A Magyar Tudományos Akadémia folyóirata. Alapítva: 1840
 

KEZDŐLAP    ARCHÍVUM    IMPRESSZUM

 2012. július, melléklet • TARTALOM – CONTENTS • Supplement, July 2012

XMobilitás és környezet

Mo
bility and Environment

 

Szerkesztők • Editors: Palkovics László, Czinege Imre, Kristóf János

 

Palkovics László: Beköszöntő • Introduction

2

Hargitai Hajnalka – Dogossy Gábor – Sági Erik – Ibriksz Tamás – Stifter János:
Műanyag nanokompozitok előállítása és vizsgálata
Production and Qualification of Polymer Nanocomposites

4

Szentes Adrienn – Varga Csilla – Horváth Géza – Bartha László – Kónya Zoltán:
Szén nanocsövek: előállítás és alkalmazás • Carbon Nanotubes: Production and Application

15

Jósvai János: Proaktív termelésütemezési módszerek és ipari alkalmazásaik
Proactive Production Scheduling Methods and Their Industrial Applications

26

Rechnitzer János – Smahó Melinda: A jármű- és autóipar hatása a kelet-közép-európai térség versenyképességére • Impact of Vehicle and Automotive Industries on Competitiveness of the Central-Eastern European Area

38

Iván Gabriella – Koren Csaba: Az út képének hatása a sebességválasztásra külterületi utakon
Impact of Road Scenes on Speed Choices on Rural Roads

48

Horváth Erzsébet – Kristóf János – Kurdi Róbert – Makó Éva:
Agyagásvány nanokomplexek előállítása és szerkezeti jellemzése
Preparation and Structure Elucidation of Clay Mineral Nanocomplexes

56

Solecki Levente: Belsőégésű motorok hengerfelületének mikrogeometriai vizsgálata
Microgeometric Examination of the Cylinder Surfaces of Internal Combustion Engines

65

Mathias Roman Dreyer – Gergye Tamás: Kopási folyamatok online mérése
radionukleációs technika (RNT) segítségével

Online Measuring of Wear Processes Using Radionuclide-Technique (RNT)

71

Kodrik László – Wágner László – Husvéth Ferenc: A járműforgalomból és kőolaj-feldolgozásból származó káros anyagok emissziójának hatása az állati eredetű élelmiszerek nehézfémtartalmára • Effect of Highway Traffic and Petroleum Processing Industry
Emissions on the Heavy Metal Content of Foodstuffs of Animal Origin

81

Morauszki Tamás – Mándli Péter – Horváth Zoltán: Belsőégésű motorok áramlási és égési szimulációja • Numerical Simulation of Fluid Flow and Combustion in IC Engines

86

Varga Zoltán: Kutatás a fenntartható járműhajtásért – cél: a jövő villamos energián alapuló közlekedése • Research and Development for Sustainable Vehicle Driving with the Aim of Establishing Future’s Electromobility

92

Bagi Tamás – Horváth Barnabás – Medvegy Tibor – Molnár Gergely – Kronome Gergely –
Szalai István: Léptetőmotor-forgórész elektro- és magnetoreológiai fluidumokkal csillapított lengéseinek kísérleti vizsgálata • Experimental Investigation of the Rotor Oscillations of a Stepper Motor Damped by Electro- and Magnetorheological Fluids

114

Horváth Barnabás – Szalai István: Elektroreológiai folyadékok szerkezete:
a láncképződés időbeli változásának vizsgálata dielektromos mérési módszerrel

Structure of Electrorheological Fluids: Dielectric Study of Chain Formation

123

Fodor Dénes – Weisz Róbert: Járműkerék-modellezés • Modelling of Wheel/Tyre Dynamics

132

Görbe Péter – Magyar Attila – Hangos Katalin: Megújuló energiaforrások komplex integrációja kisfeszültségű nemlineáris torzított hálózatokban • Complex Integration of Renewable Energy Sources in Distorted Nonlinear Low Voltage Grid

146

Hangos Katalin – Gerzson Miklós – Leitold Adrien – Starkné Werner Ágnes – Dulai Tibor:
Petri-háló modelleken alapuló járműipari diagnosztikai módszerek
Petri Net Models Based Vehicle Industry Diagnostic Methods

154

Hancsók Jenő: Belsőégésű motorok korszerű cseppfolyós üzemanyagai
Modern Liquid Fuels of Internal Combustion Engines

161

Skodáné Földes Rita – Hancsók Jenő – Fehér Csaba – Kriván Eszter – Tóth Csaba: Motorbenzin- és gázolaj-keverőkomponensek előállítása, izobutén oligomerizációjának vizsgálata
Synthesis of Gasoline and Diesel Oil Additives. Investigation of Oligomerisation Isobutene

176

Varga Zoltán – Hancsók Jenő – Eller Zoltán: Gázolajpárlat minőségjavítása katalitikus úton Investigation of Quality Improvement of Gas Oil with Catalytic Way

184

   

 

TÁMOP-4.2.1/B-09/1/KONV-2010-0003

Mobilitás és környezet
Járműipari, energetikai és környezeti kutatások a Közép- és Nyugat-Dunántúli Régióban.
A projekt a Magyar Állam és az Európai Unió támogatásával,
az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával valósul meg.