A Magyar Tudományos Akadémia folyóirata. Alapítva: 1840
 

KEZDŐLAP    ARCHÍVUM    IMPRESSZUM    KERESÉS


 A TUDOMÁNY VILÁGFÓRUMA • 2010 • BUDAPEST

X

Az MTA elnökének üdvözlő beszéde a World Science Forum résztvevőihez

 

 

Tisztelt Miniszterelnök Úr!
Tisztelt Bokova Főigazgató Asszony!
Excellenciás, Miniszter

és Nagykövet Asszonyok és Urak!
Mélyen Tisztelt Vendégeink! Kedves Kollégák!
Hölgyeim és Uraim!

Engedjék meg, hogy a Magyar Tudományos Akadémia nevében szeretettel üdvözöljem Akadémiánk épületében az ötödik World Science Forum valamennyi résztvevőjét! Köszönöm, hogy eleget tettek meghívásunknak, és hozzájárulnak egyedülálló rendezvényünk sikeréhez!

Külön köszönet illeti a társrendező intézményeket: az UNESCO-t, az ICSU-t, a AAAS-t, az EASAC-ot, a Brazil Tudományos Akadémiát, és végül, de nem utolsósorban a magyar kormányt, amiért munkájával és támogatásával lehetővé tette a World Science Forum létrejöttét. Ezúton köszönöm támogatóink hozzájárulását is!

Idei fórumunk címe, A tudomány átrajzolódó világtérképe: kihívások és lehetőségek fog bennünket vezérelni eszmecseréink során.

Gyorsan változó világban élünk, amelyben sürgető az igény arra, hogy mindennapjaink számos új kihívására megfelelő válaszokat adjunk. Új megoldásokra van szükségünk, és a tudomány ebben lehet igazán a segítségünkre. Tudományosan megalapozott szakértelem híján aligha lehet megtalálni a megfelelő válaszokat. Ugyanakkor fontos, hogy mi, tudósok erkölcsi megalapozottsággal, alázattal töltsük be felelős szerepünket. A ma kihívásainak megválaszolásában biztos erkölcsre, víziókra, bátorságra és a hozzáállás megváltozására van szükségünk.

A most következő harmadfél nap során főként a tudományról fogunk szót váltani, de kérem Önöket, ne feledjék, amit az imént mondtam, s azt sem, hogy miként vonatkozik ez a tudományra. Bizonyosan nem úgy fogunk a tudományról beszélni, hogy mi, tudósok miben érdemlünk többet. Inkább arról szeretnénk szólni, hogy mit adhatunk mi, a tudomány képviselői a közösségnek, figyelmesen meghallva és megértve azt, mit vár tőlünk a társadalom, a gazdaság és a politika a nehézségek leküzdésében.

Szilárd meggyőződésem, hogy csakis a tudomány és a kutatási eredmények alkalmazása

 

 

alapozhatja meg az eljövendő ésszerű megoldásokat, a biztos jövőt. Óriásiak a tudomány által felhalmozott helyi és globális érték- és kapacitástartalékok, amelyek megalapozzák a hosszú távú fenntarthatóságot, a kiegyensúlyozott életet és a bizalommal teli holnapot.

Fórumunk nem egy-egy kiemelt tudományterületre koncentrál, hanem a legtágabb keretben teremt egyedülálló alkalmat a társadalommal és a politikusokkal folytatandó eszmecserére, amely éppúgy szólhat a tudományos felfedezések etikai, környezeti, gazdasági, társadalmi és kulturális következményeiről, mint egyes földrajzi és tematikus változásokról a tudomány világán belül, vagy éppen a tudomány társadalmi érvényességének, mozgatórugóinak, jövőjének legáltalánosabb kérdéseiről.

Fórumunk egyúttal tudománydiplomáciai esemény is, amely azért foglalkozik a helyi és világszintű politikai áramlatokkal, hogy a társadalmi igényeket még közelebb hozza a politikához. A Világfórum tehát iránytű lehet a tudomány, a társadalom és a politika formálóinak kezében.

Amellett, hogy felmérjük a tudományban zajló változások földrajzi, tematikus és társadalmi vonásait, és megmutatjuk az újonnan kiemelkedő területeket, nem akarjuk szem elől téveszteni a tudomány jelentőségét, társadalmi érvényességét, befolyását és felelősségét, valamint hivatását abban, hogy bizonyított tényekre épülő tanácsokkal lássa el a politikát. A fórum zárónyilatkozatának közreadásával egyúttal közös szándékaink formalizálására is törekszünk.

A World Science Forum olyan világszintű párbeszéd, amely az irányító, felelős és megújító tudományról folyik. Ezzel válik Budapest a napokban a világ tudományának fővárosává. A fórum hozzájárul Magyarország hiteles és pozitív országimázsához, hiszen méltóképpen példázza az Magyar Tudományos Akadémia, a magyar tudomány, s az egész nemzet sikerét.

A World Science Forum mégsem két év múlva tér vissza Budapestre. Hangsúlyozva a tudomány nemzetközi, globális jellegét, és igazodva a tudományvilág változásaihoz, 2011-től négyévenként más és más világvárosban rendezzük meg az eseményt, miközben a közbeeső négyéves időközök elteltével mindig visszatér majd ide, Budapestre.