A Magyar Tudományos Akadémia folyóirata. Alapítva: 1840
 

KEZDŐLAP    ARCHÍVUM    IMPRESSZUM

 

 2012. augusztus • TARTALOM – CONTENTS • August 2012

X


Genetika, környezet és emberi jól-lét
Genetics, Environment and Human Well-Being
 
   
Vendégszerkesztő: Kosztolányi György

Kosztolányi György: Bevezető • Introduction

898

Poór Gyula: Öröklődő és szerzett tényezők az emberi betegségek hátterében
Inherited and Acquired Factors in the Causation of Human Diseases

901

Kosztolányi György: A genetika és környezet közötti összefüggés új értelmezése
New Approach to Relationship of Genetics and Environment

906

Sarkadi Balázs: Mi lehet az őssejtekkel foglalkozó kutatók felelőssége az emberi jól-lét érdekében?
What Is the Responsibility of the Stem Cell Researcher in Acting for Human Well-Being?

910

Dudits Dénes: Genomikát és fenomikát integráló növénynemesítés a termelésbiztonságért
Combined Genomics and Phenomics Technologies in Plant Breeding for Products Safety

913

†Kopp Mária: Epigenetika, epidemiológia és magatartásorvoslás. A társadalmi változások hatása a mentális fejlődésre és az egészségi állapotra • Epigenetics, Epidemiology and Behavioural Medicine Effects of Societal Changes on Mental Development and on Health Status

923

Horn Péter: A Föld természetes tápanyagforrásainak ésszerű hasznosításával összefüggő
néhány kérdés
• Some Aspects Related to Rational Utilization of Earth’s Nutritional Resources

931

Tanulmány • Study  

Gercsák Gábor: Az ország- és államnevekről • Short Names and Formal Names of Countries

944

Szigethy László: A közfinanszírozású kutatóhelyeken létrejött kutatási eredmények gazdasági hatásai • Economic Impacts of Research Results of Public Research Organizations

949

Mosoniné Fried Judit – Horváth Dániel: Tudományos fokozattal rendelkezők életpálya-vizsgálata. Fókuszban a mobilitás • Career Development Survey on PhD Holders. Focus on Mobility

958

Fóris Ágota: Terminológusok képzése. A terminológia mesterképzés elindulása
Educating Terminologists—Starting of the Master in Terminology

969

Braun Tibor: Átalakító (transzformatív) kutatások az Egyesült Államokban
Transformative Research in the USA

977

Alföldi Ágnes Dóra: A profilalkotás tudományterületi elhelyezkedése és elméleti modelljei
Positioning Profiling in the Structure of Science and Theoretical Models

980

Tudós fórum • Academy Affairs  

Mindig tarts ki az igazad mellett! (Gimes Júlia beszélgetése Mezey Évával Szentágothai Jánosról)
Stand by Your Truth (Júlia Gimes' interview with Éva Mezey on János Szentágothai)

988

Scheuring István: Kinek van szüksége az MTMT-adatbázisra? • Who Needs the MTMT Database?

991

Vélemény, vita • Discussion  

 

Schwendtner Tibor: A fizikus és a filozófus, avagy miért ne helyezzük gyámság alá a filozófiát?
The Physicist and the Philosopher,
or: Why We Should Not Place Philosophy under Guardianship

993

Interjú • Interview  
   

Sikeresek és kiválók (Várkonyi Benedek beszélgetése Vicsek Tamással)
Succesful and Excellent (Benedek Várkonyi's interview with Tamás Vicsek)

998

A jövő tudósai • Scientists of the Future  

 

 

Bevezető (Csermely Péter)

1002

A nemzet tehetsége, tudása a kiváló kutatókban rejlik (Kurkó Noémi – Hajas Ádám)

1002

Kitekintés • Outlook (Gimes Júlia gondozásában) 1008

Könyvszemle • Book Review (Sipos Júlia gondozásában)  

Új lendületben a judaisztikai kutatás Magyarországon (Kende Péter)

1011

Marcus Tullius Cicero összes perbeszédei (Hamza Gábor)

1014

A debreceni magfizika seregszemléje (Bencze Gyula)

1016

Németek, helyi társadalom és hatalom (Pritz Pál)

1019

Ambíció és kíváncsiság, avagy mi hajtja a tudományos felfedezőket? (Beck Mihály)

1022