-környezeti játékelméleti modell

6

665

Topál József – Hernádi Anna: Gyógyító állatok: tudomány vagy kuruzslás?

6

678

Lázár Imre: Az élet kereke: a fenntarthatóság és folytathatóság
környezetantropológiai kérdései

6

687

Biodiverzitás és ökoszisztéma-szolgáltatás

 

 

Vendégszerkesztő: Báldi András

 

 

Vida Gábor: Prológus

7

770

Báldi András: Pénzt vagy életet?

7

774

Kovács Eszter – Pataki György – Kelemen Eszter – Kalóczkai Ágnes:
Az ökoszisztéma-szolgáltatások fogalma a társdalomkutató szemszögéből

7

780

Marjainé Szerényi Zsuzsanna: Az ökoszisztéma-szolgáltatások
közgazdaság-tudományi megközelítése

7

788

Czúcz Bálint – Kröel-Dulay György – Török Katalin: Az ökoszisztéma-szolgáltatások szerepe és lehetőségei az éghajlatváltozás elleni küzdelemben

7

795

Bionyelvészet: lehetőségek és kihívások

 

 

Vendégszerkesztő: Bánréti Zoltán

Bánréti Zoltán: Bevezető

8

898

Pléh Csaba: A nyelv biológiai alapjai: bátor elméletek és józan építkezés

8

901

Venetianer Pál: Létezik-e a tagolt emberi beszéd képességéért felelős gén?

8

907

Gervain Judit: A csecsemőkori beszédészlelés mechanizmusai
és a nyelvelsajátítás

8

913

Kabai Péter: A madarak énektanulásáról

8

920

Kas Bence: A nyelvi zavarok vizsgálatának szerepe
a nyelvi képesség kutatásában

8

929

A hazai neveléstudomány fókuszai

Vendégszerkesztő: Géczi János

Géczi János: Bevezető

9

1026

Csépe Valéria: Valóság vagy álom?
A pszichológia és az idegtudomány hatása a 21. századi oktatásra

9

1031

Molnár Gyöngyvér: Az információs-kommunikációs technológiák hatása
a tanulásra és oktatásra

9

1038

Nikolov Marianne: Az idegen nyelvek tanulása és a nyelvtudás

9

1048

Kárpáti Andrea: Esztétikai nevelés az új képkorszakban:
a gyermekrajztól a vizuális nyelvig

9

1058

Csapó Benő: Az oktatás tudományos hátterének fejlődése

9

1064

Nagy Péter Tibor: Az oktatásról szóló tudomány kettős nyitottsága

9

1077

Fazekas Károly: Közgazdasági kutatások szerepe
az oktatási rendszerek fejlesztésében

9

1090

 

 

 

Víz – határok nélkül    
Vendégszerkesztő: Szabados László    

Szabados László: Bevezető

12

1410

Somlyódy László: A világ vízdilemmája

12

1411

Somos Éva: A csőbe zárt ivóvíz… (vagy mégsem?)

12

1425

Radó János: Az ember vízháztartása

12

1440

Bonta Imre – Ujváry Katalin: Hidrológiai célú
mennyiségi csapadék-előrejelzés hazánkban

12

1449

Baranyai András: A víz fizikai kémiája

12

1459

Sükösd Csaba: A nehézvíz

12

1467

Szabados László: Víz az Univerzumban

12

1480

 

 

 


 

 

 

Tanulmányok

 

 

 

Ács Tibor: Egy állandó bizottság születése 1881–1883

10

1262

Alföldi Ágnes Dóra: A családon belüli erőszak problematikája
a XXI. századi Magyarországon

8

955

Antos Zsolt – Vass Zoltán: Szörnypszichológia a projektív rajzok tükrében

10

1154

Bai Attila: Újabb generációs bioüzemanyagok perspektívái

7

861

Bárdossy György – Fodor János: Matematikai módszerek
alkalmazása a földtudományokban

6

703

Bárdossy György: A világ atomerőműveinek uránérc-ellátottsága

3

317

Berényi Dénes: Határok nélküli tudomány

3

340

Berényi Dénes: Klímaváltozás, globális felmelegedés, CO2-hatás – kritikus szemmel

1

18

Berényi Marianne – Katona Ferenc:
Életminőség és idegrendszer. Klinikai fejlődésneurológia

