A Magyar Tudományos Akadémia folyóirata. Alapítva: 1840
 

KEZDŐLAP    ARCHÍVUM    IMPRESSZUM

 

 2012. június • TARTALOM – CONTENTS • June 2012

X


Tanulmány • Study  

Szabó György: Az együttműködés természete • Nature of Cooperation

642

Hamza Gábor: Gondolatok az állam és az egyház(ak) kapcsolatának alakulásáról –
történeti áttekintés
• Reflections on the Relationship between the State
and the Church(es) (Historical Review)

653

Bagdy György: Génjeink és a lelki egészség. A stressz hatásának és a depresszió genomikájának összefüggései és tanulságai • Influence of Stress on the Development of Depression: Lessons about the Moderation by Genetic Variants in the Population

660

Biró György – Barna Mária: Janus-arcú-e a folát? • Is the Folate Ianus-faced Indeed?

673

Szentes Tamás: A „nemzeti versenyképesség” fogalma, mérése, ideológiája
Concept, Indices and Ideology of “National Competitiveness”

680

Hágen András: Kossuth Lajos és a földtani korok • Lajos Kossuth and Geological Ages

692

Kovács László – Orosz Katalin – Pollner Péter: Magyar szóasszociációk hálózata
Network of Hungarian Word Associations

699

Völgyesi Lajos: A gravimetria mai jelentősége és helyzete Magyarországon
Importance and Current Status of Gravimetry in Hungary

706

Interjú • Interview  
   

Mint általában a régi professzorok… – Pallag Zoltán beszélgetése Vásáry István keletkutatóval
“As old professors used to do…” Zoltán Pallag’s Interview with István Vásáry 724

724

Tudós fórum • Academy Affairs  

Siker és felelősség – a Magyar Tudományos Akadémia 183. Közgyűlése
Success and Responsibility – The 183. General Assembly of the MTA

736

Nem előadott, hanem lázított… (Székely György Szentágothai Jánosról)
He Was no Lecturing, He Was Agitating… (György Székely on János Szentágothai)

742

Vélemény, vita • Discussion  

 

Nyíri Kristóf: A tudományos filozófia tágabb értelmezése felé
Towards a More Broad-minded View of Scientific Philosophy

745

A jövő tudósai • Scientists of the Future  

 

 

Bevezető (Csermely Péter)

747

A jövő informatikusai és a Neumann Társaság (Alföldi István – Szedlmayer Bea)

747

Kitekintés • Outlook (Gimes Júlia gondozásában) 757

Könyvszemle • Book Review (Sipos Júlia gondozásában)  

Változó falvaink (Enyedi György)

761

Amikor matematika és művészet találkozik (Sófi Boglárka)

762

Emberközelben a fizika (Szabados László)

765

A lehetetlen megkísértése. A természettudományok rövid története (Bozó László)

767