A Magyar Tudományos Akadémia folyóirata. Alapítva: 1840
 

KEZDŐLAP    ARCHÍVUM    IMPRESSZUM

 

 2013. augusztus • TARTALOM – CONTENTS • August 2013

X


Vámbéry Ármin halálának 100. évfordulóján

The Centennial Commemoration of Ármin Vámbéry's Death

 
   
Vendégszerkesztők • Guest Editors: Hazai György és Fodor Pál
Hazai György – Fodor Pál: Bevezető • Introduction 989

Dobrovits Mihály: A „Vámbéry-jelenség” • The ‘Vámbéry Phenomenon’

900

Vásáry István: A tudós Vámbéry Ármin • Ármin Vámbéry as a Scholar

909

Kovács Nándor Erik: Vámbéry Ármin és az Akadémia könyvtára
Ármin Vámbéry and the Library of the Hungarian Academy of Sciences

918

Kubassek János: Az utazó Vámbéry Ármin és a geográfia
Ármin Vámbéry as a Traveller and Geographer

926

Sárközy Miklós: Vámbéry Ármin és Perzsia • Ármin Vámbéry and Persia

934

Csirkés Ferenc: Nemzeti tudomány és nemzetközi politika Vámbéry Ármin munkásságában
National Science and International Politics in Ármin Vámbéry’s Ouvre

944

Tanulmány • Study  

 

Brendel Mátyás: Miért antropocentrikusan áltudományos
az univerzum finomhangoltságának felvetése?

Why Is the Fine-tuning of the Universe an Anthropocentric, Pseudo-scientific Question?

952

Harangi Szabolcs: Merre tovább, vulkanológia? A 21. század kihívásai
Frontiers and New Challenges for the 21st Century Volcanology

959

Harrach Balázs: Kígyó-adenovírus a paprikáscsirkében? Amiről a vírusgenomok árulkodnak
What Do the Virus Genomes Tell Us

980

Tudós fórum • Academy Affairs  

Az MTA új levelező tagjainak bemutatása
Introduction of the New Corresponding Members of the MTA

Czigány Tibor

990

Hangody László

992

Krisztin Tibor

994

Pálné Kovács Ilona

996

Szarka László Csaba

998

Vásáry István

1000

A jövő tudósai • Scientists of the Future  

 

 

Bevezető • Introduction (Csermely Péter)

1002

Társadalmi innováció, társadalmi vállalkozás és designgondolkodás
Social innovation, Social Entrepreneurship and Design Thinking (Ilyash György)

1002

A szociális innováció kettős értelméről • On Dual Meaning of Social Innovation (Fábri György)

1005

Kitekintés • Outlook (Gimes Júlia gondozásában) 1008

Könyvszemle • Book Review (Sipos Júlia gondozásában)  

Műtrágyázás – tanulságokkal (Németh Tamás)

1012

Rurális problémák, avagy a vidék az ezredfordulón (Csatári Bálint)

1014

Család 2.0 (Sárkány Mihály)

1018

Az identitás forrásai. Hangok, szövegek, gyűjtemények (Buda Attila)

1021