A Magyar Tudományos Akadémia folyóirata. Alapítva: 1840
 

KEZDŐLAP    ARCHÍVUM    IMPRESSZUM    KERESÉS


 ÉLELMISZER-HIGIÉNIA, ÉLELMISZER-BIZTONSÁG

X

Laczay Péter

az állatorvos-tudomány kandidátusa, Szent István Egyetem Állatorvostudományi Kar Élelmiszer-higiéniai Tanszék
laczay.peter(kukac)aotk.szie.hu

 

Az élelmiszer-higiénia szerepe az élelmiszer-biztonság megteremtésében és garantálásában


Az élelmiszer az egészség megőrzésének és javításának egyik alapvető feltétele, de egyben annak legjelentősebb kockázati tényezője is. Az ember ugyanis az élelmiszerrel veszi fel a fejlődéshez és létfenntartáshoz szükséges tápanyagokat, de ugyanakkor a táplálékkal jut a szervezetbe az egészséget veszélyeztető, azt károsító ágensek legalább 70%-a is. Az elfogyasztott élelmiszerrel szemben így alapvető elvárás, hogy tartalmazza – megfelelő arányban – az életműködéshez szükséges fehérjéket, szénhidrátokat, zsírokat, makro- és mikroelemeket, vitaminokat és egyéb hatóanyagokat, de ne tartalmazzon kórokozó mikrobákat, továbbá az egészségre káros egyéb biológiai ágenseket, kémiai anyagokat (a jogszabályokban meghatározott határértékeket meghaladó mennyiségben) és fizikai szennyeződéseket.

Utóbbi követelmény, azaz az élelmiszerek biztonságos, közegészségügyileg aggálytalan fogyaszthatósága napjaink egyik alapvető népegészségügyi kérdése. A biztonságos, aggálytalanul fogyasztható élelmiszerek termelésének, feldolgozásának és forgalmazásának megteremtése és garantálása komplex, multidiszciplináris feladat, amelyben kiemelkedő, nyugodtan mondhatjuk, hogy elsődleges az élelmiszer-higiénia szerepe. Másként fogalmazva: az élelmiszer-biztonság a fogyasztó egészségvédelme érdekében elérendő cél, az élelmiszer-higiénia pedig ennek alapvető követelmény- és eszközrendszere.


Az élelmiszer-higiénia szakterületének, feladatainak változása


Az élelmiszer-biztonság jelenleginél magasabb szintű garantálásának igénye az elmúlt években jelentős változásokat eredményezett a megvalósítás követelmény- és eszközrendszerében is. A teljes élelmiszer-biztonsági láncra kiterjedő, átfogó, egységes megközelítés szükségessége az elsődleges, mezőgazdasági termelést is az élelmiszer-higiénia szerves részévé, annak kiemelt fontosságú területévé tette. Ezt először a Codex Alimentarius általános élelmiszer-higiéniai elveire vonatkozó, 1997-ben kiadott útmutató (CAC-RCP1-1969, Rev. 3) deklarálta, majd később az Európai Unió új általános élelmiszer-higiéniai rendeletének (852/2004/EK rendelet) fontos elemévé vált.

Az élelmiszerek közegészségügyileg aggálytalan fogyaszthatóságának biztosítása az előbbiek mellett az élelmiszer-higiéniai szabályozás teljes reformját, valamint a hatósági ellenőrzések hatékonyabbá tétele és egységesítése érdekében egységes ellenőrzési módszertan és új ellenőrzési, felügyeleti struktúra kialakítását tette szükségessé.

Az előbbieknek megfelelően az élelmiszer-higiénia szakterülete az elmúlt évtizedben igen jelentős változáson, fejlődésen ment keresztül, ami egyúttal a feladatainak számottevő bővülésével is járt.


