A Magyar Tudományos Akadémia folyóirata. Alapítva: 1840
 

KEZDŐLAP    ARCHÍVUM    IMPRESSZUM    KERESÉS


 AZ MTA 182. KÖZGYŰLÉSE ÁLTAL ELFOGADOTT HATÁROZATOK

X

 

A Magyar Tudományos Akadémia történetében rendkívüli, a tudományos kiválóságot, a kutatói versenyképességet, valamint az erőforrások hatékonyabb felhasználását megalapozó határozatok egy új időszak kezdetét jelzik az akadémiai intézményrendszerben.

Az Akadémia köztestülete 74,9%-os többséggel támogatta az MTA kutatóintézet-hálózat megújításáról szóló előterjesztést.

A rendkívüli Közgyűlés a nem kutatóintézeti körbe tartozó intézmények átszervezéséről szóló határozatát 86%-os igen szavazattal fogadta el.

A Közgyűlés az előterjesztés szerinti tartalommal és hatállyal 85%-os arányban módosította a Magyar Tudományos Akadémia Alapszabályát és Ügyrendjét. A 9/2011. (XII.5.) és a 10/2011. (XII.5.) számú határozatokat a korábbi napirendi pontokban megszavazott átalakítások tették szükségessé.

A grémium 86,6 %-os többséggel elfogadta Palkovits Miklós, a Doktori tanács elnökének az MTA Doktori Szabályzatának módosítására tett előterjesztését a 11/2011. (XII. 5.) számú határozatában.


1. Az MTA kutatóintézetének hálózata 2011-ben


Az Akadémia megújítási programjának első ütemében a kutatási műhelyek autonómiáját és tudományos kiválóságát megőrző új intézményi szerkezet jön létre a szétaprózottság felszámolásával: a jelenlegi 38 kutatóintézetből és 2 kutatóközpontból január 1-jétől 10 kutatóközpont és 5 kutatóintézet jön létre. A kutatóintézet-hálózat megújításával kapcsolatos előterjesztést Pálinkás József, az MTA elnöke ismertette a tudós testülettel, amely alapítói jogkörében eljárva a 7/2001. (XII. 5.) számú közgyűlési határozatban az alábbi döntéseket hozta:

Az MTA Növényvédelmi Kutatóintézet, az MTA Talajtani- és Agrokémiai Kutatóintézet és az MTA Állatorvostudományi Kutatóintézet beolvad az MTA Mezőgazdasági Kutatóintézetbe, amely Magyar Tudományos Akadémia Agrártudományi Kutatóközpont néven működik tovább.

Az MTA Filozófiai Kutatóintézet, az MTA Irodalomtudományi Intézet, az MTA Művészettörténeti Kutatóintézet, az MTA Néprajzi Kutatóintézete, az MTA Régészeti Intézete, az MTA Társadalomkutató Központ és az MTA Zenetudományi Intézet beolvad az MTA Történettudományi Intézetbe, amely Magyar

 

 

Tudományos Akadémia Bölcsészettudományi Kutatóközpont néven működik tovább.

Az MTA Földrajztudományi Kutatóintézet, az MTA Geodéziai és Geofizikai Kutatóintézet és az MTA Geokémiai Kutatóintézet beolvad az MTA Konkoly Thege Miklós Csillagászati Kutatóintézetbe, amely Magyar Tudományos Akadémia Csillagászati és Földtudományi Kutatóközpont néven működik tovább.

Az MTA Izotópkutató Intézet beolvad az MTA KFKI Atomenergia Kutatóintézetbe, amely Magyar Tudományos Akadémia Energiatudományi Kutatóközpont néven működik tovább.

Az MTA Regionális Kutatások Központja és az MTA Világgazdasági Kutatóintézet beolvad az MTA Közgazdaságtudományi Intézetbe, amely Magyar Tudományos Akadémia Közgazdaság- és Regionális Tudományi Kutatóközpont néven működik tovább.

Az MTA Duna-kutató Intézet és az MTA Ökológiai és Botanikai Kutatóintézet beolvad az MTA Balatoni Limnológiai Kutatóintézetbe, amely Magyar Tudományos Akadémia Ökológiai Kutatóközpont néven működik tovább.

Az MTA Etnikai-nemzeti Kisebbségkutató Intézete, az MTA Jogtudományi Intézet és az MTA Szociológiai Kutatóintézet beolvad az MTA Politikatudományi Intézetbe, amely Magyar Tudományos Akadémia Társadalomtudományi Kutatóközpont néven működik tovább.

Az MTA Szegedi Biológiai Központ Enzimológiai Intézet, az MTA Műszaki Fizikai és Anyagtudományi Kutatóintézet és az MTA Pszichológiai Kutatóintézet beolvad az MTA Kémiai Kutatóközpontba, amely Magyar Tudományos Akadémia Természettudományi Kutatóközpont néven működik tovább.

