A Magyar Tudományos Akadémia folyóirata. Alapítva: 1840
 

KEZDŐLAP    ARCHÍVUM    IMPRESSZUM

 

 2014. január • TARTALOM – CONTENTS • January 2014

X


Száz éve született Straub F. Brunó

Brunó Straub F. Born Hundred Years Ago

 
   
Vendégszerkesztő / Guest Editor • Závodszky Péter

Csányi Vilmos: Előszó • Preface

2

Závodszky Péter: Aki nemcsak mert, de tudott is nagynak lenni
He Who Dared and Managed to Be Great

3

Patthy László: A felfedezés boldogsága • The Joy of Discovery

7

Venetianer Pál: A Prof • The Prof

10

Rácz Olivér: Egy kassai tanítvány emlékei az Intézetről és a Profról
A Disciple from Kassa (Košice, Slovakia) and His Recollections of the ‘Institute’ and the ‘Prof’

13

Tanulmány • Study  

 

Tallián Tibor: Richard Wagner Magyarországon. Reflexek és reflexiók
Richard Wagner in Hungary. Reflexes and Reflexions

16

Nánási László: A magyar jogtudomány első akadémikusa, Szlemenics Pál (1783–1856)
The First Juristic Member of the Hungarian Academy of Sciences: Paul Szlemenics (1783–1856)

32

Géczi Róbert: A tájökológia fogalmának alakulása • Interpretation of Landscape Ecology

42

Patkós András: A féloldalas tudománypolitika és meghaladásnak esélyei
A Biased Science Policy and the Chances for Its Transgression

51

Reményi Károly: Vélemény az energiáról gazdasági válság idején
Role of Energy in the Time of Economic Crisis

61

Horváth Dezső: Magyarország huszonegy éve a CERN-ben • Hungary’s 21 Years at CERN

64

Hamza Gábor: Jogászképzés magyar nyelven a Kárpát-medencében
Legal Education in Hungarian in the Carpathian Basin

72

Vékás Lajos: Magánjogi kodifikáció kultúrtörténeti tükörben
Codification of Private Law in the History of Culture

80

Tóth I. János: A fogolydilemma kiterjesztése • Extension of the Prisoner’s Dilemma

90

Szlávik János: Lépések a fenntartható gazdálkodás irányába. Gondolatok Láng István és Kerekes Sándor Megalakult a Túlélés Szellemi Kör című vitairatához • Steps to a Sustainable Economy

99

Vélemény, vita • Discussion  

 

Szarka László – Brezsnyánszky Károly: Eltérő álláspontok • Clashing Opinions

109

Láng István: Eltérő álláspontok, avagy vihar egy pohár vízben
Clashing Opinions or Storm in a Tea-Cup

111

Tudós fórum • Academy Affairs  

Lánchíd a Copacabanán • The Budapest Chain Bridge in Copacabana

112

Az MTA új levelező tagjainak bemutatása • The New Corresponding Members of the MTA

Karádi István

115

Vörös József

117

Kitekintés • Outlook (Gimes Júlia gondozásában) 119

Könyvszemle • Book Review (Sipos Júlia gondozásában)  

…és mivégre is?… „Túl a sebészeten” (Bertók Lóránd)

123

A látható zene (Szegedy-Maszák Mihály)

124