A Magyar Tudományos Akadémia folyóirata. Alapítva: 1840
 

KEZDŐLAP    ARCHÍVUM    IMPRESSZUM

 2012. június, melléklet • TARTALOM – CONTENTS • Supplement, June 2012

XModern orvostudományi technológiák a Semmelweis Egyetemen

Modern biomedical technologies at Semmelweis university

Tulassay Tivadar: Rektori köszöntő • Words of Welcome

2
   
1. Diagnosztika • Diagnostics  

Szél Ágoston: Biológiai leképezés a diagnosztika szolgálatában: a molekuláktól az emberig
Biological Imaging Serving Diagnosis: From Molecules to Man

5

Prókai Ágnes – Himer Leonóra – Berta Nóra – Kosik Anna – Vannay Ádám – Kis-Petik Katalin – Szabó J. Attila: A reninszekréció vizsgálata multifoton-mikroszkóppal a vese akut és krónikus kórfolyamataiban • Exploration of Renin Secretion with Multi-photon Microscopy in Acute and Chronic Renal Pathology

16

Osváth Szabolcs – Szigeti Krisztián: Új dinamikus képalkotó eljárás
Novel Dynamic Imaging Method

25
   
2. Technológia • Technology  

Kellermayer Miklós: Bioanyagok: a nanotechnológiától a mesterséges szövetig
Biomaterials: From Nanotechnology to Tissue Engineering

30

Jedlovszky-Hajdú Angéla – Varga Zsófia – Juriga Dávid – Molnár Kristóf – Zrínyi Miklós: Biokompatibilis anyagok: mesterséges mátrixok és nanorészecskék
Biocompatible Materials: Artificial Matrices and Nanoparticles

39

Énzsöly Anna – Dunkel Petra – Czompa Andrea – Deme Ruth – Gyires Klára – Magyar Kálmán – Németh János – Mátyus Péter: Szemikarbazid-szenzitív aminoxidáz-gátlók mint új hatóanyagok gyulladásos szembetegségek kezelésére: a szelektív inhibitoroktól az új típusú többtámadáspontú gyulladásgátló gyógyszerjelöltig • Semicarbazide Sensitive Amine Oxidase Inhibitors as Novel Therapeutic Agents for the Treatment of Inflammatory Ophthalmological Diseases: From Selective Inhibitors toward a New Type of Multi-Target Anti-Inflammatory Drug Candidates

48
   
3. Terápia • Therapy  

Ádám-Vizi Veronika – Hunyady László – Ligeti Erzsébet – Mandl József – Matolcsy András –
Tímár József: Célkeresztben a daganatos betegség • Aimed at Malignant Diseases

 

Balla András – Erdélyi László Sándor – Hunyady László: G-fehérjéhez kapcsolt receptorok aktivációs modelljeinek elemzése • Analysis of the Activation Models of G Protein-coupled Receptors

69

Szilák László – Keller-Pintér Anikó – Tímár József: Az angiosztatin felhasználási lehetőségei
a daganatellenes terápiában
• Application of Angiostatin in Tumor Therapy

76
4. Prevenció • Prevention  

Molnár Mária Judit: Személyre szabott orvoslás: paradigmaváltás az egészségügyben Personalized Medicine: Changing Paradigm in Healthcare

81

F. Semsei Ágnes – Lautner-Csorba Orsolya – Kutszegi Nóra – Schermann Géza – Eipel Olivér – Falus András – Szalai Csaba – Kovács T. Gábor – Erdélyi Dániel: A gyermekkori akut limfoid leukémia farmakogenetikája egy gyógyszermellékhatás példáján • Pharmacogenetics of Pediatric Acute Lymphoid Leukemia through an Example of a Chemotherapeutic Agent’s Side Effect

90

Szaniszló Tamás – Dénes Júlia – Takáts Zoltán: Intelligens sebészeti eszköz – szövetek műtét közbeni azonosítása tömegspektrometriás módszerrel • The iKnife: Rapid, in Vivo Identification of Biological Tissues during Surgical Interventions by Mass Spectrometry

98
5. Kutatóegyetemi hírcsokor • University News 108
6. Kiadványok • Publications of the Semmelweis University 122