Az MTA KFKI Szilárdtestfizikai és Optikai Kutatóintézet beolvad az MTA KFKI Részecske- és Magfizikai Kutatóintézetbe, amely Magyar Tudományos Akadémia Wigner Fizikai Kutatóközpont néven működik tovább. Változatlan formában működik tovább az MTA Atommagkutató Intézet, az MTA Kísérleti Orvostudományi Kutatóintézet, az MTA Nyelvtudományi Intézet, az MTA Rényi Alfréd Matematikai Kutatóintézet, az MTA Számítástechnikai és Automatizálási Kutatóintézet és az MTA Szegedi Biológiai Kutatóközpont.

Az MTA megújult kutatóintézet-hálózatát az 1. ábra mutatja.

 


 


 

 

1. ábra • Az MTA kutatóintézet-hálózata 2012-től (az intézetek jelenlegi rövidített nevének feltüntetésével) <

 


 

Az MTA kutatóközpontjai,

kutatóintézetei 2012-től

Az új kutatóközpontokat alkotó intézetek

2012-es nevükkel, 2011-es rövidítésükkel

MTA Agrártudományi Kutatóközpont MTA ATK

Székhely: Martonvásár

Bázisintézmény: MGKI

Állatorvos-tudományi Intézet (ÁOKI)

Mezőgazdasági Intézet (MGKI)

Növényvédelmi Intézet (NÖVKI)

Talajtani és Agrokémiai Intézet (TAKI)

MTA Bölcsészettudományi Kutatóközpont MTA BTK

Székhely: Budapest

Bázisintézmény: TTI

Filozófiai Intézet (FILKI)

Irodalomtudományi Intézet (ITI)

Művészettörténeti Intézet (MKI)

Néprajzi Intézet (NKI)

Régészeti Intézet (RI)

Társadalomkutató Központ (TK)

Történettudományi Intézet (TTI)

Zenetudományi Intézet (ZTI)

MTA Csillagászati és Földtudományi

Kutatóközpont MTA CSFK

Székhely: Sopron

Bázisintézmény: CSKI

Konkoly Thege Miklós Csillagászati Intézet (CSKI) 

Földrajztudományi Intézet (FKI)

Geodéziai és Geofizikai Intézet (GGKI)

Földtani és Geokémiai Intézet (GKI)

MTA Energiatudományi Kutatóközpont MTA EK

Székhely: Budapest

Bázisintézmény: AEKI

Atomenergia-kutató Intézet (AEKI)
Izotópkutató Intézet (IKI)

MTA Közgazdaság- és Regionális

Tudományi Kutatóközpont MTA KRTK

Székhely: Pécs

Bázisintézmény: KTI

Közgazdaság-tudományi Intézet (KTI)

Regionális Kutatások Intézet (RKK)

Világgazdasági Intézet (VKI)

MTA Ökológiai Kutatóközpont MTA ÖK

Székhely: Tihany

Bázisintézmény: BLKI

Balatoni Limnológiai Intézet (BLKI)

Dunakutató Intézet (DKI)

Ökológiai és Botanikai Intézet (ÖBKI)

MTA Társadalomtudományi Kutatóközpont MTA TK

Székhely: Budapest

Bázisintézmény: PTI

Kisebbségkutató Intézet (ENKI)

Jogtudományi Intézet (JTI)

Politikatudományi Intézet (PTI)
Szociológiai Intézet (SZKI)

MTA Természettudományi Kutatóközpont

MTA TTK

Székhely: Budapest (majdani MTA-Q2)

Bázisintézmény: KKK

Enzimológiai Intézet (EI)

Anyag- és Környezetkémiai Intézet
(KKK Intézet)

Szintetikus Kémiai  Intézet
(átalakuló KKK Intézet)

Molekuláris Farmakológiai Intézet
(KKK Intézet)

Műszaki Fizikai és Anyagtudományi Intézet (MFA)

Kognitív Idegtudományi és Pszichológiai Intézet (PKI)

MTA Wigner Fizikai Kutatóközpont MTA Wigner FK Székhely: Budapest

Bázisintézmény: RMKI

Részecske- és Magfizikai Intézet (RMKI) Szilárdtest-fizikai és Optikai Intézet (SZFKI)

MTA Atommagkutató Intézet, székhely: Debrecen (ATOMKI)

MTA Kísérleti Orvostudományi Kutatóintézet, székhely: Budapest (KOKI)

MTA Nyelvtudományi Intézet, székhely: Budapest (NYTI)

MTA Rényi Alfréd Matematikai Kutatóintézet, székhely: Budapest (RAMKI)

MTA Számítástechnikai és Automatizálási Kutatóintézet, székhely: Budapest (SZTAKI)

MTA Szegedi Biológiai Kutatóközpont, székhely: Szeged (jelenleg négy intézettel) (SZBK)

 

1. táblázat • A Magyar Tudományos Akadémia kutatóközpontjai és kutatóintézetei 2012-től <
 


 

 

 

2. ábra • Az MTA kutatóintézet-hálózatának engedélyezett kutatói létszáma (2011. május) <

 


3. ábra • Az MTA Titkárságának szervezeti struktúrája <