A Magyar Tudományos Akadémia folyóirata. Alapítva: 1840
 

KEZDŐLAP    ARCHÍVUM    IMPRESSZUM

 

   ›  A 2012. ÉV TELJES TARTALOMJEGYZÉKE

X


Tematikus számok, összeállítások

 

Állatorvoslás ma

 

 

Vendégszerkesztő: Kabai Péter

1

2

Kabai Péter: Bevezetés

1 4

Laczay Péter: Élelmiszer-higiénia, élelmiszer-biztonság

1

Brydl Endre: Állathigiénia és állomány-egészségügy az élelmiszer-termelő állatállományokban

1 11

Fodor László – Rusvai Miklós – Tuboly Tamás: A fertőző állatbetegségek
laboratóriumi diagnosztikája, a megelőzés lehetőségei

1 19

Szenci Ottó – Biksi Imre – Bohák Zsófia – Horváth András – Makra Zita – Hevesi Ákos:
A ló- és haszonállat-gyógyászat jelene és lehetőségei

1 25

Vörös Károly: Az ultrahangvizsgálat szerepe a kisállat-belgyógyászatban

1 34

Solti László – Kollár Eszter – Müller Linda – Thuróczy Julianna – Cseh Sándor:
Asszisztált reprodukciós eljárások a kisállatgyógyászatban

1 38

Magsugárzás és kémia

 

 

Vendégszerkesztő: Vértes Attila

 

 

Vértes Attila: Bevezető • Introduction

2 130

Tóth Géza – Tömböly Csaba: Radioaktív nyomjelző rendszerek

2 136

Környei József – Mikecz Pál: Radiokémia a gyógyítás szolgálatában

2 141

Kovács Tibor – Somlai János – Máté Borbála: Növény- és gombaminták 210Po-
és 210Pb-koncentrációjának meghatározása alfa-spektrometriai módszerrel

2 146

Molnár Mihály – Hertelendi Ede – Veres Mihály: Radiokarbon: alkalmazások
és perspektívák a környezetvédelemben és az iparban

2 152

Révay Zsolt: Prompt-gamma aktivációs analitika Budapesten. Kémiai elemzés neutronokkal

2 162

Homonnay Zoltán – Németh Zoltán – Kuzmann Ernő – Vértes Attila: Ágyúval verébre? Kémiai finomszerkezet vizsgálata gammasugarakkal

  168

Pintér Tamás – Elter Enikő: Radioanalitika az atomerőműben

2 178
     
Mikes Kelemen és az európai felvilágosodás
Nemzetközi tanácskozás a Magyar Tudományos Akadémián

 

 

Vendégszerkesztő: Tüskés Gábor

Tüskés Gábor: Bevezető • Introduction

3 258

Tóth Ferenc: Mikes Kelemen és a francia diplomácia

3 265

Fröhlich Ida: Áron és az özvegy juha. A 90. levél agádájának forrásához

3 272

Kiss Margit: A digitális Mikes-szótár

3 279

Hites Sándor: Száműzetésbe születni. Mikes és a magyar irodalmi emigrációk

3 285

Szentesi Zsolt: Mikes Kelemen alakja a XX. század második felének
magyar regény- és drámairodalmában

3 292

Boér Hunor: Mikes Kelemen kultusza Háromszéken

3 299

Regionális átalakulás a Nyugat-Balkánon

Vendégszerkesztő: Horváth Gyula

 

 

Horváth Gyula: Előszó

4

386

Faragó László – Hajdú Zoltán – Rácz Szilárd: Államosodás – városhálózat – térszerkezet

4

389

Lux Gábor – Mezei Cecília: A gazdaságfejlődés szerkezeti
és területi problémái a Nyugat-Balkánon

4

407

Horváth Gyula: A szellemi erőforrások területi egyenlőtlenségei a Nyugat-Balkánon

4

417

Pámer Zoltán: A Nyugat-Balkán és az európai integráció

4

432

Nagy Imre: A Nyugat-Balkán régió természeti erőforrásai és környezeti problémái

4

442

     

50 éves a Földtudományok Nemzetközi Uniója

 

 

Vendégszerkesztők: Demény Attila és Szabados László

 

 

Demény Attila: Bevezető

5

514

Brezsnyánszky Károly: Az IUGS ötven évének jelentősége a hazai földtan szempontjából

5

516

Bárdossy György – Fodor János: Környezeti és földtudományi kockázatok elemzése korszerű matematikai módszerekkel

5

525

Földessy János – Bőhm József: Arany és cianid – lehetőségek és kockázatok

5

532

Dobosi Gábor – Török Kálmán: Ritkaföldfémek geokémikus szemmel

5

541

Szűcs Péter: Hidrogeológia a Kárpát-medencében – hogyan tovább?

