A Magyar Tudományos Akadémia folyóirata. Alapítva: 1840
 

KEZDŐLAP    ARCHÍVUM    IMPRESSZUM

 

 2013. december • TARTALOM – CONTENTS • December 2013

X


Kosáry 100

Kosáry 100

 
   
Vendégszerkesztő / Guest Editor • Hunyady György

Hunyady György: Bevezető • Introduction

1410

Pálinkás József: Köszöntő • Opening Speech

1412

Glatz Ferenc: Kosáry Domokos, a történész életútja
Domokos Kosáry—The Life of a Historian

1414

Tringli István: Kosáry Domokos és a Mohács-vita
Domokos Kosáry and the Debate on the Battle of Mohács

1437

Krász Lilla: Kosáry Domokos, a 18., század kutatója
Domokos Kosáry, Researcher of 18th Century History

1442

Fónagy Zoltán: Kosáry Domokos, a 19. század kutatója
Domokos Kosáry, Researcher of the 19th Century

1448

Gecsényi Lajos: Kosáry Domokos, a magyar történeti bibliográfia megteremtője
Domokos Kosáry, Creator of Hungarian Historical Bibliography

1452

Romsics Ignác: Kosáry Domokos és a Teleki Intézet, 1941–1949
Domokos Kosáry and the Teleki Institute, 1941–1950

1458

Solti László – Koósné Török Erzsébet: Kosáry Domokos, az Agrártudományi Egyetem tudományszervező könyvtárigazgatója • Kosáry, the Science Promoting Library Director 
of Gödöllő Agricultural University

1466

Pók Attila: Kosáry Domokos a Magyar Történelmi Társulat és az Európai Mozgalom Magyar Tanácsa élén • Domokos Kosáry as President of the Hungarian Historical Association

1480

Tanulmány • Study  

 

Hargittai István: Hetvenéves laboratórium Los Alamos és „Los Arzamas”
Laboratory at 70 Los Alamos and „Los Arzamas”

1485

Havas László: A Nagy Konstantin-i keresztény állam megszületése és világtörténeti hatása
Birth and Effects of Constantine’s Christian State on World History

1495

Papp László: Javaslat a Nemzeti Természettudományi Gyűjtemény létrehozására
Proposal for Setting up the Hungarian Natural History Collections

1506

Vélemény, vita • Discussion  

 

Karátson Dávid: Új kutatási irányzatok a vulkanológiában. Hozzászólás Harangi Szabolcs Merre tovább, vulkanológia? A XXI. század kihívásai című tanulmányához
New Perspectives on Volcanology – Comments to Szabolcs Harangi’s Article

1514

Somogyi Péter: Szükséges-e a tudományos kutatással kapcsolatos, jelentős összegű támogatások odaítéléséhez független, külső szakmai vélemény? • Is There a Need for Independent Expert Peer Reviews in Decisions Awarding Large Sums for Science?

1519

Tudós fórum • Academy Affairs  

A magyar tudomány ünnepe – Pálinkás József tudományünnepi köszöntője • Opening Speech of József Pálinkás, President of MTA to the Hungarian Science Festival

1523

Kitüntetések • Awards

1525

Az MTA új levelező tagjainak bemutatása • The New Corresponding Members of the MTA

E. Kövér Katalin

1527

Madas Edit

1529

A jövő tudósai • Scientists of the Future  

 

 

Bevezető • Introduction (Csermely Péter)

1531

Interjú Sólyom László akadémikussal, volt köztársasági elnökkel • Interview with László Sólyom, Member of the Hungarian Academy of Sciences, Former President of the Hungarian Republic

1531

Interjúk a díjazottakkal • Interviews with the Awarded –
Veronika Holczer, Nemere Kerezsi, András Gilyén

1532

Kitekintés • Outlook (Gimes Júlia gondozásában) 1540

Könyvszemle • Book Review (Sipos Júlia gondozásában)  

„Modernizáció-blokk” az Ethno-Lore évkönyvben (Letenyei László) 1544
Titkos írás – rekonstruált kultúrtörténet (Domán Csaba) 1548