A Magyar Tudományos Akadémia folyóirata. Alapítva: 1840
 

KEZDŐLAP    ARCHÍVUM    IMPRESSZUM    KERESÉS


 AZ MTA DOKTORI TANÁCSÁNAK KÖZLEMÉNYE

X

 

A Magyar Tudományos Akadémia és a Doktori Tanács elnöke 2011. november 29-én 84 kutatónak adta át az MTA doktora cím oklevelét. A Doktori Tanács köszönetet mond a cím elnyerésének eljárásában meghatározó fontosságú szerepet vivő akadémikusoknak és az MTA köztestületi tagjainak. Munkájukkal nagymértékben hozzájárultak az MTA doktora cím tudományos értékének és szakmai megbecsülésének emeléséhez.Az MTA doktora cím elnyerésére benyújtott tudományos mű nyilvános vitáját vezető és értékelő bizottságok elnökei:

 

I. Nyelv- és Irodalomtudományok Osztálya
Kenyeres Zoltán, Kiefer Ferenc, Kiss Jenő, Kulcsár Szabó Ernő, Nyomárkay István (két alkalommal), Paládi-Kovács Attila, Péter Katalin, Székely György, Szörényi László (két alkalommal)

II. Filozófiai és Történettudományok Osztálya
Galavics Géza, Heller Ágnes, Lénárd László, Nyiri János Kristóf, Ormos Mária, R. Várkonyi Ágnes, Székely György (három alkalommal), Török László

III. Matematikai Tudományok Osztálya
Csákány Béla, Daróczy Zoltán (két alkalommal), Frank András, Leindler László, T. Sós Vera

IV. Agrártudományok Osztálya
Balázs Ervin, Dudits Dénes, Szendrő Péter, Tusnády Gábor, Varga János

V. Orvosi Tudományok Osztálya
Besznyák István (két alkalommal), Dóczi Tamás, Falus András, Halász Béla (három alkalommal), Hunyady László, Kovács László, Magyar Kálmán, Makara B. Gábor (két alkalommal), Palkovits Miklós, Petrányi Győző, Sótonyi Péter, Spät András, Székely György, Vécsei László (két alkalommal)

VI. Műszaki Tudományok Osztálya
Arató Péter (két alkalommal), Ginsztler János (két alkalommal), Györfi László

VII. Kémiai Tudományok Osztálya
Blaskó Gábor, Dékány Imre (két alkalommal), Markó László, Pukánszky Béla

VIII. Biológiai Tudományok Osztálya
Fésüs László, Hunyady László, Orosz László, Patthy László, Sarkadi Balázs, Vida Gábor

IX. Gazdaság- és Jogtudományok Osztálya
Bélyácz Iván, Enyedi György, Harmathy Attila (két alkalommal), Kilényi Géza, Lőrincz Lajos, Zalai Ernő

X. Földtudományok Osztálya
Ádám Antal, Szász Gábor

XI. Fizikai Tudományok Osztálya
Gyulai József, Kertész János, Lovas Rezső, Mészáros Ernő, Nagy Károly, Patkós András (két alkalommal), Vicsek Tamás


 

Az MTA doktora cím elnyerésére benyújtott tudományos mű nyilvános vitájában részt vevő bírálók (opponensek):

 

I. Nyelv- és Irodalomtudományok Osztálya
Ács Pál, Alberti Gábor, Angyalosi Gergely, Bárdosi Vilmos, Bitskey István, D. Mátai Mária, Dávidházi Péter, Fried István, Frisnyák Sándor, Gadányi Károly, Giampaolo Salvi, Gyáni Gábor, Györffy Miklós, Hajdú Mihály, Heltai János, Hunyadi László, Kabdebó Lóránt, Karasszon Dénes, Kocsis Mihály, Kulcsár Péter, Lőkös István, Miskolczy Ambrus, Molnár Antal, Nyomárkay István, Petercsák Tivadar, Pléh Csaba, Sótonyi Péter, Szelestei N. László, Szilágyi Miklós, Szokolay Katalin, Thomka Beáta, Tverdota György, Varga Pál

II. Filozófiai és Történettudományok Osztálya
Ádám György, Bánfalvi Attila, Barta János, Bitskey István, Czirják László, Csukovits Enikő, Egyed Ákos, Faragó Tamás, Földesi Tamás,

 

 

Galavics Géza, Horn Ildikó, Huoranszki Ferenc, Klaniczay Gábor, Kontler László, Kopp Mária, Kovács Péter, Makk Ferenc, Marosi Ernő (két alkalommal), Maróth Miklós, Németh György, Olajos Terézia, Orosz István, Péter Katalin, Pogány Ágnes, Szakács Béla Zsolt, Tallár Ferenc, Tury Ferenc, Várady László, Zsoldos Attila Zoltán