11

1297

Biernaczky Szilárd: Még egyszer Magyar Lászlóról

6

710

Bogoly József Ágoston: Liszt Ferenc heurisztikája

12

1508

Bollobás Enikő: Posztmodern paradigmaváltás az amerikanisztikában

3

308

Braun Tibor: A fullerének szerepe a földtörténeti kihalások okaiban –
egy téves hipotézis krónikája

3

331

Braun Tibor: A tudományos kutatás költségei, értéke és haszna.
Pesszimista elemzésekről az Egyesült Államokban és Angliában

1

90

Braun Tibor: Detonációs nanogyémántok titkosított felfedezése

10

1247

Brendel Mátyás: A relativizmus határai: vajon létezik-e demarkáció
a relativizmuson belül?

5

590

Elek László beszélgetése Müller Miklóssal

11

1360

Enyedi György: Mi a regionális tudomány?

12

1514

Farkas József – Szeitzné Szabó Mária – Bánáti Diána:
A nemzeti élelmiszer-biztonsági politika és program alapvonalai

1

54

Galántai Zoltán: A Wikipédia és a tudomány jövője

7

815

Gervai Judit – Lakatos Krisztina – Tóth Ildikó: Paradigmaváltás a korai kötődés
kutatásában: genetikai tényezők és gén–környezet kölcsönhatások vizsgálata

7

802

Gucsik Arnold: Oikejama: az első japán meteoritkráter

2

182

Gyáni Gábor: A történelmi esemény fogalma

11

1324

Gyulai József: Gábor Dénes emlékére

6

727

Halmos Tamás – Suba Ilona: Az agy szabályozó szerepe az energiaforgalomban
és a szénhidrát-anyagcserében, az agy inzulinrezisztenciája

10

1189

Hamza Gábor: Adalékok a magyar–francia kapcsolatok történetéhez
a politikai gondolkodás és az alkotmányjog területén

8

950

Hamza Gábor: Észrevételek a készülő új alkotmányhoz

1

2

Haszpra László: Az éghajlati rendszer és mozgatói

5

570

Haszpra László: ICOS – a jövő páneurópai üvegházgáz-megfigyelő rendszere

1

32

Horváth Lajos: Neurofenomenológia és a megtestesült elme.
Transzdiszciplináris dialógus az idegtudomány és a fenomenológia között

11

1306

Jámbor Attila: A Közös Agrárpolitika 2013 után: a szakmai és társadalmi vita összefoglalása

2

189

Julesz Máté: Az egészséges (munka)környezethez fűződő jog

6

717

Kampis György – Soós Sándor – Gulyás László: A magyar tudomány intézményi szerkezete és kompetenciái, 2001–2010 a Reuters-Thomson – ISI Web of Science adatbázis alapján

8

963

Kasztovszky Zsolt: A Budapesti Neutronközpont szerepe
az európai kulturális örökség kutatásában – CHARISMA

10

1238

Kiss L. László: A tudományos közlés művészete

6

734

Kollár István – Kurutzné Kovács Márta: Kutatási teljesítmények értékelésének támogatása a Magyar Tudományos Művek Tára segítségével

1

79

Koltay Tibor: A Wikipédia, a Web 2.0 és az amatőrök

11

1377

Kovács Gábor: Egy megátalkodottan jóhiszemű értelmiségi odisszeája
a jogtól a politikaelméletig – Száz éve született Bibó István

11

1316

Kovács Nándor Erik: 75 éves az Ankarai Egyetem Hungarológiai Tanszéke.
Az évforduló kapcsán emlékezünk az alapítóra, Rásonyi Lászlóra

10

1213

Kováts-Németh Mária: A fenntarthatóságra nevelés szükségessége

10

1173

Kubassek János: Teleki Pál, a magyar politikai földrajz atyja

8

987

Lamm Vanda: Huszonöt évvel Csernobil után.
A nukleáris károkért való nemzetközi felelősségi szabályozás fejlődése

6

694

Lipták Dorottya: A modernkori könyv- és sajtótörténeti kutatások állapotáról.
Paradigmaváltás – problémafeltárás – alapelvek – programok – feladatok

