A Magyar Tudományos Akadémia folyóirata. Alapítva: 1840
 

KEZDŐLAP    ARCHÍVUM    IMPRESSZUM

 

 2012. december • TARTALOM – CONTENTS • December 2012

X


A földi elektromágnesség magyarországi kutatásának rövid története
Geoelectromagnetic Research in Hungary
 
   
Vendégszerkesztő • Guest Editor: Verő József

Verő József: Bevezető • Introduction

1410

Baranyi Tünde – Győri Lajos – Ludmány András – Muraközy Judit: A naptevékenység vizsgálata növekvő felbontásban • Investigating Solar Activity in Increasing Resolution

1413

Erdős Géza – Balogh André: A helioszféra háromdimenziós szerkezete
Three-dimensional Structure of the Heliosphere

1419

Lichtenberger János – Ferencz Csaba: A szférák zenéje és az űridőjárás
Music of the Spheres and Space Weather

1426

Heilig Balázs – Kovács Péter – Csontos András: A földmágneses észlelések szerepe
az űrkutatásban
• Role of Geomagnetic Observations in Space Research

1435

Sátori Gabriella – Bór József: Villámkisülésekhez társuló tranziens jelenségek
Transient Phenomena Related to Lightning Strikes

1443

Ádám Antal – Kis Árpád – Lemperger István – Novák Attila – Prácser Ernő – Szarka László – Wesztergom Viktor: Geomágneses indukció. Forrásvizsgálatok és az európai litoszféralemez elektromos modellje az indukciós kockázat becsléséhez • Geomagnetic Induction:
Source Effect Studies and the Geoelectric Model of the European Lithospheric Plate
for Induction Risk Assessment

1449

Tanulmány • Study  

 

Kelen András: A szociális gazdaság új fejleményei a mai vidéki Magyarországon
New Features of Social Economy of the Contemporary Countryside in Hungary

1459

Apor Péter: Testedzéssel a megbetegedések ellen • Physical Training against Illnesses

1470

Zolnai László – Papp Zoltán – Adománné Zolnai Dóra: Frakcionált desztilláció. Frakcionális tudománymetriai mutatók intézményi szintű alkalmazása? • Fractional Distillation (Do We Need Fractional Scientometric Indicators on Institutional Level?)

1478

Galántai Zoltán: Mi, a környezetmódosító állatok: a geomérnökség múltja és jövője
We, the Enviroment Modifying Animals: Past and Future of Geoengineering

1488

Kovács Ferenc: Szösszenetek a nemzeti energiastratégia (2030) kapcsán
Remarks to the National Energy Strategy (2030)

1499

Kereszturi Ákos: Marskutatás Kelet-Európában • Mars Research in Eastern Europe

1505

A jövő tudósai • Scientists of the Future  

 

 

Bevezető (Csermely Péter)

1511

A roma tehetségügy (Szőke Judit)

1511

Tudós fórum • Academy Affairs  

Interjú Pálinkás Józseffel, az MTA elnökével (Gimes Júlia)
Interview with József Pálinkás (Júlia Gimes)

1518

Nobel-díjasok és Field-érmesek nyílt levele az EU állam- és kormányfőihez
Petition / Open Letter for Science

1520

Kitüntetések • Awards

1522

Kitekintés • Outlook (Gimes Júlia gondozásában) 1524

Könyvszemle • Book Review (Sipos Júlia gondozásában)  

A gyógyszerkutatás kémiája (Mátyus Péter)

1527

„Budapest noir” (Ferkai András)

1529

Oktatás – Történet – szociológia (Szabó Lajos)

1532

A Szentágothai-év végére
Juhász Ferenc: Jellemvirág c. verse és R. Törley Mária Szentágothai-mellszobra

1536