5

554

 

 

 

Jean-Jacques Rousseau 300 éve

 

 

Vendégszerkesztő: Ludassy Mária

Ludassy Mária: Bevezető

7

770

Kelemen János: Rousseau és a modernitás

7

772

Bakcsi Botond: Nyelv, társadalom, szabadság Rousseau műveiben

7

785

Ludassy Mária: Jean-Jacques hite, Rousseau vallása

7

796

Horkai Hörcher Ferenc: Kultúrkritika, költészet, zene – Rousseau esztétikai gondolkodása

7

803

Egyed Emese: Magyarország Rousseau asztalánál – Montmorency, 1986. november

7

813

Genetika, környezet és emberi jól-lét

 

 

Vendégszerkesztő: Kosztolányi György

 

 

Kosztolányi György: Bevezető

8

898

Poór Gyula: Öröklődő és szerzett tényezők az emberi betegségek hátterében

8

901

Kosztolányi György: A genetika és környezet közötti összefüggés új értelmezése

8

906

Sarkadi Balázs: Mi lehet az őssejtekkel foglalkozó kutatók felelőssége
az emberi jól-lét érdekében?

8

910

Dudits Dénes: Genomikát és fenomikát integráló növénynemesítés a termelésbiztonságért

8

913

Kopp Mária: Epigenetika, epidemiológia és magatartásorvoslás.
A társadalmi változások hatása a mentális fejlődésre és az egészségi állapotra

8 923

Horn Péter: A Föld természetes tápanyagforrásainak
ésszerű hasznosításával összefüggő néhány kérdés

8

931

50 éves a Magyar Biofizikai Társaság

 

 

Vendégszerkesztő: Závodszky Péter

Závodszky Péter: Történeti visszatekintés

9

1026

Ormos Pál: Fotopolimerizációval készített mikrostruktúrák alkalmazása a biofizikában

9

1039

Mátyus László – Panyi György – Damjanovich Sándor – Szöllősi János:
Membránfehérjék, receptormintázatok szerepe
a fiziológiás és patológiás sejtműködésben

9

1046

Kellermayer Miklós: Egymolekula biofizika

9

1055

Vonderviszt Ferenc: A baktériumok flagelláris filamentumainak
szerkezete és önszerveződése

9

1064

Bugyi Beáta – Hild Gábor – Lukács András – Nyitrai Miklós: Mérőszalaggal
a fehérjék világában

9

1072

Szentágothai János • Egy iskola anatómiája – A funkcionalitás szépsége

Vendégszerkesztő: Gimes Júlia

Gimes Júlia: Bevezető

11

1282

Szentágothai János: Ulyssesként az agy körül

11

1288

Az anatómia iskolája • Csillag András és Gimes Júlia beszélgetése

11

1303

Öten a reneszánsz anatómusról – Gimes Júlia és Várkonyi Benedek beszélgetései

Buzsáki Györggyel

11 1307

Dóczi Tamással

11 1310

Freund Tamással

11 1311

Gulyás Balázzsal

11 1316

Palkovits Miklóssal

11 1319

Somogyi Péter: Szentágothai kandelábersejtje rávilágít tudatunkra
és az agykéregről való ismereteink korlátaira

11 1322

Halász Béla: Szentágothai János professzor pécsi kutatócsoportjának
és pécsi tanítványainak neuroendokrin-kutatásai

11

1340

Hámori József: Szentágothai János és a kisagykutatás

11

1347

 

 

 

A földi elektromágnesség magyarországi kutatásának rövid története    
Vendégszerkesztő: Verő József    

Verő József: Bevezető • Introduction

12

1410

Baranyi Tünde – Győri Lajos – Ludmány András – Muraközy Judit: A naptevékenység vizsgálata növekvő felbontásban • Investigating Solar Activity in Increasing Resolution

12

1413

Erdős Géza – Balogh André: A helioszféra háromdimenziós szerkezete
Three-dimensional Structure of the Heliosphere

