A Magyar Tudományos Akadémia folyóirata. Alapítva: 1840
 

KEZDŐLAP    ARCHÍVUM    IMPRESSZUM

 

 2013. január • TARTALOM – CONTENTS • January 2013

X


150 éve született Kövesligethy Radó
Radó Kövesligethy Was Born 150 Years Ago
 
   
Vendégszerkesztő • Guest Editor: Varga Péter, Szabados László

Varga Péter – Szabados László: Bevezetés • Introduction

2

Kosztolányi Dezső: Kövesligethy Radó • Radó Kövesligethy

4

Zsoldos Endre: Az asztrofizika születése Magyarországon • Birth of Astrophysics in Hungary

9

Balázs Lajos György: Kövesligethy spektroszkópiai vizsgálatai
Kövesligethy’s Spectroscopic Studies

15

Petrovay Kristóf: Kövesligethy Radó és az Egyetem • Radó Kövesligethy and the University

21

Varga Péter – Gráczer Zoltán: Kövesligethy Radó és a magyar földrengéskutatás
Radó Kövesligethy and Hungarian Earthquakes Research

29

Mónus Péter – Tóth László: A magyar szeizmológiai hálózat fejlődése és jelenlegi helyzete
History and Present State of the Hungarian Seismological Station Network

53

Wéber Zoltán: A szeizmológia szerepe a Föld és más égitestek belső szerkezetének megismerésében • Role of Seismology in Investigating the Internal Structure of Earth
and Other Celestial Bodies

65

Tanulmány • Study  

 

Bujtor László: A földtan központi paradigmájának, az aktualizmus elvének korlátai – avagy mit tartogat számunkra a Mars? • Limits of the Uniformitarianism Principle, the Central Paradigm of Geology—or What Does Planet Mars Hold for Us?

73

Tamás Pál: Akadémiai kapitalizmus Közép-Európában: kutatási kérdések
Academic Capitalism in Central Europe: Questions for Research

81

Halmos Tamás – Suba Ilona: A napi ritmus szerepe és jelentősége a klinikumban
Role and Significance of Circadian Rhythm in Clinical Praxis

96

Tudós fórum • Academy Affairs  

Láng István – Kerekes Sándor: Megalakult a Túlélés Szellemi Kör
The Intellectual Circle on Survival Was Founded 103

103

Interjú • Interview  
   

Hullámzó atomok – új magyar eredmények a grafén kutatásában
(Egyed László beszélgetése Tapasztó Leventével)
Waves on Atomic Scale (László Egyed’s Interview with Levente Tapasztó)

113

Kitekintés • Outlook (Gimes Júlia gondozásában) 119

Könyvszemle • Book Review (Sipos Júlia gondozásában)  

Európa elrablása 2.0 (Lévai Péter)

121

Magyar szerzők angol nyelven: egy fontos szakkönyv (Kárpáti Sarolta)

123

Szabadság, hatalom, idő 12× (Fekete Mariann)

125