9

1121

Ludassy Mária: Enciklopédiák, 1750–2010

7

809

Magda Sándor – Bíró Barbara: Mezőgazdaság – vidék – foglalkoztatás

8

937

Mészáros Ernő: Kis tudományból nagy tudomány: az aeroszol-kutatás története

10

1226

Metin Türktüzün: 400 éve született Evlija Cselebi, a kütahyai világutazó

10

1210

Müller Miklós: Liszenko emlékezetes előadása a Magyar Tudományos Akadémián, 1960-ban

11

1355

Nagy Ádám: Családon és iskolán túl

7

826

Nánay Bence: A filozófia és a tudományok – vitaindító

12

1493

Németh József: In memoriam Gábor Dénes – A Szemere utcától a világhírig

6

729

Németh Veronika – Mátyus Péter: A kémiáról
(nem csak) a Kémia Nemzetközi Éve 2011 kapcsán

9

1102

Némethi András: Jurij Ivanovics Manyin

7

839

Pál-Antal Sándor: Az erdélyi magyar történetírás ma

8

981

Palló Gábor: A tudományos siker kettős természete: fiatal kutatók és a siker

4

473

Papanek Gábor – Bartók István – Ferencz Alexandra:
A kutatók, egyetemi oktatók utánpótlása Magyarországon
a gazdálkodás- és szervezéstudományi doktori iskolák példáján

10

1181

Pásztói Mária – Falus András – Buzás Edit: Ízületek autoimmun megbetegedéseinek
„édes” (szénhidrát-biológiai) vonatkozásai

11

1346

Perczel András: A mikrokozmosz kémiája – a kémia mikrokozmosza

9

1111

Perecz László: Az antipozitivizmus áramában.
A Böhm-iskola és a Lukács-kör a századelőn

12

1499

Póczik Szilveszter: A radikális politikai iszlám eszmevilága

5

580

Pörzse Gábor: A kiválósági hálózatok és az integrált projektek szerepe
az Európai Unió kutatási politikájában

2

217

Pusztay János: Az iskola és a terminológia mint a nyelvi sokszínűség megőrzésének eszköze

10

1164

Radnai Gyula: A Solvay-konferenciák története

10

1216

Rosta István – Velner András: 150 éve született
a Magyarországon elsőként felavatott mérnökdoktor: Zielinski Szilárd (1860–1924)

1

48

Rózsa Erzsébet: Az elismerés: a kortárs filozófia kurrens témája
és a korszerű társadalomelmélet kutatási iparadigmája

2

210

Rózsa Erzsébet: Tudásarchívum és a Humboldt Fórum. A tudomány, a művészet
és a kultúra új együttműködési formái Berlinben

10

1253

Sarkadi Balázs: Őssejtek az orvosi kutatásban és terápiában

10

1196

Schiller Róbert: Fizikai molekula, kémiai atom?

5

596

Solymos Rezső: Az erdészeti politika tudományos alapjai és az erdők története

2

199

Süveges Ildikó: Idén lenne 100 éves Radnót Magda

11

1373

Szilágyi István: A földrajz a történelem kulcsa. 150 évvel ezelőtt született
Sir Halford J. Mackinder brit földrajztudós, a geopolitika klasszikusa

11

1362

Szmodis Jenő: A jog multidiszciplináris megközelítéséről

1

7

Tamás Pál: A krízis és a társadalomkutatás: ki miért felelős?

2

167

Tasnádi Edit: Evlija Cselebi Magyarországon

10

1207

Tompa Anna: Daganatos betegségek előfordulása,
a hazai és nemzetközi helyzet ismertetése

11

1333

Tóth Ferenc: Ibrahim Müteferrika, egy oszmán diplomata
a magyar függetlenség szolgálatában, az 1730-as évek végén

1

38

Török Katalin: A LifeWatch biodiverzitás-kutatási infrastruktúra-hálózat
hazai kiépítésének lehetőségei

10

1199

Tüskés Gábor: Az új Mikes-kutatásokról

3

299

Udvardy Miklós: Komplementer és alternatív gyógyászat
és a rosszindulatú vérképzőszervi betegségek

3

322

Varga Péter: Földrengések előrejelzése

7

843

Venetianer Pál: Tíz éve ismerjük az emberi genomot

5

604

Vincze Imre: A tudományterületi eloszlásokról (avagy a ló másik oldala)

1

64


 

Tudós fórum

 

 

 

25 évvel ezelőtt halt meg Sváb János,
a biometria hírneves tudósa
(Prékopa András)