12

1419

Lichtenberger János – Ferencz Csaba: A szférák zenéje és az űridőjárás
Music of the Spheres and Space Weather

12

1426

Heilig Balázs – Kovács Péter – Csontos András: A földmágneses észlelések szerepe
az űrkutatásban
• Role of Geomagnetic Observations in Space Research

12

1435

Sátori Gabriella – Bór József: Villámkisülésekhez társuló tranziens jelenségek
Transient Phenomena Related to Lightning Strikes

12

1443

Ádám Antal – Kis Árpád – Lemperger István – Novák Attila – Prácser Ernő – Szarka László – Wesztergom Viktor: Geomágneses indukció. Forrásvizsgálatok és az európai litoszféralemez elektromos modellje az indukciós kockázat becsléséhez

12

1449

 

 

 


 

 

 

Tanulmányok

 

 

 

Alföldi Ágnes Dóra: A profilalkotás tudományterületi elhelyezkedése és elméleti modelljei

8 980

Antal Magda – Regöly-Mérei Andrea: Az E-vitamin szerepe az egészség megőrzésében

7 861

Apor Péter: Testedzéssel a megbetegedések ellen

12 1470

Bagdy György: Génjeink és a lelki egészség. A stressz hatásának és a depresszió genomikájának összefüggései és tanulságai

6 660

Barna Mária – Bíró György: A D-vitamin újonnan felismert funkciói

5 566

Biró György – Barna Mária: Janus-arcú-e a folát?

6 673

Bogoly József Ágoston: A Szegedi Tudományegyetem interkulturális emlékezete I. –
A Szent-Györgyi Albert előtti időszak (1921–1930)

3 334

Braun Tibor: A STAR METRICS-program –
Obama elnök figyelemre méltó kezdeményezése

4 466

Braun Tibor: Átalakító (transzformatív) kutatások az Egyesült Államokban

8 977

Brendel Mátyás: A Nagy Trónfosztás

3 349

Bujtor László: Gondolatok a nagy hatótávolságú kommunikációs csatornák
és az emlősök evolúciójának kapcsolatáról

4 457

Csaba György – Falus András: Egy orvosegyetemi intézet (a Biológiai –
Genetikai, Sejt- és Immunbiológiai Intézet) negyven évének vázlatos története

7 845

Csengődi Sándor: A külföldi közvetlen befektetések hatása a közép-kelet-európai gazdaságok termelékenységére

1 73

Csepeli György: Szalai Sándor száz éve

11 1368

Csizmadia Ákos: Izsák Imre az Eötvös Collegiumban

7 839

Egy óra vagy egy élet Dantéval? Kelemen Jánossal beszélget Sipos Júlia

1 66

F. Tóth Tibor: Méltó emlékezés Rodostóban Mikes Kelemenre

11 1355

Faragó Tibor – Láng István: Nemzetközi program a fenntartható fejlődésért: Riótól Rióig

5 590

Fóris Ágota: Terminológusok képzése. A terminológia mesterképzés elindulása

8 969

Galántai Zoltán: Mi, a környezetmódosító állatok: a geomérnökség múltja és jövője

12 1488

Gercsák Gábor: Az ország- és államnevekről

8 944

Hágen András: Kossuth Lajos és a földtani korok

6 692

Hamza Gábor: Gondolatok az állam és az egyház(ak) kapcsolatának alakulásáról –
történeti áttekintés

6 653

Hannus István: Zeolitok és zeolitszerű mezopórusos anyagok

5 577

Haszpra László: A magyarországi légköri széndioxid-mérések harminc éve

2 184

Hermann Róbert: Szemere Bertalan

10 1224

Horváth Dezső: Meglesz-e a Higgs-részecske a a nagy hadronütköztetővel?

2 192

Istvánovits Eszter – Kulcsár Valéria: Terra Scythica –
nemzetközi régészeti szimpózium az Altájban

1 82

Jákó Péter: Sport, egészség, társadalom

9 1071

Kaptay György: Hány alapmértékegységre van szükségünk
az általunk ismert világ leírásához?