III. Matematikai Tudományok Osztálya
Fodor János, Frankl Péter, Galántai Aurél, Gyárfás András, Gyarmati Katalin, Hajnal Péter, Kóczy T. László, Kós Géza, Krámli András, Móricz Ferenc, Nagy Péter Tibor, Páles Zsolt, Pertti Mattila, Pintz János, Robert Tichy, Szendrei Mária, Totik Vilmos, Wettl Ferenc

IV. Agrártudományok Osztálya
Ádám Éva, Barna Balázs, Berencsi György, Erdei László, Hideg Éva, Izsák János, Jenser Gábor, Kaifás Ferenc István, Kemény Sándor, Minárovits János, Neményi Miklós, Páldi Emil, Szegedi Ernő, Tóth László, Vargha András

V. Orvosi Tudományok Osztálya
Bagdy György, Balla József, Bari Ferenc, Bellyei Árpád, Bereczki Dániel, Czéh Gábor, Csernay László, Csernoch László (két alkalommal), Csernus Valér, Csiba László, Csillag András, Engelhardt József (három alkalommal), Enyedi Péter, Faludi Gábor, Farsang Csaba, Fazekas Tamás Lajos, Ferdinandy Péter Elemér, Gergely Péter, Hangody László, Horváth Örs Péter (két alkalommal), Hunyady Béla, Jakab Ferenc, Jancsó Gábor, Julow Jenő Viktor, Kisvárday Zoltán, Koller Ákos, Kovács Magdolna, Köteles György, Lukács Géza, Matesz Klára, Mihály András, Nagy Endre, Nagy Judit, Nyakas Csaba, Oláh Imre (két alkalommal), Panyi György, Pár Alajos, Párdutz Árpád, Pytel József, Rajna Péter, Réthelyi Miklós, Reusz György, Rigó János, Rosivall László, Sperlágh Beáta, Szepesi Kálmán, Szirmai Imre, Tímár József, Tóth Csaba, Török Tamás, Váradi András, Zámbó Katalin

VI. Műszaki Tudományok Osztálya
Bíró József, Czigány Tibor, Füzessy Zoltán, Gerencsér László, Győri István, Jakab László, Kóczy T. László, Koós Margit, Lantos Béla (két alkalommal), Mizsei János, Rudas Imre, Sztrik János, Tisza Miklós, Vajk István

VII. Kémiai Tudományok Osztálya
Bakos József, Bányai István, Bárány Sándor (két alkalommal), Bertóti Imre, Fogassy Elemér, Gunda Tamás, Joó Pál (két alkalommal), Keglevich György, Pekker Sándor, Simig Gyula, Simonyi Miklós, Tombácz Etelka, Valyon József

VIII. Biológiai Tudományok Osztálya
Borhidi Attila, Boros Imre Miklós (két alkalommal), Emődy Levente, Erdei László, Haszpra László, Kiss István, Kovács Kornél, Márialigeti Károly, Maróy Péter (két alkalommal), Oláh Imre, Olasz Ferenc, Szabad János, Szalai Csaba, Széll Márta, Szondy Zsuzsa, Váradi András

IX. Gazdaság- és Jogtudományok Osztálya
Ádám Antal, Biró György, Bodnár László, Böhm Antal, Bragyova András, Fergéné Kecskeméti Zsuzsa, Gábor R. István, Galasi Péter (két alkalommal), Kajtár István, Kilényi Géza, Korinek László, Nemes Nagy József, Pálné Kovács Ilona, Prugberger Tamás, Rudas Tamás, Sárközy Tamás, Sipos Béla, Valki László, Várady Tibor, Vókó György

X. Földtudományok Osztálya
Bartholy Judit, Bencze Pál, Probáld Ferenc, Szalai Sándor, Szarka László, Szegő Károly

XI. Fizikai Tudományok Osztálya
Baranyai András, Czitrovszky Aladár, Derényi Imre, E. Szabó László, Erdélyi Róbert, Érdi Péter, Fehér László Gyula, Gergely Árpád László, Geszti Tamás, Gránásy László Előd, Kövér Ákos, Menyhárd Miklós, Nagy Ágnes, Petrovay Kristóf, Rockenbauer Antal, Rontó Györgyi, Scheuring István, Szarka László, Szatmáry Zoltán, Szenes György, Szenthe János, Tichy Géza, Vecsernyés Péter, Zaránd Gergely Attila