A Magyar Tudományos Akadémia folyóirata. Alapítva: 1840
 

KEZDŐLAP    ARCHÍVUM    IMPRESSZUM

 

 2012. július • TARTALOM – CONTENTS • July 2012

X


Jean-Jacques Rousseau 300 éve • Jean-Jacques Rousseau’s 300 Years
 
   
Vendégszerkesztő: Ludassy Mária

Ludassy Mária: Bevezető • Introduction

770

Kelemen János: Rousseau és a modernitás • Rousseau and Modernity

772

Bakcsi Botond: Nyelv, társadalom, szabadság Rousseau műveiben
Language, Society, Liberty in Rousseau’s Works

785

Ludassy Mária: Jean-Jacques hite, Rousseau vallása • Jean-Jacques’s Faith, Rousseau’s Religion

796

Horkai Hörcher Ferenc: Kultúrkritika, költészet, zene – Rousseau esztétikai gondolkodása
Cultural Criticism, Poetry, Music. Rousseau’s Aesthetic Thinking

803

Egyed Emese: Magyarország Rousseau asztalánál – Montmorency, 1986. november
Hungary at Rousseau’s Table: Montmorency, November 1986

813

Tanulmány • Study  

Klinghammer István – Gercsák Gábor: Gerard Mercator, a 16. század legjelentősebb térképésze
Gerard Mercator, 16th Century’s Most Important Cartographer

824

Papp-Váry Árpád: Két nagy térképész emlékezete – 500 éve született Gerhard Mercator,
200 éve Tóth Ágoston
• Homage to Two Great Cartographers. Half-Millenary of Gerard
Mercator, Bicentenary of Ágoston Tóth

830

Csizmadia Ákos: Izsák Imre az Eötvös Collegiumban • Imre Izsák

839

Csaba György – Falus András: Egy orvosegyetemi intézet (a Biológiai – Genetikai, Sejt- és Immunbiológiai Intézet) negyven évének vázlatos története • Short History of Forty Years of a
Department in a Medical School

845

Kaptay György: Hány alapmértékegységre van szükségünk az általunk ismert világ leírásához?
How Many Base Units Do We Really Need to Describe Nature?

856

Antal Magda – Regöly-Mérei Andrea: Az E-vitamin szerepe az egészség megőrzésében
Role of Vitamin E in Health Maintenance

861

Tudós fórum • Academy Affairs  

Janszky József – Rontó Györgyi: Tarján Imre akadémikus 1912–2000
Imre Tarján, Member of the Hungarian Academy of Sciences 1912–2000

870

Professzor úr, maradok (Halász Béla akadémikus emlékezése Szentágothai Jánosra)
Professor, I Think I Stay (Béla Halász on János Szentágothai)

877

Kitekintés • Outlook (Gimes Júlia gondozásában) 880

Könyvszemle • Book Review (Sipos Júlia gondozásában)  

Erőltetett menet (Szécsényi András)

884

A magyar beszéd (Vámos Tibor)

887

Az erkölcsi alapú demokrácia (Barcsi Tamás)

890

Van-e a Társadalomnak mint egésznek organizmusvédelmi rendszere? (Dávid B. – Albert F.)

893