A Magyar Tudományos Akadémia folyóirata. Alapítva: 1840
 

KEZDŐLAP    ARCHÍVUM    IMPRESSZUM

 

 2012. november • TARTALOM – CONTENTS • November 2012

X


Szentágothai János • egy iskola anatómiája – a funkcionalitás szépsége
János Szentágothai • Anatomy of a School –
The Beauty of Functionality
 
   
Vendégszerkesztő • Guest Editor: Gimes Júlia

Gimes Júlia: Bevezető • Introduction

1282

Szentágothai János: Ulyssesként az agy körül • As Ulysses, Around the Brain

1283

Az anatómia iskolája • Csillag András és Gimes Júlia beszélgetése
The School of Anatomy • Júlia Gimes' interview with András Csillag

1303

Öten a reneszánsz anatómusról – Gimes Júlia és Várkonyi Benedek beszélgetései • Five Scientists on the Renaissance Anatomist – Júlia Gimes' and Benedek Várkonyi's interviews with

 

Buzsáki Györggyel • with György Buzsáki

1307

Dóczi Tamással • with Tamás Dóczi

1310

Freund Tamással • with Tamás Freund

1311

Gulyás Balázzsal • with Balázs Gulyás

1316

Palkovits Miklóssal • with Miklós Palkovits

1319

Somogyi Péter: Szentágothai kandelábersejtje rávilágít tudatunkra és az agykéregről való ismereteink korlátaira • Péter Somogyi: Szentágothai’s Chandelier Cell Illuminates Our Mind
and the Limitations of Our Knowledge about the Cerebral Cortex

1322

Halász Béla: Szentágothai János professzor pécsi kutatócsoportjának és pécsi tanítványainak neuroendokrin-kutatásai • Béla Halász: Neuroendocrine Research by Professor János Szentágothai’s Research Group and Students in Pécs

1340

Hámori József: Szentágothai János és a kisagykutatás
János Szentágothai and His Researches on the Cerebellum

1347

Tanulmány • Study  

 

F. Tóth Tibor: Méltó emlékezés Rodostóban Mikes Kelemenre
An Appropriate Commemoration of Kelemen Mikes in Rodostó

1355

Szendy István: A hadtudományról magyar szemmel
Military Sciences from Hungarian Point of View

1361

Csepeli György: Szalai Sándor száz éve • A Hundred Years of Sándor Szalai

1368

Interjú • Interview  
   

Agykutató, hazatérőben • Berényi Antal és Egyed László beszélgetése
Antal Berényi Brain Scientist Returning Back Home (László Egyed's Interview)

1370

Vélemény, vita • Discussion  

 

Tichy-Rács Ádám: Kinek van szüksége az MTMT-adatbázisra? • Hozzászólás Scheuring István cikkéhez • Who Needs MTMT Dadatabase? Reflections to István Scheuring’s Article

1379

Kollár István: Az MTMT adatbázisról és hatékony feltöltéséről • Hozzászólás Scheuring István cikkéhez • On the MTMT Data Base (Hungarian Academic Bibliography Database)
and Efficient Uploading of Data

1383

Megemlékezés • Obituary  
   

Cselőtei László (Ligetvári Ferenc, Solti László, Tomcsányi Pál)

1389

Kitekintés • Outlook (Gimes Júlia gondozásában) 1394

Könyvszemle • Book Review (Sipos Júlia gondozásában)  

Államok kora? (Bod Péter Ákos)

1398

Áttörés az erdélyi társadalomkutatásban (Csaba László)

1401

Időszerű történelem (Hargittai István)

1402

Teshuvot U-Sheelot: Studies in Responsa Literature (Schweitzer Gábor)

1405