A Magyar Tudományos Akadémia folyóirata. Alapítva: 1840
 

KEZDŐLAP    ARCHÍVUM    IMPRESSZUM

 

 2013. március • TARTALOM – CONTENTS • March 2013

X


Migráció a mai Magyarországon
Migration in Contemporary Hungary
 
   
Vendégszerkesztő • Guest Editor: Sik Endre

Sik Endre: Bevezetés • Introduction

242

Tóth Judit: Migrációs jogi környezet Magyarországon • Main Pillars of Migration Law in Hungary

244

Simonovits Bori – Szalai Boglárka: Idegenellenesség és diszkrimináció a mai Magyarországon Xenophoby and Discrimination in Contemporary Hungary

251

Gödri Irén: Migráció nemzeti/nyelvi határokon belül. Bevándorlók és új állampolgárok a szomszédos országokból – változó trendek • Migration within Ethnic, Linguistic Boundaries. Immigrants and New Citizens from Neighbour Countries—Changing Trends

263

Várhalmi Zoltán: Migránsok Magyarországon – transznacionalista szemüvegen keresztül
Migrants in Hungary. Transnational Aspects of Current Migration

275

Nyírő Zsanna: A migrációs potenciál alakulása Magyarországon
The Trend of Migration Potential in Hungary

281

Hárs Ágnes: Magyarok – külföldön. Gondolatok a magyarok külföldi munkavállalásáról
Hungarians Abroad: Notes on Workforce Emigration

286

Girasek Edmond – Csernus Réka – Ragány Károly – Eke Edit: Migráció az egészségügyben Migration in Healthcare

292

Tanulmány • Study  

 

Fésüs László – Buday László – Csermely Péter – Vígh László – Vértessy Beáta: A magyar biokémia ötven éve és néhány trendje • Fifty Years and Trends of Hungarian Biochemistry

299

Varga Károly: Lilliput és Brobdingnag – magyar és kínai pályagörbék a globalizációs válságban
Hungarian and Chinese Trajectories in the Globalisation Crisis

308

Holovicz Attila: A materialista filozófia szorgos napszámosa: Posch Jenő
A Hard Worker of Materialist Philosophy: Jenő Posch

314

Vélemény, vita • Discussion  

 

Neményi Miklós: Hozzászólás Láng István és Kerekes Sándor Megalakult a Túlélés Szellemi Kör című írásához • Reflections to the Láng – Kerekes Article: The Intellectual Circle on Survival Was Founded

326

Papp Sándor: Véges rendszerben végtelen növekedés? Gondolatok
Láng István és Kerekes Sándor Megalakult a Túlélés Szellemi Kör című írásához

Can a Finite System Support Endless Growth?

330

Megemlékezés • Obituary  
   

Ádám György (Falus András)

345

Friedrich Péter (Závodszky Péter)

347

Márkus Gábor (Ambrus Gyula)

350

Interjú • Interview  
   

Mindig szuverén ember voltam… (Gimes Júlia beszélgetése Ádám Györggyel)
I Have Always Had an Independent Personality (Júlia Gimes' interview with György Ádám)

351

Kitekintés • Outlook (Gimes Júlia gondozásában) 358

Könyvszemle • Book Review (Sipos Júlia gondozásában)  

Történelemtörténetek (Ormos Mária)

361

Parányok és rezgönczök… (Minárovits János)

365