A Magyar Tudományos Akadémia folyóirata. Alapítva: 1840
 

KEZDŐLAP    ARCHÍVUM    IMPRESSZUM

 

 2012. január • TARTALOM CONTENTS • January 2012

X


   
Állatorvoslás ma
Veterinary Science Today
 
Vendégszerkesztő: Kabai Péter  

Kabai Péter: Bevezetés • Introduction

2

Laczay Péter: Élelmiszer-higiénia, élelmiszer-biztonság • Food Hygiene, Food Safety

4

Brydl Endre: Állathigiénia és állomány-egészségügy az élelmiszer-termelő állatállományokban
Animal Hygiene and Herd-health in Food Producing Livestocks

11

Fodor László – Rusvai Miklós – Tuboly Tamás: A fertőző állatbetegségek laboratóriumi diagnosztikája, a megelőzés lehetőségei • Laboratory Diagnostics and the Possibilities of Prevention of Contagious Animal Disease

19

Szenci Ottó – Biksi Imre – Bohák Zsófia – Horváth András – Makra Zita – Hevesi Ákos:
A ló- és haszonállat-gyógyászat jelene és lehetőségei
Present Situation and Prospects in Horse and Livestock Veterinary Medicine

25

Vörös Károly: Az ultrahangvizsgálat szerepe a kisállat-belgyógyászatban
Role of Ultrasonography in Small Animal Internal Medicine

34

Solti László – Kollár Eszter – Müller Linda – Thuróczy Julianna – Cseh Sándor:
Asszisztált reprodukciós eljárások a kisállatgyógyászatban
Assisted Reproductive Techniques in Small Animal Veterinary Medicine

38

Tanulmány • Study  

Tamás Pál: A társadalomkutatás erőterei 1989 után – kritikai realista kísérlet
Frames of the Hungarian Social Research after 1989. A Critical-Realist Essay

43

Kelemen János: A filológiai és hermeneutikai állítások közötti aszimmetriáról (előzetes megfontolások egy Dante-monográfiához) • On the Asymmetry between Philological and Hermeneutical Statements (Preliminary Considerations for a Monography on Dante)

57

Egy óra vagy egy élet Dantéval? Kelemen Jánossal beszélget Sipos Júlia
An Hour or a Whole Life Spent with Dante? Júlia Sipos’ Interview with János Kelemen

66

Csengődi Sándor: A külföldi közvetlen befektetések hatása a közép-kelet-európai gazdaságok termelékenységére • Impact of Foreign Direct Investment on Productivity in CEE-Countries

73

Istvánovits Eszter – Kulcsár Valéria: Terra Scythica – nemzetközi régészeti szimpózium az Altájban Terra Scythica: International Archaeological Conference in the Altai Mountains

82

Rózsa Erzsébet: Az európai korszak vége? Nyílt nap a Berlin-Brandenburgi Tudományos Akadémián • End of The European Era? Open Day at the Berlin-Brandenburg Academy of Sciences

85

Tudós fórum • Academy Affairs  

Megújul a Magyar Tudományos Akadémia intézményhálózata
MTA’s Network of Institutes up for Renewal

91

Az MTA 182. Közgyűlése által elfogadott határozatok
Decisions of the 182nd Special General Assembly of the MTA

93

Az MTA Doktori Tanácsának közleménye • Statement of the MTA Doctoral Council

98

Az MTA elnökének üdvözlő beszéde a World Science Forum résztvevőihez
Greeting Speech of the MTA President to the Participants of the World Science Forum

101

A World Science Forum zárónyilatkozata a világ tudományának új korszakáról
Declaration of the Budapest World Science Forum 2011 on a New Era of Global Science

103

Interjú • Interview  
   

Az agykutató halhatatlansága • Gimes Júlia interjúja Somogyi Péter agykutatóval
Immortality of the Brain Researcher • Interview of Júlia Gimes with Péter Somogyi

107

Kitekintés • Outlook (Gimes Júlia gondozásában) 113

Könyvszemle • Book Review (Sipos Júlia gondozásában)  

Az örök Dante (Mátyus Norbert)

117

Dante kortárs olvasata (Nagy József)

120

Tiszta forrásból – Többlet, 2010/1 és 2010/2 (Borcsiczky Edit)

123

Magyarország – üvegház-mérlegen (Major György)

125

Humorban nem ismer tréfát (Vámos Tibor)

126