Mikrobiológiai veszélyek


Az élelmiszer elfogyasztása révén az emberi szervezetbe jutó egészségkárosító anyagok közül a mikrobiológiai ágensek és a kémiai szennyezők a legjelentősebbek. A mikrobiológiai veszélyt okozó ágensek közül megkülönböztetett figyelmet érdemelnek a zoonotikus (állatról emberre terjedő) kórokozók: baktériumok, vírusok, paraziták és prionok. Közülük az élelmiszer-fogyasztással összefüggő klinikai megbetegedések kiváltásában legnagyobb jelentőségűek a baktériumok, így a Salmonella és a Campylobacter fajok, valamint a Listeria monocytogenes, a Yersinia enterocolitica, az enterohaemorrhagiás (verotoxintermelő) E. coli, valamint a Staphylococcus aureus toxintermelő törzsei (bár ez utóbbiak gyakrabban humán eredetűek).

Az Európai Unió 2008. évi zoonózis-jelentése (European Food Safety Authority, 2010a) alapján az állatról emberre terjedő betegségek évente mintegy 350 ezer európai uniós polgárt érintenek. A legtöbb megbetegedést korábban a Salmonella spp, jelenleg már a Campylobacter okozza; 2008-ban több mint 190 ezer campylobacteriosist jelentettek az Európai Unióban. A zoonotikus ágensek által okozott humán megbetegedések alakulását az Európai Unióban az 1. táblázat szemlélteti.

A bejelentett fertőző betegségek többsége esetében az előfordulási arány csökkenést mutat az előző évekhez képest, ennek mértéke kifejezettebb a salmonellosis (EU-átlagban 13,5%) és lényegében csekélyebb a campylobacteriosis (5%) esetében. A humán salmonellosisok előfordulási gyakoriságának csökkenésében jelentős szerepük van az Európai Unió tagállamaiban 2004-ben, a 2160/2003/EK rendelet előírásainak megfelelően indított védekezési programoknak. Ugyanakkor a rendelkezésre álló adatok arra utalnak, hogy a baromfi salmonellosis elleni védekezés nem eredményezi egyidejűleg a Campylobacter-fertőzöttség csökkenését is. Ehhez külön védekezési program kidolgozására lenne szükség (van Asselt et al., 2008). A táblázat adatait vizsgálva említést érdemel a Q-láz előfordulási gyakoriságának jelentős emelkedése egyes tagállamokban (különösen Hollandiában). A betegség kórokozója, a Coxiella burnetii az általában tünetmentesen lezajló fertőződés során és azt követően hónapokig is ürülhet a tejjel. Jóllehet az ember a baktériumokkal többnyire inhalációs úton, a kérődző állatoktól fertőződik, de nem elhanyagolható a nyers tej és az abból készült tejtermékek fertőző szerepe sem (Guatteo et al., 2010).

Az élelmiszer eredetű vírusos megbetegedések kórokozói döntő többségükben humán patogének, az élelmiszerbe főként bélsárszennyezés következtében (szennyvíz, személyi higiénia hiányosságai) kerülhetnek. Ugyanakkor egyes zoonotikus vírusok, például a kullancsenkefalitisz vírusa, a viraemia fázisában bejuthatnak a tejbe, és annak fogyasztása révén az emberi szervezetbe, illetve a hepatitisz E vírus főként fertőzött sertésmáj fogyasztása révén okozhat emberi megbetegedést (Newell et al., 2010). A vírus hazai sertés- és vaddisznó populációkban is széles körben elterjedt (Forgách et al., 2010).


Kémiai szennyezők


A kémiai szennyezők túlnyomó többsége az elsődleges termelés során, a gazdaságban jut az élelmiszer-termelő állatok és a növények szervezetébe, illetve ez utóbbiak felületére, kisebb részük pedig az élelmiszer-feldolgozás során keletkezik, vagy adalékanyagként hozzáadva jelenik meg a termékekben. Az elsődleges termelés szintjén jelentkező kémiai veszélyek közé tartoznak az állatgyógyszerek és növényvédőszerek maradékai, a különböző környezeti eredetű szennyezők (például: toxikus fémek, dioxinok, poliklórozott bifenilek), biológiai eredetű kontaminánsok (mikotoxinok, tengeri és édesvízi biotoxinok, hisztamin), valamint természetes tartalomként előforduló toxikus anyagok (ciánglükozidok, nitritek, nitrátok, alkaloidok stb.).

