A Magyar Tudományos Akadémia folyóirata. Alapítva: 1840
 

KEZDŐLAP    ARCHÍVUM    IMPRESSZUM

 

 2012. szeptember • TARTALOM – CONTENTS • September 2012

X


50 éves a Magyar Biofizikai Társaság
Celebrating 50 Years of the Hungarian Biophysical Society
 
   
Vendégszerkesztő: Závodszky Péter

Závodszky Péter: Történeti visszatekintés • History of the Hungarian Biophysical Society

1026

Ormos Pál: Fotopolimerizációval készített mikrostruktúrák alkalmazása a biofizikában
Application of Photopolymerized Microstructures in Biophysics

1039

Mátyus László – Panyi György – Damjanovich Sándor – Szöllősi János:
Membránfehérjék, receptormintázatok szerepe a fiziológiás és patológiás sejtműködésben
Role of Membrane Proteins and Receptor Patterns in Normal and Pathologic Cell Functions

1046

Kellermayer Miklós: Egymolekula biofizika • Single-molecule Biophysics

1055

Vonderviszt Ferenc: A baktériumok flagelláris filamentumainak szerkezete és önszerveződése Structure and Self-assembly of Bacterial Flagellar Filaments

1064

Bugyi Beáta – Hild Gábor – Lukács András – Nyitrai Miklós: Mérőszalaggal a fehérjék világában Molecular Ruler in the Proteins’ World

1072

Tanulmány • Study  

Jákó Péter: Sport, egészség, társadalom • Sport, Health and Society

1071

Szmodis Jenő: Richard Wagner és az állam- és jogtudomány
Richard Wagner and the Law and Political Sciences

1090

Interjú • Interview  
   

Gondolkodással sok minden helyettesíthető (Chikán Ágnes beszélgetése Keszthelyi Lajos akadémikussal) • You Can Replace a Lot of Doing with Just Thinking (Ágnes Chikán's Interview with Lajos Keszthelyi, member of the Hungarian Academy of Sciences)

1097

Vélemény, vita • Discussion  

 

Molnár Gábor: Intuíciók, tapasztalatok és gyakorlati érdekek a filozófiában
Intuitions, Experiences and Practical Interests in Philosophy

1103

Fehér M. István: A kerekded kör, avagy a filozófia nagyságáról és nyomorúságáról
The Roundish Circle—On Greatness and Misery of Philosophy

1110

Nánay Bence: Filozófia a tudományok előtt, mellett, után – vitazáró
Philosophy Before, After and Parallel to the Sciences—Closing the Debate

1121

Tudós fórum • Academy Affairs  

Havas László: Az elmúlás és a halál kultúrája az életigenlés nézőpontjából
Culture of Evanescence and Death as Seen from Positive Attitude to Life

1128

Pityu bácsi… • Uncle Pityu… (Csanda Endre)

1132

Megemlékezés • Obituary  
   

Lipták András 1935 – 2012 (Joó Ferenc)

1136

Kitekintés • Outlook (Gimes Júlia gondozásában) 1139

Könyvszemle • Book Review (Sipos Júlia gondozásában)  

Ahol germanisztika és judaisztika összeér (Nádasdy Ádám)

1143

Magyar sorsfordulók 1920–1989 (Ungváry Krisztián)

1145

Gondolattár a városfejlődésről (Rechnitzer János)

1148