A Magyar Tudományos Akadémia folyóirata. Alapítva: 1840
 

KEZDŐLAP    ARCHÍVUM    IMPRESSZUM

 

   ›  A 2013. ÉV TELJES TARTALOMJEGYZÉKE

X


Tematikus számok, összeállítások

 

150 éve született Kövesligethy Radó

 

 

Vendégszerkesztő: Varga Péter, Szabados László

Varga Péter – Szabados László: Bevezetés

1 2

Kosztolányi Dezső: Kövesligethy Radó

1 4

Zsoldos Endre: Az asztrofizika születése Magyarországon

1 9

Balázs Lajos György: Kövesligethy spektroszkópiai vizsgálatai

1 15

Petrovay Kristóf: Kövesligethy Radó és az Egyetem

1 21

Varga Péter – Gráczer Zoltán: Kövesligethy Radó és a magyar földrengéskutatás

1 29

Mónus Péter – Tóth László: A magyar szeizmológiai hálózat fejlődése és jelenlegi helyzete

1 53

Wéber Zoltán: A szeizmológia szerepe a Föld és más égitestek belső szerkezetének megismerésében

1 65
     
Migráció a mai Magyarországon    
Vendégszerkesztő: Sik Endre    

Sik Endre: Bevezetés

3 242

Tóth Judit: Migrációs jogi környezet Magyarországon

3 244

Simonovits Bori – Szalai Boglárka: Idegenellenesség és diszkrimináció
a mai Magyarországon

3 251

Gödri Irén: Migráció nemzeti/nyelvi határokon belül.
Bevándorlók és új állampolgárok a szomszédos országokból – változó trendek

3 263

Várhalmi Zoltán: Migránsok Magyarországon – transznacionalista szemüvegen keresztül

3 275

Nyírő Zsanna: A migrációs potenciál alakulása Magyarországon

3 281

Hárs Ágnes: Magyarok – külföldön. Gondolatok a magyarok külföldi munkavállalásáról

3 286

Girasek Edmond – Csernus Réka – Ragány Károly – Eke Edit:
Migráció az egészségügyben

3 292
     
A szuverenitás a XXI. században    
Vendégszerkesztők: Hunyady György és Simai Mihály

Hunyady György – Simai Mihály: Bevezető

4 370

Bayer József: A szuverenitás politikaelmélete

4 374

Erdő Péter: A szuverenitás és az Egyház

4 383

Csáki György: Globalizáció és gazdasági szuverenitás

4 392

Lamm Vanda: Az emberi jogok nemzetközi védelme és az államok szuverenitása

4 401

Halmai Péter: Európai integráció és szuverenitás. A gazdasági kormányzás új dimenziói

4 411

Ormos Mária: A szuverenitásról, különös tekintettel a 16–21. század magyar történelmére

4 422

Völgyesi Orsolya: Alkotmányos függetlenség és gazdasági szabadság.
A szuverenitás kérdése Kölcsey és a magyarországi reformellenzék
politikai diskurzusában, 1832–1833

4 432

Hunyady György: A személyes szuverenitás és kiszolgáltatottság élménye

4 438

Balázs Géza: Nyelvi szuverenitás. A nemzeti nyelvek és kultúrák változó helyzete
az önrendelkezés és az identitás összefüggésében

4 453

Simai Mihály: A szuverenitás a XXI. század formálódó multilaterális rendszerében

4 459
A pápaság és magyarország – válságok és megoldások
Vendégszerkesztő: Balogh Margit

Balogh Margit: Bevezető

5 514

Nemes Gábor: V. Celesztin, az „angyali pápa”

5 517

C. Tóth Norbert: Ellenpápák helyett pápa.
Zsigmond magyar és német király a konstanzi zsinaton

5 522

Varga Szabolcs: A Szentszék küszöbén: Bakócz Tamás

5 528

Adriányi Gábor: A pápai primátus (joghatóság) fejlődése a középkortól a jelenig

5 534

Bárány Zsófia: Az Apostoli Szentszék
és a magyar társadalompolitika útvesztői a reformkorban

5 539

Tusor Péter: Pázmány és a pápaság

5 544

Klestenitz Tibor: A magyar liberális főpapok
és XIII. Leó az egyházpolitikai küzdelmek idején