Az élelmiszeripari feldolgozás, valamint az ételkészítés során is keletkezhetnek a fogyasztó egészségét károsító vegyi anyagok, illetve a termelési eszközökből, csomagolóanyagokból is bekerülhetnek az élelmiszerekbe kémiai szennyezők (pl. policiklikus aromás szénhidrogének, nitrózaminok). Ugyancsak az élelmiszerek ipari feldolgozásával kapcsolatban kell megemlíteni az adalékanyagok (színezékek, tartósítószerek, mesterséges édesítőszerek, antioxidánsok) előírástól eltérő használatából adódó szennyezéseket is.

A kémiai szennyezők által előidézett egészségkárosodások kevés kivételtől eltekintve lassan, a fogyasztó számára rejtetten alakulnak ki. Különösen jellemző ez a szervezetben kumulálódó, genotoxikus karcinogén hatású vegyületekre, melyek az élelmiszerbe kerülve már igen kis koncentrációban potenciális veszélyt jelenthetnek a fogyasztókra. Ebbe a körbe tartoznak az elmúlt évek legjelentősebb élelmiszer válsághelyzeteit előidéző egyes poliklórozott diaromás szénhidrogének, amelyeket a gyakorlatban összefoglalóan dioxinoknak neveznek. Az élelmiszer-toxikológiai szempontból fontos dioxinok csoportja huszonkilenc különböző vegyületet foglal magába (hét dibenzo-dioxint, tíz dibenzo-furánt és tizenkét bifenilt). Ezek biokémiai hatásmechanizmusa és toxikológiai tulajdonságai hasonlóak, de biológiai-toxikológiai hatáserősségük különböző. Toxicitásuk és ennek alapján a fogyasztó egészségére gyakorolt hatásaik összehasonlítása toxicitási egyenérték faktorok révén történik. Ennek lényege, hogy egységnyi értékűnek tekintjük a 2,3,7,8-TCDD hatáserősségét, és ehhez viszonyítjuk a többi vegyület toxicitását. Az egyenérték faktorok segítségével a különböző „dioxinok” mért mennyiségei az élelmiszerben, illetve a környezetben TCDD-egyenértékre (TEQ – Toxic Equivalent) számíthatók át, ami a kockázatbecslés és a határérték-meghatározás alapja. A dioxinok a fogyasztó szervezetébe elsősorban a szennyezett növényekkel (zöldségekkel, gyümölcsökkel), illetve kontaminált takarmánnyal etetett állatok húsával, zsigereivel, valamint a tejjel, tojással, továbbá a halhússal és halászati termékekkel juthatnak. A szervezetben számtalan biokémiai mechanizmus zavarát idézik elő, immunotoxikus, teratogén és karcinogén hatásúak. Az emberi szervezetbe jutó dioxinok mennyisége hetente legfeljebb 14 pg TEQ/kg lehet. Ennek megfelelően az élelmiszerekre megállapított határértékek is igen alacsonyak, és általában 1–6 pg/g között változnak.

