A Magyar Tudományos Akadémia folyóirata. Alapítva: 1840
 

KEZDŐLAP    ARCHÍVUM    IMPRESSZUM

 

 2013. június • TARTALOM – CONTENTS • June 2013

X


A 2012-es orvosi Nobel-díjak nyomán:

reflektorfényben a sejtek „átprogramozása”

The 2012 Nobel Prizes in Physiology or Medicine:

Focus on Cellular Reprogramming

 
   
Vendégszerkesztő • Guest Editor: Sarkadi Balázs

Sarkadi Balázs: Szerkesztői bevezetés – az élet programja és a programok élete
The Scientific Editor’s Introduction. The Programs of Life and the Life of Cellular Programs

642

Sarkadi Balázs – Apáti Ágota: Sejtmagátültetés és -újraprogramozás –
a 2012-ben orvosi Nobel-díjat kapott kutatók és munkásságuk rövid bemutatása

Cellular Nuclear Transfer and Reprogramming. The Life and Scientific Achievements
of the 2012 Nobel Laureates in Physiology or Medicine

643

Dinnyés András – Kobolák Julianna: A sejtmagátültetés, a sejtek átprogramozásának tudománytörténeti összefoglalója • Nuclear Transfer: History of Cellular Reprogramming Science

648

Madarász Emília: Az őssejtek sokfélesége: szöveti őssejtek a fejlődésbiológia tükrében
Diversity of Stem Cells: Tissue Stem Cells from Aspects of Developmental Biology

662

Uher Ferenc: A szöveti őssejtek programozott átalakulásai – lehetséges-e a transzdifferenciáció?
Reprogramming of Tissue Stem Cells. Is Transdifferentiation Possible Or Not?

670

Szatmári István: A pluripotens őssejtek különleges biológiai programja, embrionális és indukált pluripotens őssejtek • The Unique Biological Program of Pluripotent Stem Cells

678

Orbán Tamás – Erdei Zsuzsa: Testi sejtek „visszaprogramozása” és a „direkt átprogramozás” lehetősége • Potential „Reprogramming” and „Direct Trans-differentiation” of Somatic Cells

687

Rajnavölgyi Éva: A pluripotens őssejtek klinikai célú felhasználásának lehetőségei és korlátai
Possibilities and Limitations of the Clinical Utility of Pluripotent Stem Cells

695

Tanulmány • Study  

 

Mészáros Ernő: Meteorológia a XIX. század közepén. A nagy előd: Berde Áron
Meteorology in the Middle of the Nineteenth Century. The Great Pioneer: Áron Berde

702

Domokos Péter: Munkára fogott kvantummechanika
Quantum Mechanics at Work. On the 2012 Nobel Prize in Physics

713

Gyenge Zoltán: Kierkegaard-t olvasva – 1813–2013 • Kierkegaard, 1813–2013

719

Kurt Röttgers: A kommunikatív szöveg társadalomfilozófiája mint etikai keret
Social Philosophy of the Communicative Text as a Framework for Ethics

727

Boros János: Felfedezés a tudományban és a kultúrában • Discovery in Science and Culture

738

Tudós fórum • Academy Affairs  

Pálinkás József elnöki megnyitó beszéde az Akadémia 184. Közgyűlésén, 2013. május 6-án
The 184. General Assembly of the MTA – 6th May 2013 Presidential Opening Speech
of József Pálinkás

748

Új tagokat választott a Magyar Tudományos Akadémia
New Members of the Hungarian Academy of Sciences

751

Díjak, kitüntetések • Awards by the Hungarian Academy of Sciences

753

Kitüntetések a Szellemi Tulajdon Világnapján • Awards Given in the World Intellectual Property Day

755

Kitekintés • Outlook (Gimes Júlia gondozásában) 756

Könyvszemle • Book Review (Sipos Júlia gondozásában)  

Gének, gondolkodás, géniuszok (Gordon Győri János)

759

Környezetipar, újraiparosítás és regionalitás Magyarországon (Láng István)

763

Tárgyi metszet, avagy egy véget nem érő munkafolyamat első állomása (Horváth Judit)

765