A Magyar Tudományos Akadémia folyóirata. Alapítva: 1840
 

KEZDŐLAP    ARCHÍVUM    IMPRESSZUM

 

 2013. július • TARTALOM – CONTENTS • July 2013

X


A táplálkozás aktuális kérdései

Current Aspects of Nutrition

 
   
Vendégszerkesztő • Guest Editor: Halmos Tamás

Halmos Tamás: Előszó • Introduction

770

Józan Péter: Az elhízás epidemiológiájának néhány hazai és nemzetközi vonatkozása
Some National and International Aspects of Obesity Epidemiology

772

Halmos Tamás – Suba Ilona: Az elhízás kórélettana és klinikai következményei
Pathophysiology of Obesity and Its Clinical Consequences

785

Bass László: Gyermekszegénység és hiányos táplálkozás • Child Poverty and Malnutrition

793

Rodé Magdolna – Gaál András: Kövérség és rosszindulatú daganatok • Obesity and Malignancies

801

Forgács Attila – Forgács Dalma – Forgács Dóra: glObesity, a tömeges elhízás pszichológiája
GlObesity, the Psychology of Obesity Epidemic

811

Tanulmány • Study  

 

Lányi András: Morális klímaváltozás • Moral Climate Change

820

Pálfy Péter Pál: Nemzetközi matematikai díjak, avagy miért nincs matematikai Nobel-díj?International Prizes in Mathematics. Why is There no Nobel Prize in Mathematics?

830

Szívós Mihály: Egyetemek rangsorolása mint alapkutatási téma a globalizáció, a nemzetköziesedés és az európai egységesítés kontextusában • The Ranking of Universities as a Problem of Basic Research in the Context of Internationalization, Europeanization and Globalization

837

Knapp Éva: Pázmány Péter magánkönyvtára • Péter Pázmány’s Private Library

852

Lövei Gábor – Elek Zoltán: A tudományos cikkek értékelésének demokratizálása. A Publish or Perish program használatáról és előnyeiről • Democratising the Scientometric Evaluation of Scientific Publications—on the Use and Advantages of the Publish and Perish Freeware

860

Mészáros Rezső: A társadalomföldrajz jövőjének megközelítései
Approaches of the Future of Human Geography

866

Interjú • Interview  
   

Intuíció és eltökéltség • Gimes Júlia beszélgetése Nusser Zoltánnal
Intuition and Determination • Júlia Gimes' interview with Zoltán Nusser

874

Tudós fórum • Academy Affairs  

Az MTA új levelező tagjainak bemutatása
Introduction of the New Corresponding Members of the MTA

Biró László Péter

879

Csermely Péter

881

Kiss L. László

883

Kovács Melinda

885

Kitekintés • Outlook (Gimes Júlia gondozásában) 887

Könyvszemle • Book Review (Sipos Júlia gondozásában)  

A világ Scotus szerint? (Nyirkos Tamás)

891

Népbírósági aktatenger kvantitatív megközelítésben (Örkény Antal)

893