Az állati eredetű élelmiszerek kémiai biztonságának egyik alapvető feltétele, hogy nem tartalmazhatnak gyógyszermaradékokat olyan mennyiségben, amely a fogyasztó számára kockázatot jelentene. A gyógyszereken belül különleges helyet foglalnak el az antibiotikumok, hiszen hatásukat a többi farmakontól eltérően nem az emberi vagy állati szervezet sejtjeire, hanem közvetlenül a kórokozókra fejtik ki, és ezáltal valódi oki terápiát jelentenek. A mással nem helyettesíthető, pótolható terápiai előnyök mellett az antibiotikumok alkalmazásának ugyanakkor potenciális veszélyei, kockázatai is vannak. Ezek egy része a vegyületek kémiai szerkezetével összefüggő toxikus hatás valamely szervrendszerre (vese, máj, idegrendszer, vérképzés), illetve az anyaggal szembeni egyedi túlérzékenység, allergia. Az antimikrobás szerek esetében az előbbi, a gyógyszerekre általánosságban jellemző potenciális kémiai-toxikológiai kockázatok speciális biológiai veszélyekkel egészülnek ki. Ezek közé tartoznak az antibiotikum-rezisztencia, illetve a környezet élővilágára gyakorolt nemkívánatos hatások.

Az antimikrobiális rezisztencia elmúlt években tapasztalt nagyfokú növekedése a beteg állatok gyógyítási esélyeinek romlása mellett az ember egészségvédelme és a környezet ökológiai egyensúlya szempontjából is kiemelt jelentőségű. Különös fontosságúak e tekintetben a zoonotikus kórokozók, illetve mindazon szaprofita vagy feltételesen patogén mikrobák, amelyek a rezisztenciamechanizmusok genetikai kódját hordozó transzpozonokat, plazmidokat horizontálisan átadni képesek, akár más fajba

 

 

tartozó baktériumoknak is. Ily módon az állati eredetű élelmiszerekkel a rezisztenssé vált mikrobák mint szennyezők bejuthatnak a fogyasztó szervezetébe, ahol elszaporodva rezisztenciájukat humán patogén törzseknek adhatják át, amelyek súlyos, nehezen kezelhető fertőzés forrásai lehetnek, illetve a környezetbe kerülve multirezisztens populációt hozhatnak létre. Az Európai Élelmiszer-biztonsági Hivatal által közzétett legújabb, 2008. évre vonatkozó rezisztenciaadatokat (European Food Safety Authority, 2010b) a legfontosabb zoonotikus kórokozók (Salmonella, Campylobacter), illetve indikátor mikrobaként tekintett E. coli vonatkozásában a 2. táblázat szemlélteti.

A 2008. évi EFSA-adatok összességében arra utalnak, hogy a zoonotikus Salmonella és Campylobacter törzsek, valamint az indikátorként vizsgált E. coli izolátumok számos közegészségügyileg jelentős antibiotikummal szemben nagyfokú rezisztenciát mutatnak. Ennek mértéke tagállamonként jelentősen eltérő, Magyarországon esetenként (például a salmonellák fluorokinolon-rezisztenciája) kiemelkedően magas.

A rezisztencia kialakulása komplex folyamat, de abban az antibiotikum szakszerű megválasztása, majd megfelelő dózisban és ideig történő alkalmazása mindenképpen meghatározó. Az indokoltnál alacsonyabb dózisban és rövidebb vagy éppen hosszabb ideig történő alkalmazás ugyanis jelentősen elősegíthetik a rezisztencia kialakulását.


Húsvizsgálat


A húsvizsgálat, amelynek célja a hús emberi fogyasztásra való alkalmasságának elbírálása, a hatósági állatorvos élelmiszer-higiéniai tevékenységének egyik legfontosabb területe. Klasszikus megközelítésben a vágóállat élő és levágott állapotban történő diagnosztikai vizsgálatát jelenti, beleértve a szükséges kiegészítő vizsgálatokat (kiegészítő bakteriológiai húsvizsgálat, trichinella vizsgálat). A vágóhídra alapozott vizsgálati rendszer az elmúlt évtizedekben fokozott változáson ment keresztül. Ennek oka, hogy a friss hússal kapcsolatos élelmiszer-biztonsági kockázati tényezők túlnyomó többsége a hagyományos vágóhídi húsvizsgálattal egyáltalán nem, vagy nem kellő mértékben ismerhető fel. Vonatkozik ez mindenekelőtt a vágóállatokban latens hordozás formájában előforduló, klinikai tüneteket, illetve a húsvizsgálat során felismerhető morfológiai elváltozásokat nem okozó zoonotikus kórokozókra (Salmonella, Campylobacter, Listeria monocytogenes, enterohaemorrhagiás E. coli, Yersinia enterocolitica stb.), valamint a különböző kémiai szennyezőkre (mindenekelőtt gyógyszer-maradékanyagokra és tiltott gyógyszerekre).

