A Magyar Tudományos Akadémia folyóirata. Alapítva: 1840
 

KEZDŐLAP    ARCHÍVUM    IMPRESSZUM

 

 2013. október • TARTALOM – CONTENTS • October 2013

X


Ember és környezet

Man and Environment

 
   
Vendégszerkesztő • Kosztolányi György

Kosztolányi György: Bevezető • Introduction

1154

Németh Tamás: Környezetvédelem a tudománypolitikában (és a mindennapokban)
Environmental Protection in Science Policy (and in Everyday Life)

1156

Katona Tamás János: Megfontolások és észrevételek a Nemzeti Energiastratégiához
Notes on the National Energy Strategy

1161

Berta Zsolt: Uránbányászat a Mecsekben • Mining Uranium in Mecsek

1169

Köteles György: Az atomenergetika néhány közegészségügyi vonatkozása
On a Few Public Health Aspects of Nuclear Energetics

1175

Dékány Imre – Janovák László – Tallósy Szabolcs – Buzás Norbert – Nagy Erzsébet:
A napenergia hasznosítása a környezetre veszélyes anyagok lebontása és egészségünk
védelme céljából. Innovatív megoldások a vegyszermentes fertőtlenítés területén

Solar Energy Utilization for Destruction of Environmentally Hazardous Materials
and for the Protection of Human Health: Innovative Solutions for Chemical-free Disinfection

1181

Udvardy György: Tudomány mint emberi cselekedet • Science as a Human Act

1189

Tanulmány • Study  

 

R. Várkonyi Ágnes: Az európai jelenlét alternatívái.
Bethlen Gábor fejedelemmé választásának évfordulójára

Alternatives for a Presence in Europe:
On the Anniversary of the Election of Prince Gábor Bethlen of Transylvania

1194

Holl András: Adatok, lehetőségek, feladatok. A kutatási adatok hozzáférhetőségéről
Research Data Management Landscape

1208

Hárdi István: A gyógyító kép • The Healing Picture

1213

Tamás Pál: Moszkvai reformviták: a szovjet akadémiai modell vége
The Moscow Science Policy Debate: End of the Soviet-type Academy of Science

1219

Bazsa György: 1988–2013 • Negyedszázad a kiművelt emberfők sokaságáért 25 éves a Magyar Rektori Konferencia • 1988–2013 • A Quarter of a Century for the Erudite Many.
The 25 years of Hungarian Rectors’ Conference

1230

Interjú • Interview  
   

Az európai tudománypolitika – Kroó Norbert és Egyed László beszélgetése
European Science Policy – László Egyed's interview with Norbert Kroó 1246

1246

Vélemény, vita • Discussion  

 

Tibenszkyné Fórika Krisztina: A szoftverek öregedése – tünet, vagy ok? Hozzászólás
Gyimóthy Tibor Szoftverek minőségellenőrzése – a szoftverek is öregszenek? című írásához

Is Software Ageing a Symptom Or a Cause?

1255

Tudós fórum • Academy Affairs  

Állami kitüntetések Augusztus 20. alkalmából • State honours on the MTA 1263

1263

Az MTA új levelező tagjainak bemutatása
Introduction of the New Corresponding Members of the MTA

Borhy László

1268

Iván Béla

1270

Kitekintés • Outlook (Gimes Júlia gondozásában) 1272

Könyvszemle • Book Review (Sipos Júlia gondozásában)  

Víruskutatás, ötven éve! (Schaff Zsuzsa)

1275

Államok, nyelvek, államnyelvek (Kontra Miklós)

1277