5 548

Mózessy Gergely: X. Pius és Prohászka összeütközése

5 553

Balogh Margit: Lemondási szándék, bevégzett letétel.
Mindszenty József bíboros „esete” XII. Piusszal és VI. Pállal

5 558
A 2012-es orvosi nobel-díjak nyomán • reflektorfényben a sejtek „átprogramozása”
Vendégszerkesztő: Sarkadi Balázs

Sarkadi Balázs: Szerkesztői bevezetés – az élet programja és a programok élete

6 642

Sarkadi Balázs – Apáti Ágota: Sejtmagátültetés és -újraprogramozás –
a 2012-ben orvosi Nobel-díjat kapott kutatók és munkásságuk rövid bemutatása

6 643

Dinnyés András – Kobolák Julianna: A sejtmagátültetés,
a sejtek átprogramozásának tudománytörténeti összefoglalója

6 648

Madarász Emília: Az őssejtek sokfélesége: szöveti őssejtek a fejlődésbiológia tükrében

6 662

Uher Ferenc: A szöveti őssejtek programozott átalakulásai –
lehetséges-e a transzdifferenciáció?

6 670

Szatmári István: A pluripotens őssejtek különleges biológiai programja,
embrionális és indukált pluripotens őssejtek

6 678

Orbán Tamás – Erdei Zsuzsa: Testi sejtek „visszaprogramozása”
és a „direkt átprogramozás” lehetősége

6 687

Rajnavölgyi Éva: A pluripotens őssejtek klinikai célú felhasználásának
lehetőségei és korlátai

6 695
A táplálkozás aktuális kérdései
Vendégszerkesztő: Halmos Tamás

Halmos Tamás: Előszó

7 770

Józan Péter: Az elhízás epidemiológiájának néhány hazai és nemzetközi vonatkozása

7 772

Halmos Tamás – Suba Ilona: Az elhízás kórélettana és klinikai következményei

7 785

Bass László: Gyermekszegénység és hiányos táplálkozás

7 793

Rodé Magdolna – Gaál András: Kövérség és rosszindulatú daganatok

7 801

Forgács Attila – Forgács Dalma – Forgács Dóra: glObesity,
a tömeges elhízás pszichológiája

7 811
Vámbéry Ármin halálának századik évfordulóján
Vendégszerkesztők: Hazai György és Fodor Pál

Hazai György – Fodor Pál: Bevezető

8 898

Dobrovits Mihály: A „Vámbéry-jelenség”

8 900

Vásáry István: A tudós Vámbéry Ármin

8 909

Kovács Nándor Erik: Vámbéry Ármin és az Akadémia könyvtára

8 918

Kubassek János: Az utazó Vámbéry Ármin és a geográfia

8 926

Sárközy Miklós: Vámbéry Ármin és Perzsia

8 934

Csirkés Ferenc: Nemzeti tudomány és nemzetközi politika
Vámbéry Ármin munkásságában

8 944
Ember és  környezet
Vendégszerkesztő: Kosztolányi György

Kosztolányi György: Bevezető

10 1154

Németh Tamás: Környezetvédelem a tudománypolitikában (és a mindennapokban)

10 1156

Katona Tamás János: Megfontolások és észrevételek a Nemzeti Energiastratégiához

10 1161

Berta Zsolt: Uránbányászat a Mecsekben

10 1169

Köteles György: Az atomenergetika néhány közegészségügyi vonatkozása

10 1175

Dékány Imre – Janovák László – Tallósy Szabolcs – Buzás Norbert – Nagy Erzsébet:
A napenergia hasznosítása a környezetre veszélyes anyagok lebontása és egészségünk védelme céljából. Innovatív megoldások
a vegyszermentes fertőtlenítés területén

10 1181

Udvardy György: Tudomány mint emberi cselekedet

10 1189
Víz – határok nélkül II.
Vendégszerkesztők: Somlyódy László és Szabados László

Somlyódy László: Előszó

11 1282

Várallyay György: A talajok vízgazdálkodása

11 1285

Geresdi István – Horváth Ákos – Bozó László: A víz szerepe a légköri folyamatokban

11 1293

Kármán Krisztina: A parti szűrésű vízbázisok és jelentőségük

11 1300

Bender Tamás – Bálint Géza – Prohászka Zoltán – Géher Pál – Tefner Ildikó Katalin:
A balneológia helyzete Magyarországon.
Bizonyítékok a magyar gyógyvizek hatékonyságáról.