7 856

Karcagi-Kováts Andrea – Kuti István: A készletek általános elmélete
és a fenntartható fejlődés

2 216

Kelemen János: A filológiai és hermeneutikai állítások közötti aszimmetriáról (előzetes megfontolások egy Dante-monográfiához)

1 57

Kelen András: A szociális gazdaság új fejleményei a mai vidéki Magyarországon

12 1459

Kereszturi Ákos: Marskutatás Kelet-Európában

12 1505

Klinghammer István – Gercsák Gábor: Gerard Mercator,
a 16. század legjelentősebb térképésze

7 824

Klinghammer István: Kétszáz éve született Tóth Ágoston honvédezredes,
az MTA tagja, a 19. századi magyar térképezés úttörője

10 1238

Kovács Ferenc: Szösszenetek a nemzeti energiastratégia (2030) kapcsán

12 1499

Kovács László – Orosz Katalin – Pollner Péter: Magyar szóasszociációk hálózata

6 699

Marton Lajos: Az Alföld ásványi kincse: a felszín alatti víz

2 206

Mészáros Ernő és Somlyódy László: Beszélgetés
a környezet két fontos közegéről – a vízről és a levegőről

10 1160

Mosoniné Fried Judit – Horváth Dániel: Tudományos fokozattal rendelkezők
életpálya-vizsgálata. Fókuszban a mobilitás

8 958

Naciye Güngörmüş: Evlija Cselebi Szejahatnáme című munkájának
magyarországi vonatkozásai

2 226

Pál József: A magyar nyelv és kultúra oktatásáról a külföldi egyetemeken – helyzetértékelés és vitaanyag

10 1206

Palló Gábor: Az akadémiai tenure

3 322

Papp-Váry Árpád: Két nagy térképész emlékezete –
500 éve született Gerhard Mercator, 200 éve Tóth Ágoston

7 830

Reményi Károly: Arrheniustól indult, és…

10 1217

Reményi Károly: Az oxigén, a szén-dioxid és az energetika

2 198

Réti György: Bibó István és Giuseppe Vedovato centenáriuma,
avagy két nagy tudós és politikus párhuzamos életrajza

3 340

Rosta István – ifj. Rosta István – Velner András: Megemlékezés Gillemot László akadémikus tudományos munkásságáról születésének centenáriumán

10 1154

Rózsa Erzsébet: Az európai korszak vége? Nyílt nap a Berlin-Brandenburgi Tudományos Akadémián

1 85

Szabó György: Az együttműködés természete

6 642

Szendy István: A hadtudományról magyar szemmel

11 1361

Szentes Tamás: A „nemzeti versenyképesség” fogalma, mérése, ideológiája

6 680

Szigethy László: A közfinanszírozású kutatóhelyeken létrejött
kutatási eredmények gazdasági hatásai

8 949

Szmodis Jenő: Richard Wagner és az állam- és jogtudomány

9 1090

Tamás Pál: A társadalomkutatás erőterei 1989 után – kritikai realista kísérlet

1 43

Tompa Anna: A környezet szerepe a daganatok keletkezésében

3 306

Völgyesi Lajos: A gravimetria mai jelentősége és helyzete Magyarországon

6 706

Zolnai László – Papp Zoltán – Adománné Zolnai Dóra: Frakcionált desztilláció. Frakcionális tudománymetriai mutatók intézményi szintű alkalmazása?

12 1478


 

Tudós fórum

 

   

A szép: igaz, s az igaz: szép! – Emlékezés Szentágothai Jánosra

6

595

A World Science Forum zárónyilatkozata a világ tudományának új korszakáról

1 103

Az MTA 182. Közgyűlése által elfogadott határozatok

1 93

Az MTA Doktori Tanácsának közleménye

1 98

Az MTA elnökének üdvözlő beszéde a World Science Forum résztvevőihez

1 101

Az öregnek aurája volt… Záborszky László agykutató Szentágothai Jánosról
(Gimes Júlia interjúja)

10 1244

Havas László: Az elmúlás és a halál kultúrája az életigenlés nézőpontjából

9 1128

Interjú Pálinkás Józseffel, az MTA elnökével (Gimes Júlia)

12 1518

Janszky József – Rontó Györgyi: Tarján Imre akadémikus 1912–2000

7 870

Kitüntetések

4 480

Kitüntetések

6 660

Kitüntetések

12 1522

Megújul a Magyar Tudományos Akadémia intézményhálózata

1 91

Mindig tarts ki az igazad mellett!
(Gimes Júlia beszélgetése Mezey Évával Szentágothai Jánosról)

8 988

Nem előadott, hanem lázított… (Székely György Szentágothai Jánosról)

7 742

Nobel-díjasok és Field-érmesek nyílt levele az EU állam- és kormányfőihez

12 1520

Papp Zoltán: Miért nem használunk frakcionális mutatókat
a tudományos tevékenység értékelésére?

