A Magyar Tudományos Akadémia folyóirata. Alapítva: 1840
 

KEZDŐLAP    ARCHÍVUM    IMPRESSZUM

 

 2013. április • TARTALOM – CONTENTS • April 2013

X


A szuverenitás a XXI. században: eszmék, realitások és illúziók
Sovereignty in the 21st Century: Ideas, Realities, Illusions
 
   
Vendégszerkesztők • Guest Editors: Hunyady György, Simai Mihály

Hunyady György – Simai Mihály: Bevezető • Introduction

370

Bayer József: A szuverenitás politikaelmélete • The Political Theory of Sovereignty

374

Erdő Péter: A szuverenitás és az Egyház • Sovereignty and the Church

383

Csáki György: Globalizáció és gazdasági szuverenitás
Globalisation and Economic Sovereignty

392

Lamm Vanda: Az emberi jogok nemzetközi védelme és az államok szuverenitása
International Protection of Human Rights and the Sovereignty of States

401

Halmai Péter: Európai integráció és szuverenitás. A gazdasági kormányzás új dimenziói
European Integration and National Sovereignty. New Dimensions of Economic Governance

411

Ormos Mária: A szuverenitásról, különös tekintettel a 16–21. század magyar történelmére
On Sovereignty, with Special Reference to Hungarian History in the 16th–21st Centuries

422

Völgyesi Orsolya: Alkotmányos függetlenség és gazdasági szabadság. A szuverenitás kérdése Kölcsey és a magyarországi reformellenzék politikai diskurzusában, 1832–1833 • Constitutional Independence and Economic Freedom (The Question of Sovereignty in the Political Discourse of Ferenc Kölcsey and the Hungarian Reform Opposition 1832–1833)

432

Hunyady György: A személyes szuverenitás és kiszolgáltatottság élménye
Experiencing Personal Sovereignty and Defencelessness

438

Balázs Géza: Nyelvi szuverenitás. A nemzeti nyelvek és kultúrák változó helyzete az önrendelkezés és az identitás összefüggésében • The Changing Position of National Languages and Cultures in Relation to Self-Determination and Identity

453

Simai Mihály: A szuverenitás a XXI. század formálódó multilaterális rendszerében
Sovereignty in the Evolving Multilateral System of the 21st Century

459

Tanulmány • Study  

 

Veszelszki Ágnes: Web 2.0, információelérés, taxonómia • Folksonomies

468

Holl András: Információáradat és hullámlovaglás • Surfing the Swell of the Information Deluge

473

Verebics János: Doménregisztráció és szakmai önszabályozás
Domain Registration Policy and Industrial Self-Regulation

479

Rosta László: A neutronkutatások nyolcvan éve és társadalmi haszna
80 Years of Neutron Research and Its Recent Social Impact

488

Tudós fórum • Academy Affairs  

Kitüntetések március 15. alkalmából • Awards

498

Kitekintés • Outlook (Gimes Júlia gondozásában) 502

Könyvszemle • Book Review (Sipos Júlia gondozásában)  

Nemek és igenek (Pléh Csaba)

506

Laza hálók szorításában (Herendi György)

508

Te mi vagy? Útitárs, vagy tettestárs? (Falus András)

510