A Magyar Tudományos Akadémia folyóirata. Alapítva: 1840
 

KEZDŐLAP    ARCHÍVUM    IMPRESSZUM

 

 2013. május • TARTALOM – CONTENTS • May 2013

X


A pápaság és Magyarország – válságok és megoldások
Papacy and Hungary—Crises and Solutions
 
   
Vendégszerkesztő • Balogh Margit

Balogh Margit: Bevezető • Introduction

514

Nemes Gábor: V. Celesztin, az „angyali pápa” • Celestine V—The “Angel Pope”

517

C. Tóth Norbert: Ellenpápák helyett pápa. Zsigmond magyar és német király a konstanzi zsinaton
Pope Instead of Counter Popes. Hungarian and German King Sigismund at the Synod of Constanz

522

Varga Szabolcs: A Szentszék küszöbén: Bakócz Tamás • On Treshold of Holy See: Thomas Bakocz

528

Adriányi Gábor: A pápai primátus (joghatóság) fejlődése a középkortól a jelenig
The Development of Papal Primacy (Jurisdiction) from the Middle Ages to the Present

534

Bárány Zsófia: Az Apostoli Szentszék és a magyar társadalompolitika útvesztői a reformkorban
Labyrinths of the Apostolic Holy See and Hungarian Social Politics in the Reform Age

539

Tusor Péter: Pázmány és a pápaság • Pázmány and Papacy

544

Klestenitz Tibor: A magyar liberális főpapok és XIII. Leó az egyházpolitikai küzdelmek idején
The Hungarian Liberal Episcopacy and Pope Leo XIII

548

Mózessy Gergely: X. Pius és Prohászka összeütközése • The Conflict of Pius X and Prohászka

553

Balogh Margit: Lemondási szándék, bevégzett letétel. Mindszenty József bíboros „esete”
XII. Piusszal és VI. Pállal
• Intention to Resign, Finished Deposition.
The Case of Cardinal Mindszenty with Pius XII and Paul VI

558

Tanulmány • Study  

 

Tüskés Gábor: A minőség meghatározásának problémájához a bölcsészettudományi alapkutatásokban • The Qualitative Assessment of Basic Humanities Research

563

Gyimóthy Tibor: Szoftverek minőségellenőrzése. A szoftverek is öregszenek?
Controlling Software Quality

575

Julesz Máté: Az új Polgári Törvénykönyv és a környezetvédelem
New Hungarian Civil Code and Environmental Protecion

585

Korányi László: Korányi Frigyes professzor • 1827–1913
Prof. Frigyes Korányi • 1827–1913

593

Hadlaczky Gyula: Kromoszómakutatás. Szubjektív emlékképek – tudományos tények
Chromosome Research. Personal Memories – Scientific Facts

597

Megemlékezés • Obituary (Dudits Dénes – Raskó István)

600

A jövő tudósai • Scientists of the Future  

 

 

Bevezető • Introduction (Csermely Péter)

610

A Nemzeti Tehetség Program eddigi eredményei és további tervei • Results and Further Plans
of the National Talent Support Program in Hungary (dr. Szvathné dr. Szalay Márta) 

610

Kitekintés • Outlook (Gimes Júlia gondozásában) 622

Könyvszemle • Book Review (Sipos Júlia gondozásában)  

Hasznos nyelvészet (Kiss Jenő)

625

Modern technológia és tradíció (Rosta Miklós)

626

Az erkölcs filozófiatörténete (Licskó György)

628

Hármasegység (Csákó Mihály)

630

Az identitás forrásai – Hangok, szövegek, gyűjtemények (Buda Attila)

634

És (a)mikor destruktívak? (Rajki Zoltán)

637