11 1307

Andrásfalvy Bertalan: A víz a magyar történelemben

11 1313

Bruhács János: A nemzetközi vízjog a 21. század elején

11 1322

Bartha Elek: A víz a szakrális folklórban

11 1333
Diderot 300
Vendégszerkesztő: Ludassy Mária

Ludassy Mária: Bevezető

11 1341

Cseppentő István: Diderot Supplément au voyage de Bougainville
című művének magyar fordítása és kiadása

11 1343

Bartha-Kovács Katalin: Visszaadható-e Diderot stílusa magyarul?
Diderot Szalonjainak fordítási nehézségeiről

11 1349
Kosáry 100
Vendégszerkesztő: Hunyady György

Hunyady György: Bevezető

12 1410

Pálinkás József: Köszöntő

12 1412

Glatz Ferenc: Kosáry Domokos, a történész életútja

12 1414

Tringli István: Kosáry Domokos és a Mohács-vita

12 1437

Krász Lilla: Kosáry Domokos, a 18., század kutatója

12 1442

Fónagy Zoltán: Kosáry Domokos, a 19. század kutatója

12 1448

Gecsényi Lajos: Kosáry Domokos, a magyar történti bibliográfia megteremtője

12 1452

Romsics Ignác: Kosáry Domokos és a Teleki Intézet, 1941–1949 

12 1458

Solti László – Koósné Török Erzsébet: Kosáry Domokos,
az Agrártudományi Egyetem tudományszervező könyvtárigazgatója

12 1466

Pók Attila: Kosáry Domokos a Magyar Történelmi Társulat
és az Európai Mozgalom Magyar Tanácsa élén

12 1480

 

 

 

Tanulmányok

 

 

 

Baranyi József – Jóźwiak Ákos – Varga László – Mézes Miklós – Beczner Judit – Farkas József: A hálózatkutatás, a bioinformatika és a rendszerbiológia
alkalmazási lehetőségei az élelmiszer-tudományban

9 1094

Bazsa György: 1988–2013 • Negyedszázad a kiművelt emberfők sokaságáért
25 éves a Magyar Rektori Konferencia

10 1230

Berács József – Zsótér Boglárka: Doktori iskolák összehasonlító értékelése
törzstagjaik tudományos evékenysége alapján

2 176

Biró Péter – Csóka Péter – Kóczy Á. László – Radványi Anna Ráhel – Sziklai Balázs:
Közgazdasági Nobel-emlékdíj 2012: Alvin E. Roth és Lloyd S. Shapley

2 190

Boros János: Felfedezés a tudományban és a kultúrában

6 738

Brendel Mátyás: Miért antropocentrikusan áltudományos
az univerzum finomhangoltságának felvetése?

8 952

Bujtor László: A földtan központi paradigmájának, az aktualizmus elvének korlátai –
avagy mit tartogat számunkra a Mars?

1 73

Domokos Péter: Munkára fogott kvantummechanika

6 713

Farkas József – Beczner Judit – Szeitzné Szabó Mária – Kovács Melinda –
Varga János – Varga László: A Kárpát-medence éghajlatváltozásának kihatása
élelmiszer-biztonságunkra

2 147

Fésüs László – Buday László – Csermely Péter – Vígh László – Vértessy Beáta:
A magyar biokémia ötven éve és néhány trendje

3 299

Gángó Gábor: Eötvös József a „materialisták” ellen. A magyar orvosok és természetvizsgálók vándorgyűlésének újraengedélyezése és a Gondolatok keletkezése

9 1081

Grüll Tibor: A Római Birodalom ökológiai hatásai

9 1026

Gyarmathy Éva: Diszlexia, a tanulás/tanítás és a tudományok a digitális kultúrában.
Egy tranziens korszak dilemmái

9 1086

Gyenge Zoltán: Kierkegaard-t olvasva – 1813–2013

6 719

Gyimóthy Tibor: Szoftverek minőségellenőrzése. A szoftverek is öregszenek?