9

1140

Amíg az ünnepi kötet elkészült (Láng István)

6

746

Az MTA doktori tanácsának közleménye

2

230

Díjak, kitüntetések az MTA 181. Közgyűlésén

6

740

Füstöss László: Budapesti Szkeptikus Konferencia – nyolcadszor

4

488

Heszky László: A transzgénikus (GM) növényfajták
termesztésével kapcsolatos tudományos problémák

1

104

Kitüntetések

4

491

Kitüntetések

10

1270

Kitüntetések

12

1517

Művészet a Magyar Tudományos Akadémián (Sipos Júlia)

7

872

Pálinkás József – Csépe Valéria – Németh Tamás:
Kiválóság, fenntarthatóság, versenyképesség

11

1282

Pálinkás József köszöntője a Magyar Tudomány Ünnepén

12

1515

Pálinkás József ünnepi megnyitóbeszéde az MTA 181. Közgyűlésén

6

738

Tisztújító Közgyűlést tartottak az MTA tagjai

6

743

Venetianer Pál: A véletlen és a szükségszerű – konferencia Jacques Monod születésének százéves – és híres könyve megjelenésének negyvenéves évfordulóján

1

108

Szubjektív tudománytörténet

 

 

A „Big One” (Moravánszky Ákos)

3

370

A biológiai kutatás különös kihívásai (Sarkadi Balázs)

12

1521

Amikor a kémcsőbe hulló vakolat felfedezéshez vezet (Csermely Péter)

4

496

Beavatás (Falus András)

12

1523

Egy intelligenciavizsga története (Láng István)

12

1522

Háború helyett csillagászat (Kiss L. László)

7

879

Humuszképződés a légkörben (Gelencsér András)

7

881

Nyár Bécsben (Frank Tibor)

3

367

Paradigmaváltás a hidrogeológiában: a mester házhoz jött (Mádlné Szőnyi Judit)

12

1524

Váratlan utazás (Tariska Péter)

4

500

Véletlenül találtam rá az 1942–44-es amerikai béketervekre (Romcsics Ignác)

4

498

Vitorlabontás akadémiai támogatással (Chikán Attila)

3

365

 

 

 

A Magyar Tudományos Akadémia új levelező tagjai

 

 

Neményi Miklós

3

360

Tolcsvai Nagy Gábor

3

362

   

 


 

Interjú

 

 

 

Aki az élet molekuláit kutatja – Perczel Andrással beszélget Gimes Júlia

8

997

Fény vetülhet a sötét anyagra – Egyed László beszélgetése
Rolf Dieter Heuerrel, a CERN főigazgatójával

1

111

Három év után, három év előtt – beszélgetés Pálinkás Józseffel, az MTA elnökével

5

622

Hegycsúcsok és mérföldkövek. A matematika szükséges ahhoz,
hogy megértsük a világot
– Egyed László beszélgetése Jurij Ivanovics Manyinnal

1

117

Szellemidézés – Beszélgetés Csepeli György szociálpszichológussal (Sipos Júlia)

3

355

 

 

 


 

Vélemény, vita

 

 

 

Brendel Mátyás: Hit és tudomány

11

1380

Freund Tamás: Hit és tudomány

11

1385

Haszpra László: Válasz Zágoni Miklós észrevételeire

8

1003

Horváth Dezső: Válasz Papp Zoltán esettanulmányára

5

613

Orosz Ferenc: Hozzászólás Gyulai József Shockley-cikkéhez

2

228

Papp Zoltán: A tudományos tevékenység értékelésének igazságosabbá tételét
a saját rész elkülönítésével kell kezdeni – esettanulmány

3

347

Papp Zoltán: Reagálás az észrevételekre

5

619

Reményi Károly: A szén-dioxid szerepe a klímaváltozásban

3

354

Reményi Károly: A tudomány az etika határán az energetikai
környezetszennyezés bemutatásakor (néhány „médiatudós” figyelmébe)

8

1006

Tomcsányi Pál: Az életmód-gazdaságtan alapvonásai

1

94

Verő József: Szabad-e a tanulmányok és hivatkozások számát súlyozni?
(Habitusvizsgálat és az akadémiai doktori cím elnyerése)