Minthogy e láthatatlan, klinikai tünetekben, illetve kórtani elváltozásokban nem manifesztálódó kockázatok az elsődleges termelésből, azaz a gazdaságból származnak, értelemszerű, hogy az ellenük való védekezés alapvető célja az előbbi kockázatot hordozó állatok, állományok vágásának a kockázatmentesektől való elkülönítése vagy a vágásuk megtiltása (a kockázat jellegének függvényében). Ennek érdekében a vágásra szánt állatot a tartási, takarmányozási, terápiás és diagnosztikai beavatkozások figyelembe vételével mint későbbi vágóállatot kell tekinteni, lehetőség szerint minimálisra csökkentve a fogyasztóra potenciálisan veszélyt jelentő tünetmentes kórokozó-hordozás lehetőségét, illetve kizárva a kémiai szennyezők határérték feletti előfordulását.

Az állatállomány előéletére vonatkozó információt (élelmiszerláncra vonatkozó információt) a vágást megelőzően el kell juttatni a vágóhíd üzemeltetőjének, illetve a vágóhídi húsvizsgálatot végző hatósági állatorvosnak, akik annak alapján az esetleges kockázati tényezők mérlegelése, elemzése alapján tudják a szükséges intézkedéseket megtenni (vállalkozó), illetve döntéseket meghozni (hatóság) a levágott állati testek, majd az abból előállított termékek közegészségügyi aggálytalanságának biztosítása érdekében.

A jelenlegi fejlődés másik eleme a post mortem húsvizsgálat során a bemetszéses vizsgálatok számának csökkentése, a vizsgáló által előidézett kenődéses kontamináció megelőzésére. Ez a tendencia elsődlegesen a sertés húsvizsgálati eljárásának változását jellemzi. A kockázatelemzésen alapuló húsvizsgálati eljárás keretében az illetékes állategészségügyi hatóság engedélyezheti, hogy az integrált termelői rendszerekben, ellenőrzött tartási körülmények között nevelt hízósertéseken csak megtekintéses vizsgálatot kelljen végezni. Ennek alapja az adott régió állategészségügyi helyzetéről, a gazdaságban nevelt hízósertések egészségi állapotáról, az alkalmazott gyógykezelésekről és várakozási időkről, a hús biztonságát befolyásoló betegségekről, laboratóriumi vizsgálatokról, valamint a korábbi húsvizsgálatok eredményeiről és a termelési adatokról készített megfelelő információ és az előző hat hónapban az elhullások és vágóhídi kobzások alacsony száma (Blaha et al., 2007). A húsvizsgálati rendszer fejlődésének további eleme a vágóüzem technológiai higiéniájának fejlesztése, az erre irányuló önellenőrzések hatékonyságának növelése, és mindezekkel összefüggésben ezeknek a húsvizsgálat keretében történő hatósági ellenőrzése.