5 575

Hadlaczky Gyula: Kromoszómakutatás. Szubjektív emlékképek – tudományos tények

5 597

Hágen András: A Milanković–Bacsák-ciklus és a földtan

2 200

Halmos Tamás – Suba Ilona: A napi ritmus szerepe és jelentősége a klinikumban

1 96

Hamza Gábor: A közvetlen demokrácia történelmi előzményei Európában

11 1380

Hankiss Elemér: Európa, két világ közt

11 1386

Harangi Szabolcs: Merre tovább, vulkanológia? A 21. század kihívásai

8 959

Hárdi István: A gyógyító kép

10 1213

Hargittai István: Hetvenéves fehér folt

9 1035

Hargittai István: Hetvenéves laboratórium Los Alamos és „Los Arzamas”

12 1485

Harrach Balázs: Kígyó-adenovírus a paprikáscsirkében?
Amiről a vírusgenomok árulkodnak

8 980

Havas László: A Nagy Konstantin-i keresztény állam megszületése és világtörténeti hatása

12 1495

Hermann Róbert: Két honvédtábornok, akikből török pasa lett –
kétszáz éve született Guyon Richárd és Kmety György

9 1056

Holl András: Adatok, lehetőségek, feladatok. A kutatási adatok hozzáférhetőségéről

10 1208

Holl András: Információáradat és hullámlovaglás

4 473

Holovicz Attila: A materialista filozófia szorgos napszámosa: Posch Jenő

3 314

Hóvári János: Honvédtábornokok a késői oszmán haderőben.
Emlékezés Guyon Richárdra és Kmety Györgyre

9 1046

Jánossy András: Fullerének: szépség és hasznosság

9 1103

Julesz Máté: Az új Polgári Törvénykönyv és a környezetvédelem

5 585

Kádár Imre: Kétszáztíz éve született Justus von Liebig, az MTA külső tagja

11 1369

Knapp Éva: Pázmány Péter magánkönyvtára

7 852

Korányi László: Korányi Frigyes professzor • 1827–1913

5 593

Kun Mária: A piszkéstetői Schmidt-távcső ötven éve

2 130

Lányi András: Morális klímaváltozás

7 820

Lovász László: Kiművelt emberfők

9 1071

Lövei Gábor – Elek Zoltán: A tudományos cikkek értékelésének demokratizálása.
A Publish or Perish program használatáról és előnyeiről

7 860

Megemlékezés (Dudits Dénes – Raskó István)

5 600

Mészáros Ernő: Meteorológia a XIX. század közepén. A nagy előd: Berde Áron

6 702

Mészáros Rezső: A társadalomföldrajz jövőjének megközelítései

7 866

Orosz Ferenc – Vértessy Beáta: Egy tudományos hungarikum: a fluktuációs fit –
90 éve született Szabolcsi Gertrud biokémikus akadémikus

2 170

Pálfy Péter Pál: Nemzetközi matematikai díjak, avagy miért nincs matematikai Nobel-díj?

7 830

Papp László: Javaslat a Nemzeti Természettudományi Gyűjtemény létrehozására

12 1506

R. Várkonyi Ágnes: Az európai jelenlét alternatívái.
Bethlen Gábor fejedelemmé választásának évfordulójára

10 1194

Reményi Károly: A fosszilis tüzelőanyagok energetikai felhasználásának
hatása a légkör összetételére

2 206

Reményi Károly: A mesterséges fotoszintézis (artificial leaf) a napenergia-tárolás eszköze

9 1111

Rosta László: A neutronkutatások nyolcvan éve és társadalmi haszna

4 488

Röttgers, Kurt: A kommunikatív szöveg társadalomfilozófiája mint etikai keret

6 727

Simonovits Miklós: Erdős Pál a 21. században

11 1358

Szívós Mihály: Egyetemek rangsorolása mint alapkutatási téma a globalizáció,
a nemzetköziesedés és az európai egységesítés kontextusában

7 837

Tamás Pál: Akadémiai kapitalizmus Közép-Európában: kutatási kérdések

1 81

Tamás Pál: Moszkvai reformviták: a szovjet akadémiai modell vége

10 1219

Torda Csaba: A Nemzetközi Valutaalaphoz történt csatlakozásunk egyes részletei –
a kezdetek és az 1982-es külföldi hírek