5

616

Zágoni Miklós: Észrevételek Haszpra László
Az éghajlati rendszer és mozgatói című tanulmányához

8

1000

 

 

 


 

Megemlékezés

 

 

 

Kondorosi Ádám (Venetianer Pál)

3

372

 


 

 

 

A jövő tudósai

(Csermely Péter gondozásában)

 

 

 

Bevezető (Csermely Péter)

2

234

Nemi szerepek és tanulás (Réti Mónika)

2

234

Bevezető (Csermely Péter)

6

750

A magyar tehetséggondozás eredményei nemzetközi összehasonlításban
(Fuszek Csilla – Gordon Győri János – Szilágyi Zsuzsa)

6

750

Bevezető (Csermely Péter)

9

1132

Felfedeztető tanulás. Új utakon
a természettudomány-tanítás megújítása felé
(Réti Mónika)

9

1132

Bevezető (Csermely Péter)

11

1387

Matematikai tehetséggondozás, utánpótlás-nevelés (dr. Katz Sándor)

11

1387

 

 

 


 

 

 

Kitekintés

(Gimes Júlia gondozásában)

 

 

 

120 (1), 243 (2), 374 (3), 503 (4), 628 (5), 759 (6), 883 (7),
1010 (8), 1142 (9), 1272 (10), 1379 (11), 1527 (12)

 

 

 


 

 

 

Könyvszemle

(Sipos Júlia gondozásában)

 

 

 

A fotóelemzés a társadalomtudományi kutatások világában (Sántha Kálmán)

3

379

A játékelmélet alkalmazásának dilemmáiról (Kádár Zoltán)

9

1146

A kutya (Kabai Péter)

2

247

A magyar helységnév-azonosító szótár margójára (Klinghammer István)

12

1529

A magyar orvosi nyelv tankönyve (Gáspárdy Géza)

3

382

A modern magánjogi rendszerek kialakulása és fejlődése
a római jogi hagyományok alapján
(Siklósi Iván)

6

762

A változások kora (Miru György)

11

1401

Az enyedi iskolamúzeum (Géczi János)

8

1018

Az idegen Magyarország (Tóth Judit)

5

636

Az iskolateremtő Simonyi Károly professzor (Bársony István)

7

886

Az objektivitás mítosza? (Romsics Ignác)

10

1275

„Az újságírónak társadalmi értelemben is van felelőssége” (Bajomi-Lázár Péter)

8

1016

Budapest – két századfordulón (Enyedi György)

4

507

Családtörténet? Korrajz a 20. századból (Ormos Mária)

8

1014

Egy újabb Dante-könyvről (Szabó Tibor)

2

251

Egyszerzős korszerű orvosi enciklopédia (Ádám György)

5

632

Fiatal kutatók (Konczos Géza)

12

1534

Genetikailag módosított élőlények (GMO-k) a tények tükrében (Horn Péter)

9

1149

Globális szociális piacgazdaság (Csaba László)

5

633

Gondolatok A lét hangoltsága kapcsán (Berényi Dénes)

10

1279

Három új könyv (Berényi Dénes)

12

1531

Ifjúsági élethelyzetek (Marián Béla)

10

1277

Két kísérlet (Győrffy Dóra)

8

1020

Környezettudomány – „magaslégköri” színvonalon (Bozó László)

3

378

Közigazgatásról – interdiszciplinárisan (Gönczöl Katalin)

7

893

Kutatóegyetemek vezetése: egy szőke nő értekezése (Vastag Gyula)

3

381

Magyar tudomány a Kárpát-medencében (Bodó Barna)

2

249

Mennyi szleng! Diákszleng – a korok, megközelítések tükrében (Balázs Géza)

1

123

Nyelvtanulás nehézségekkel (Barta Péter)

7

888

Raskó István: Honfoglaló gének (elfogult könyvismertető) (Imreh Sz. István)

1

126

Sajtó–kép–történet a magyar neveléstudományban (Molnár---Kovács Zsófia)

6

768

Teller életéről és pályájáról tudományos igényességgel (Berényi Dénes)

11

1404

Tudós nők avagy nők a tudományban (Küllős Imola)

7

891

Utolérni! Mítosz vagy stratégia? Társadalomtudományi kutatások Közép- és Kelet-Európában (Mosoniné Fried Judit)

4

508

Vörös arzenál (Honvári János)

2

254