Vállalkozói felelősség, hatósági ellenőrzés


Az élelmiszerek biztonságáért elsődlegesen az élelmiszer előállítója a felelős. E felelősség természetesen bizonyos mértékig továbbadódik az élelmiszer tárolását/raktározását, forgalmazását végző vállalkozókra, a közétkeztetés és vendéglátás szereplőire (összességükben élelmiszeripari vállalkozók), valamint a fogyasztóra is. A biztonságos, aggálytalanul fogyasztható élelmiszer előállítása után ugyanis a nagy- és kiskereskedelmi vállalkozók a felelősek azért, hogy az továbbra is aggálytalan maradjon, és károsodás nélkül jusson el a fogyasztóhoz. A felelősség ily módon megosztott, de az előállítónak és a forgalmazónak is egységes érdeke, hogy az élelmiszer megőrizze a biztonságát a végső fogyasztóig. Az élelmiszeripari vállalkozók termékeik biztonságát az élelmiszer-higiéniai feltételek és szabályok teljes körű betartásával és az ezek figyelembevételével, az általuk végzett teljes folyamatra kiterjedő, veszélyelemzésen alapuló önellenőrző rendszer kialakításával és működtetésével tudják megteremteni és garantálni.

Az élelmiszer-higiéniai szabályok betartását az állam a hatósági élelmiszer-ellenőrzés keretében vizsgálja. A hatósági ellenőrzés egyrészt az élelmiszerre irányul, és annak vizsgálatával győződik meg a fogyasztásra kerülő termék biztonságáról, másrészt a termelő, az előállító és a forgalmazó tevékenységét ellenőrzi, hogy az megfelelő-e a biztonságos élelmiszerek előállításához, forgalmazásához. A szakszerű, következetes, egységes elvekre épülő, megfelelő gyakorisággal végzett hatósági ellenőrzés az államnak a polgárai egészségének védelméért való felelősségét juttatja kifejezésre.

Az élelmiszer-higiéniai elvek és szabályok alkalmazási köre az elmúlt években kibővült, és ma már az élelmiszerlánc egészére kiterjed. Alapvető változás, hogy a korábbi szabályozással és gyakorlattal ellentétben az elsődleges, mezőgazdasági termelés is az élelmiszer-higiéniai szabályozás és tevékenység szerves részét képezi. Ennek oka, hogy az élelmiszer-biztonságot ma alapvetően veszélyeztető mikrobiológiai és kémiai veszélyek ellen csak az egész élelmiszerláncra, a „szántóföldtől az asztalig” kiterjedő szabályozással védekezhetünk. Ebben kiemelten fontos az elsődleges termelés, mivel közegészségügyileg aggálytalanul fogyasztható, egészséges, tápláló élelmiszer csak biztonságos, kórokozó mikrobáktól, illetve toxinjaiktól mentes, kémiai szennyezőket legfeljebb az engedélyezett mennyiségben tartalmazó alapanyagból állítható elő (Laczay, 2008).


Állatorvosi közegészségügy


Az élelmiszerek biztonságos, közegészségügyileg aggálytalan fogyaszthatóságának megteremtése és garantálása alapvetően az élelmiszer-higiéniai szabályok és követelmények maradéktalan betartása s az ellenőrző hatóság által történő betartatása révén érhető el. Mind a vállalkozói, mind pedig a hatósági feladatok megfelelő ellátása kellő szakmai ismeretekkel rendelkező szakembereket, állatorvosokat, élelmiszer-ipari mérnököket, orvosokat, biológusokat stb. igényel, akik közül a teljes élelmiszer-biztonsági láncra kiterjedő átfogó ismeretei és szemléletmódja révén elsődleges az állatorvos szerepe (Korkeala et al., 2003).

Az élelmiszer-higiénia az állatorvosi tevékenység kiemelten fontos területe. Olyan feladatokat foglal magában, melyeket az állatorvos döntően az ember, a fogyasztó egészségvédelme érdekében végez. Ily módon az állatorvos élelmiszer-higiéniai tevékenysége az állatorvosi közegészségügy része, annak meghatározó eleme.
 Kulcsszavak: élelmiszer, higiénia, biztonság, közegészségügy, állatorvos, vállalkozó, hatóság
 


 

IRODALOM

van Asselt, Esther D. – Jacobs-Reitsma, W. F. – van Brakel, R. – van der Voet, H. – van der Fels-Klerx, H. J. (2008): Campylobacter Prevalence in the Broiler Supply Chain in the Netherlands. Poultry Science. 87, 2166–2172. •  WEBCÍM >