2 159

Tüskés Gábor: A minőség meghatározásának problémájához
a bölcsészettudományi alapkutatásokban

5 563

Varga Károly: Lilliput és Brobdingnag –
magyar és kínai pályagörbék a globalizációs válságban

3 308

Verebics János: Doménregisztráció és szakmai önszabályozás

4 479

Veszelszki Ágnes: Web 2.0, információelérés, taxonómia

4 468

Vinkó József: Rejtélyes csillagrobbanások

2 139


 

Tudós fórum

 

   

A magyar tudomány ünnepe • Pálinkás József tudományünnepi köszöntője

12 1523

Állami kitüntetések Augusztus 20. alkalmából

10 1263

Az MTA Doktori Tanácsának közleménye

2 216

Díjak, kitüntetések

6 753

Kitüntetések

12 1525

Kitüntetések a Szellemi Tulajdon Világnapján

6 755

Kitüntetések március 15. alkalmából

4 498

Láng István – Kerekes Sándor: Megalakult a Túlélés Szellemi Kör

1 103

Mika János: Az V. Magyarországi Klímacsúcs.
Tudományos konferencia civil kezdeményezésben

11 1296

Pálinkás József elnöki megnyitó beszéde
az Akadémia 184. Közgyűlésén, 2013. május 6-án

6 748

Új tagokat választott a Magyar Tudományos Akadémia

6 751

Az MTA új levelező tagjainak bemutatása

Barna Balázs

9 1131

Biró László Péter

7 879

Borhy László

10 1268

Czigány Tibor

8 990

Csermely Péter

7 881

Domokos Péter

11 1400

E. Kövér Katalin

12 1527

Frank Tibor

9 1135

Hangody László

8 992

Huszthy Péter

9 1133

Iván Béla

10 1270

Kiss L. László

7 883

Kovács Melinda

7 885

Krisztin Tibor

8 994

Madas Edit

12 1529

Pálné Kovács Ilona

8 996

Pyber László

9 1137

Szarka László Csaba

8 998

Tamás Gábor

11 1402

Vásáry István

8 1000
   

 


 

Interjú

     

A 2012-es Gábor Dénes-díj kitüntetettjei

2 215

Az európai tudománypolitika (Kroó Norbert és Egyed László beszélgetése)

10 1246

Gábor Dénes-díj, 2012 (Gyulai Józseffel beszélget Egyed László)

2 211

Hullámzó atomok – új magyar eredmények a grafén kutatásában
(Egyed László beszélgetése Tapasztó Leventével)

1 113

Intuíció és eltökéltség (Gimes Júlia beszélgetése Nusser Zoltánnal)

7 874

Mindig szuverén ember voltam… (Gimes Júlia beszélgetése Ádám Györggyel)

3 351
     
     

 

Vélemény, vita

 

 

 

Bándi Gyula: Hozzászólás a Túlélés Szellemi Kör üzenetéhez egy jogász szemével

9 1119

Csernátony Zoltán: Plágiumokról másként, más célból

2 218

Gáspár László: A mérnökök hozzájárulása
a Túlélés Szellemi Kör célkitűzéseinek eléréséhez

8 1126

Karátson Dávid: Új kutatási irányzatok a vulkanológiában.
Hozzászólás Harangi Szabolcs
Merre tovább, vulkanológia?
A XXI. század kihívásai című tanulmányához

12 1514

Neményi Miklós: Hozzászólás Láng István és Kerekes Sándor
Megalakult a Túlélés Szellemi Kör című írásához

3 326

Papp Sándor: Véges rendszerben végtelen növekedés? Gondolatok Láng István
és Kerekes Sándor Megalakult a Túlélés Szellemi Kör című írásához

3 330

Somogyi Péter: Szükséges-e a tudományos kutatással kapcsolatos,
jelentős összegű támogatások odaítéléséhez független, külső szakmai vélemény?

