A Magyar Tudományos Akadémia folyóirata. Alapítva: 1840
 

KEZDŐLAP    ARCHÍVUM    IMPRESSZUM

 

 2013. február • TARTALOM – CONTENTS • February 2013

X


Tanulmány • Study  

 

Kun Mária: A piszkéstetői Schmidt-távcső ötven éve
50th Year Anniversary of the Schmidt Telescope at Piszkéstető

130

Vinkó József: Rejtélyes csillagrobbanások • Mysterious Stellar Explosions

139

Farkas József – Beczner Judit – Szeitzné Szabó Mária – Kovács Melinda – Varga János – Varga László: A Kárpát-medence éghajlatváltozásának kihatása élelmiszer-biztonságunkra
Potential Impact of Climate Change in the Carpathian Basin on Our Food Safety

147

Torda Csaba: A Nemzetközi Valutaalaphoz történt csatlakozásunk egyes részletei – a kezdetek és az 1982-es külföldi hírek • Some Details on the IMF Accession of Hungary. The Beginnings and the Foreign News in 1982

159

Orosz Ferenc – Vértessy Beáta: Egy tudományos hungarikum: a fluktuációs fit – 90 éve született Szabolcsi Gertrud biokémikus akadémikus • A Scientific Hungaricum: The Fluctuation Fit

170

Berács József – Zsótér Boglárka: Doktori iskolák összehasonlító értékelése törzstagjaik tudományos tevékenysége alapján • Comparison of Doctoral Schools Based on Scientific Performance of Their Founding Members

176

Biró Péter – Csóka Péter – Kóczy Á. László – Radványi Anna Ráhel – Sziklai Balázs:
Közgazdasági Nobel-emlékdíj 2012: Alvin E. Roth és Lloyd S. Shapley
2012 Nobel Memorial Prize in Economic Sciences: Alvin E. Roth and Lloyd S. Shapley

190

Hágen András: A Milanković–Bacsák-ciklus és a földtan
The Milanković–Bacsák Ciclicity and Geology

200

Reményi Károly: A fosszilis tüzelőanyagok energetikai felhasználásának hatása a légkör összetételére • Effects of Fossil Fuels Usage for Energetics on Atmospheric Composition

206

Interjú • Interview  
   

Gábor Dénes-díj, 2012 (Gyulai Józseffel beszélget Egyed László)
Dénes Gábor Award, 2012 (László Egyed's interview with József Gyulai)

211

A 2012-es Gábor Dénes-díj kitüntetettjei • Recipients of the 2012 Dennis Gabor Award

215

Tudós fórum • Academy Affairs  

Az MTA Doktori Tanácsának közleménye • Communication of the MTA's Doctoral Council 216

Vélemény, vita • Discussion  

 

Csernátony Zoltán: Plágiumokról másként, más célból
On Plagiarism with Different Views and Different Aims

218

Megemlékezés • Obituary  
   

Ambrus Klára (Ambrus Gyula)

220

Mahunka Sándor (Pócs Tamás – Csuzdi Csaba – Kontschán Jenő)

221

A jövő tudósai • Scientists of the Future  

 

 

Bevezető • Introduction (Csermely Péter)

223

Tehetségekről – kutatószemmel • három interjú
On Talented People—with the Researchers’ Eyes • Three Interviews

223

Kitekintés • Outlook (Gimes Júlia gondozásában) 231

Könyvszemle • Book Review (Sipos Júlia gondozásában)  

Nyugdíjrendszer Magyarországon – történeti aspektusból (Romsics Ignác)

234

Erdei – többször (Vámos Tibor)

236

Matematikai közgazdaságtan (Csaba László)

239