Blaha, Thomas – Meemken, D. – Dickhaus, C. P. – Klein, G. (2007): Proposals for Designing the Food Chain Information for the Implementation of the Risk-Oriented Ante- and Post-Mortem Meat Inspection. (németül) Deutsche Tierarztliche Wochenschift. 114, 309–316. PMID: 17763633

European Food Safety Authority (2010a): The Community Summary Report on Antimicrobial Resistance in Zoonotic and Indicator Bacteria from Animals and Food in the European Union in 2008. EFSA Journal. 8, 7, 1658. •  WEBCÍM > 

European Food Safety Authority (2010b): The Community Summary Report on Trends and Sources of Zoonoses Agents and Food-borne Outbreaks in the European Union in 2008. EFSA Journal. 8, 1496. • WEBCÍM >

Forgách Petra – Nowotny, N. – Erdélyi K. – Boncz A. – Zentai, J. – Szűcs G. – Reuter, G. – Bakonyi T. (2010): Detection of Hepatitis E Virus in Samples of Animal Origin Collected in Hungary. Veterinary Microbiology. 143, 2–4, 106–116. DOI:10.1016/j.vetmic.2009.11.004

Guatteo, Raphaël – Seegers, H. – Taurel, A-F. – Joly, A. – Beandean, F. (2010): Prevalence of Coxiella burnettii Infection in Domestic Ruminants. A Critical Review. Veterinary Microbiology. doi:10.1016/j. vetmic. 2010.10.007

Korkeala, Hannu – Lindström, M. – Fredriksson-Ahomaa, M. (2003): Food Hygienic Research and Education in Veterinary Schools: The Presence and the Future. Archiv für Lebensmittelhygiene. 54, 146–152.

Laczay Péter (2008): Élelmiszer-higiénia, élelmiszerlánc-biztonság. Mezőgazda, Budapest

Newell, Diane G. – Koopmans, M. – Verhoef, L. – Duizer, E. – Aidara – Kane, A. – Sprong, H. – Opsteegh, M. – Langelaar, M. – Threfall, J. – Schentz, F. – van der Giessen, J. – Kruse, H. (2010): Food-borne Diseases—The Challenges of 20 Years Ago Still Persist While New Ones Continue to Emerge. International Journal of Food Microbiology. 139, 3–15. DOI:10.1016/j.ijfoodmicro.2010.01.021


  Incidencia/100 ezer fő
EU-átlag D A NL GB H

Campylobacteriosis

40,7 78,7 51,4 39,2 90,9 54,9

Salmonellosis

26,4 52,2 27,7 15,5 18,8 66,1

Yersiniosis

1,8 5,3 1,1 — ** 0,1 0,4

Listeriosis

0,3 0,4 0,4 0,3 0,3 0,2

VTEC*

0,7 1,1 0,8 0,6 1,9 0

Q-láz

0,5 0,5 6,2 <0,1 0


1. táblázat • A zoonotikus ágensek által okozott bejelentett humán megbetegedések

az Európai Unióban (2008) • *: Verotoxin-termelő E. coli okozta megbetegedés; **: nincs adat <
  

kórokozó rezisztencia (%)
Ciprofloxacin/nalidixsav tetraciklin ampicillin/eritromicin*
  HU FR NL ES PL HU FR NL ES PL HU FR NL ES PL
Salmonella spp. 82 4 30 36 30 72 20 24 8 12 6 11 40 4 8
Campylobacter spp 76 39 66 82 38 42 50 53 48 38 12 2 4 0 6
E. coli 67 28 62 61 81 42 73 58 50 73 57 39 65 50 76


2. táblázat • Házityúkból izolált Salmonella, Campylobacter és E. coli törzsek antimikrobiális rezisztencia adatai (2008) • * Salmonellánál és E. colinál ampicillin, Campylobacternél eritromicin <