A Magyar Tudományos Akadémia folyóirata. Alapítva: 1840
 

KEZDŐLAP    ARCHÍVUM    IMPRESSZUM

 

 2012. április • TARTALOM – CONTENTS • April 2012

X


Regionális átalakulás a Nyugat-Balkánon
Regional Transformation in the Western Balkans
 
   
Vendégszerkesztő • Guest Editor: Horváth Gyula

Horváth Gyula: Előszó • Foreword 386

386

Faragó László – Hajdú Zoltán – Rácz Szilárd: Államosodás – városhálózat – térszerkezet
State Formation—Settlement Network—Spatial Structure

389

Lux Gábor – Mezei Cecília: A gazdaságfejlődés szerkezeti és területi problémái a Nyugat-Balkánon
Structural and Regional Problems of Economic Development in the Western Balkans

407

Horváth Gyula: A szellemi erőforrások területi egyenlőtlenségei a Nyugat-Balkánon
Regional Inequalities of Intellectual Resources in the Western Balkans

417

Pámer Zoltán: A Nyugat-Balkán és az európai integráció
The Western Balkans and European Integration

432

Nagy Imre: A Nyugat-Balkán régió természeti erőforrásai és környezeti problémái
Natural Resources and Environmental Problems of the Western Balkan Region

442

Tanulmány • Study  

Bujtor László: Gondolatok a nagy hatótávolságú kommunikációs csatornák és az emlősök evolúciójának kapcsolatáról • Thoughts on the Connection between the Long-Range Communication Channels and the Evolution of Mammals

457

Braun Tibor: A STAR METRICS-program – Obama elnök figyelemre méltó kezdeményezése
The STAR METRICS Project: President Obama’s Remarkable Initiative

466

Tudós fórum • Academy Affairs  

Papp Zoltán: Miért nem használunk frakcionális mutatókat a tudományos tevékenység értékelésére? • Why Fractional Counting Is Not in Use in Evaluation of Scientific Performance?

472

Kitüntetések • Awards

480

Vélemény, vita • Discussion  

 

Tőzsér János: Filozófia és az intuíciók • Philosophy and Intuitions

484

Demeter Tamás: A fogalmi intuíció védelmében • In Defence of Conceptual Intuition

488

Megemlékezés • Obituary  
   

Öröm, értelem, élet. Emlékezés Vértes Attilára
Joy, Life, Intellect. In Memory of Attila Vértes (Glatz Ferenc)

493

Búcsú Vértes Attilától • A Farewell to Attila Vértes (Joó Ferenc)

497

Kitekintés • Outlook (Gimes Júlia gondozásában) 499

Könyvszemle • Book Review (Sipos Júlia gondozásában)  

A Gonosz birodalmai (Perecz László)

503

A haditérképészet kezdetei a Habsburg Monarchiában (Klinghammer István)

506

A fejlődésértelmezés új opus magnuma (Blahó András)

509