4 472

Pityu bácsi… (Csanda Endre)

9 1132

Prékopa András: Az akadémiai tagválasztás elé

3 367

Professzor úr, maradok (Halász Béla akadémikus emlékezése Szentágothai Jánosra)

7 877

Scheuring István: Kinek van szüksége az MTMT-adatbázisra?

8 991

Siker és felelősség – a Magyar Tudományos Akadémia 183. Közgyűlése

7 736
   

 


 

Interjú

     

Agykutató, hazatérőben (Berényi Antal és Egyed László beszélgetése)

11 1370

Az agykutató halhatatlansága (Gimes Júlia interjúja Somogyi Péter agykutatóval)

1 107

Gondolkodással sok minden helyettesíthető
(Chikán Ágnes beszélgetése Keszthelyi Lajos akadémikussal)

9 1097

Leroy P. Steele, Rolf Schock, Abel (Bán László beszélgetése Szemerédi Endrével)

5 610

Mint általában a régi professzorok… (Pallag Zoltán beszélgetése Vásáry István) keletkutatóval)

6 724

Sejtek között (Várkonyi Benedek beszélgetése Kondorosi Évával)

5 601

Sikeresek és kiválók (Várkonyi Benedek beszélgetése Vicsek Tamással)

8

998

Szenvedély és kíváncsiság (Gimes Júlia beszélgetése Ada Jonattal)

5 614

Távoli múltakban (Várkonyi Benedek beszélgetése Róna-Tas Andrással)

5 606

 

 

 


 

Vélemény, vita

 

 

 

Boros János: A tudomány és a filozófia esete a természettel,
a történelemmel és a demokráciával

3 354

Brendel Mátyás: Fides et ratio

10 1252

Demeter Tamás: A fogalmi intuíció védelmében

4 488

Fehér M. István: A kerekded kör, avagy a filozófia nagyságáról és nyomorúságáról

9 1110

Gánóczy Sándor: Milyen értelemben lehet tudomány a keresztény teológia?

10 1256

Kampis György: Mi a tudomány? És mi nem az?

10 1268

Kollár István: Az MTMT adatbázisról és hatékony feltöltéséről
Hozzászólás Scheuring István cikkéhez

11 1383

Molnár Gábor: Intuíciók, tapasztalatok és gyakorlati érdekek a filozófiában

9 1103

Nemes László: Megismerés és praxis: a filozófia céljai.
Válasz Nánay Bence vitaindító írására

3 362

Nánay Bence: Filozófia a tudományok előtt, mellett, után – vitazáró

9 1121

Nyíri Kristóf: A tudományos filozófia tágabb értelmezése felé

6 745

Schwendtner Tibor: A fizikus és a filozófus,
avagy miért ne helyezzük gyámság alá a filozófiát?

8 993

Szentpétery Péter: Trónfosztás – vagy csak behunyt szemmel a trón előtt?
Hozzászólás Brendel Mátyás A nagy trónfosztás című írásához

10 1248

Tichy-Rács Ádám: Kinek van szüksége az MTMT-adatbázisra?
Hozzászólás Scheuring István cikkéhez

11 1379

Török Csaba: Az üres trón. Válasz Brendel Mátyásnak

5 617

Tőzsér János: Filozófia és az intuíciók

4 484

Vajda Mihály: A filozófus szemérmetlensége – válaszféle Nánay Bencének

2 231

 

 

 


 

Megemlékezés

 

 

 

Öröm, értelem, élet. Emlékezés Vértes Attilára (Glatz Ferenc)

4 493

Búcsú Vértes Attilától (Joó Ferenc)

4 494

Lipták András 1935 – 2012 (Joó Ferenc)

9 1136

Enyedi György 1930 – 2012 (Horváth Gyula)

10 1270

Cselőtei László (Ligetvári Ferenc, Solti László, Tomcsányi Pál)

11

1389

 


 

 

 

A jövő tudósai

(Csermely Péter gondozásában)

 

 

 

Bevezető (Csermely Péter)