12 1519

Tibenszkyné Fórika Krisztina: A szoftverek öregedése – tünet, vagy ok?
Hozzászólás Gyimóthy Tibor Szoftverek minőségellenőrzése –
a szoftverek is öregszenek?
című írásához

10 1255

 

 

 


 

Megemlékezés

 

 

 

Ádám György (Falus András)

3 345

Ambrus Klára (Ambrus Gyula)

2 220

Friedrich Péter (Závodszky Péter)

3 347

Mahunka Sándor (Pócs Tamás – Csuzdi Csaba – Kontschán Jenő)

2 221

Márkus Gábor (Ambrus Gyula)

3 350

 


 

 

 

A jövő tudósai

(Csermely Péter gondozásában)

 

 

 

Bevezető (Csermely Péter)

2 223

Tehetségekről – kutatószemmel • három interjú

2 223

Bevezető (Csermely Péter)

5 610

A Nemzeti Tehetség Program eddigi eredményei
és további tervei
(dr. Szvathné dr. Szalay Márta)

5 610

Bevezető (Csermely Péter)

8 1002

Társadalmi innováció, társadalmi vállalkozás és designgondolkodás (Ilyash György)

8 1002

A szociális innováció kettős értelméről (Fábri György)

8 1005

Bevezető (Csermely Péter)

12 1531

Interjú Sólyom László akadémikussal, volt köztársasági elnökkel

12 1531

Interjúk a díjazottakkal

12 1532
     

 

 

 

Kitekintés

(Gimes Júlia gondozásában)

 

 

 

119 (1), 231 (2), 358 (3), 502 (4), 622 (5), 756 (6), 887 (7),
1008 (8), 113 (9), 1272 (10), 1403 (11), 1540 (12)

 

 

 


 

 

 

Könyvszemle

(Sipos Júlia gondozásában)

 

 

 

A világ Scotus szerint? (Nyirkos Tamás)

7 891

Államok, nyelvek, államnyelvek (Kontra Miklós )

10 1277

Az erkölcs filozófiatörténete (Licskó György)

5 628

Az identitás forrásai – Hangok, szövegek, gyűjtemények (Buda Attila)

5 634

Család 2.0 (Sárkány Mihály)

8 1018

Erdei – többször (Vámos Tibor)

2 236

És (a)mikor destruktívak? (Rajki Zoltán)

5 637

Európa elrablása 2.0 (Lévai Péter)

1 121

Gének, gondolkodás, géniuszok (Gordon Győri János)

6 759

Hármasegység (Csákó Mihály)

5 630

Hasznos nyelvészet (Kiss Jenő)

5 625

Kérdések és válaszok a cigányságról (Csepeli György)

9 1151

Kisegyházak – történelmi tükörben (Fazekas Csaba)

9 1147

Környezetipar, újraiparosítás és regionalitás Magyarországon (Láng István)

6 763

Laza hálók szorításában (Herendi György)

4 508

Magyar szerzők angol nyelven: egy fontos szakkönyv (Kárpáti Sarolta)

1 123

Matematikai közgazdaságtan (Csaba László)

2 239

Modern technológia és tradíció (Rosta Miklós)

5 626

„Modernizáció-blokk” az Ethno-Lore évkönyvben (Letenyei László)

12 1544

Műtrágyázás – tanulságokkal (Németh Tamás)

8 1012

Nemek és igenek (Pléh Csaba)

4 506

Népbírósági aktatenger kvantitatív megközelítésben (Örkény Antal)

7 893

Nyugdíjrendszer Magyarországon – történeti aspektusból (Romsics Ignác)

2 234

Parányok és rezgönczök… (Minárovits János)

3 365

Rurális problémák, avagy a vidék az ezredfordulón (Csatári Bálint)

8 1014

Series scientiarum (Erdődy János)

9 1142

Szabadság, hatalom, idő 12× (Fekete Mariann)

1 125

Tárgyi metszet, avagy egy véget nem érő munkafolyamat első állomása (Horváth Judit)

6 765

Társadalmi integráció a jelenkori Magyarországon (Feleky Gábor)

11 1406

Te mi vagy? Útitárs, vagy tettestárs? (Falus András)

4 510

Titkos írás – rekonstruált kultúrtörténet (Domán Csaba)

12 1548

Történelemtörténetek (Ormos Mária)

3 361

Víruskutatás, ötven éve! (Schaff Zsuzsa)

10 1275