A Magyar Tudományos Akadémia folyóirata. Alapítva: 1840
 

KEZDŐLAP    ARCHÍVUM    IMPRESSZUM

 

 2012. március • TARTALOM – CONTENTS • March 2012

X


Mikes Kelemen és az európai felvilágosodás
Nemzetközi tanácskozás a Magyar Tudományos Akadémián

Kelemen Mikes and the European Enlightenment
International Conference at the Hungarian Academy of Sciences
 
Vendégszerkesztő: Tüskés Gábor  

Tüskés Gábor: Bevezető • Introduction

258

Tóth Ferenc: Mikes Kelemen és a francia diplomácia • Kelemen Mikes and the French Diplomacy

265

Fröhlich Ida: Áron és az özvegy juha. A 90. levél agádájának forrásához • Aaron and the Widow’s Sheep. About the Source of the ’Agada’ in the 90th Letter of Kelemen Mikes

272

Kiss Margit: A digitális Mikes-szótár • The Digital Mikes Dictionary

279

Hites Sándor: Száműzetésbe születni. Mikes és a magyar irodalmi emigrációk
To Be Born into Exile. Mikes and the Hungarian Literary Exiles

285

Szentesi Zsolt: Mikes Kelemen alakja a XX. század második felének magyar regény- és drámairodalmában • Figure of Kelemen Mikes in the Hungarian Novels and Dramas of the Second Half of the 20th Century

292

Boér Hunor: Mikes Kelemen kultusza Háromszéken
Mikes on the Cult of Kelemen Mikes in Háromszék

299

Tanulmány • Study  

Tompa Anna: A környezet szerepe a daganatok keletkezésében
Environmental Factors in Cancer Development

306

Palló Gábor: Az akadémiai tenure • Academic Tenure

322

Bogoly József Ágoston: A Szegedi Tudományegyetem interkulturális emlékezete I. – A Szent-Györgyi Albert előtti időszak (1921–1930) • Intercultural Memory of the University of Szeged I. – The Period before Prof. Albert Szent-Györgyi’ s Era (1921-1930)

334

Réti György: Bibó István és Giuseppe Vedovato centenáriuma, avagy két nagy tudós és politikus párhuzamos életrajza • Centenary of István Bibó and Giuseppe Vedovato. Parallel Biographies of Two Great Scientists and Politicians

340

Brendel Mátyás: A Nagy Trónfosztás • The Grand Dethronement

349

Vélemény, vita • Discussion  

 

Boros János: A tudomány és a filozófia esete a természettel, a történelemmel és a demokráciával The Case of Science and Philosophy with Nature, History and Democracy

354

Nemes László: Megismerés és praxis: a filozófia céljai. Válasz Nánay Bence vitaindító írására Knowledge and Practice: The Goals of Philosophy

362

Tudós fórum • Academy Affairs  

Prékopa András: Az akadémiai tagválasztás elé
Proposals for the Forthcoming Academic Membership Election

367

Kitekintés • Outlook (Gimes Júlia gondozásában) 370

Könyvszemle • Book Review (Sipos Júlia gondozásában)  

A közösségiség kortárs olvasatai (Papp Dénes)

374

A nő terei (Takács Izolda)

376

Magyarország – üvegház-mérlegen (Major György)

379

Mindörökké evolúció (Holovicz Attila)

380