2 235

Hat évtized, harminc OTDK – Változatlan célok, növekvő tekintély
(Cziráki Szabina – Szendrő Péter)

2 235

Bevezető (Csermely Péter)

6 747

A jövő informatikusai és a Neumann Társaság (Alföldi István – Szedlmayer Bea)

6 747

Bevezető (Csermely Péter)

8 1002

A nemzet tehetsége, tudása a kiváló kutatókban rejlik (Kurkó Noémi – Hajas Ádám)

8 1002

Bevezető (Csermely Péter)

12 1511

A roma tehetségügy (Szőke Judit)

12 1511

 

 

 


 

 

 

Kitekintés

(Gimes Júlia gondozásában)

 

 

 

113 (1), 245 (2), 370 (3), 499 (4), 623 (5), 757 (6), 880 (7),
1008 (8), 1139 (9), 1274 (10), 1394 (11), 1524 (12)

 

 

 


 

 

 

Könyvszemle

(Sipos Júlia gondozásában)

 

 

 

A debreceni magfizika seregszemléje (Bencze Gyula)

8 1016

A disputa visz előre (Bakos Katalin)

5 635

A fejlődésértelmezés új opus magnuma (Blahó András)

4 509

A Gonosz birodalmai (Perecz László)

4 503

A gyógyszerkutatás kémiája (Mátyus Péter)

12 1527

A haditérképészet kezdetei a Habsburg Monarchiában (Klinghammer István)

4 506

A közösségiség kortárs olvasatai (Papp Dénes)

3 374

A lehetetlen megkísértése. A természettudományok rövid története (Bozó László)

6 767

A magyar beszéd (Vámos Tibor)

7 887

A nemzeti jogok és az európai jogrendszer kapcsolata (Szmodis Jenő)

10 1277

A nő terei (Takács Izolda)

3 376

A szociologizáló hagyomány (Forgács Gábor)

5 627

Ahol germanisztika és judaisztika összeér (Nádasdy Ádám)

9 1143

Államok kora? (Bod Péter Ákos)

11 1398

Ambíció és kíváncsiság, avagy mi hajtja a tudományos felfedezőket? (Beck Mihály)

8 1022

Amikor matematika és művészet találkozik (Sófi Boglárka)

6 762

Áttörés az erdélyi társadalomkutatásban (Csaba László)

11 1401

Az erkölcsi alapú demokrácia (Barcsi Tamás)

7 890

Az örök Dante (Mátyus Norbert)

1 117

„Budapest noir” (Ferkai András)

12 1529

Dante kortárs olvasata (Nagy József)

1 120

Emberközelben a fizika (Szabados László)

6 765

Erőltetett menet (Szécsényi András)

7 884

Germanisztika Ausztráliában (Kertész András)

5 638

Gondolattár a városfejlődésről (Rechnitzer János)

9 1148

Határtalan tudomány – a tudomány határai (Berényi Dénes)

2 253

Humorban nem ismer tréfát (Vámos Tibor)

1 126

Időszerű történelem (Hargittai István)

11 1402

Lukács átértékelése (Nagy József)

5 632

Magyar sorsfordulók 1920–1989 (Ungváry Krisztián)

9 1145

Magyarország – üvegház-mérlegen (Major György)

1 125

Marcus Tullius Cicero összes perbeszédei (Hamza Gábor)

8 1014

Mindörökké evolúció (Holovicz Attila)

3 380

Németek, helyi társadalom és hatalom (Pritz Pál)

8 1019

Nőírók és írónők (Nagy Beáta – Nagy Kristóf)

5 629

Oktatás – Történet – szociológia (Szabó Lajos)

12 1532

Rendszer, egyensúly, érték: régi-új fogalmak
Kornai János új könyvében
(Chikán Attila)

   

Teshuvot U-Sheelot: Studies in Responsa Literature (Schweitzer Gábor)

11 1405

Tiszta forrásból – Többlet, 2010/1 és 2010/2 (Borcsiczky Edit)

1 123

Új lendületben a judaisztikai kutatás Magyarországon (Kende Péter)

8 1011

Válság és apokalipszis (Balázs Ervin)

10 1276

Változó falvaink (Enyedi György)

6 761

Van-e a Társadalomnak mint egésznek
organizmusvédelmi rendszere?
(Dávid B. – Albert F.)

7 893