A Magyar Tudományos Akadémia folyóirata. Alapítva: 1840
 

KEZDŐLAP    ARCHÍVUM    IMPRESSZUM

 

 2014. március • TARTALOM – CONTENTS • March 2014

X


A mágnesség vonzásában

Attracting Magnetism

 
   
Vendégszerkesztő / Guest Editor • Szabados László

Szabados László: Előszó • Introduction

258

Kovács Péter – Heilig Balázs – Csontos András: A földmágnesség • Geomagnetism

259

Hraskó Gábor: A mágnesség élettani hatásai • Physiological Effects of Magnetic Fields

269

Sohár Pál: A mágneses magrezonancia a kémiai szerkezetkutatásban
NMR in Studying Chemical Structures

278

Szunyogh László: Nanomágnesség • Nanomagnetism

286

Králik János: Mágneses adatrögzítés • Magnetic Data Recording

294

Zrínyi Miklós – Jedlovszky-Hajdú Angéla – Tombácz Etelka: Mágneses folyadékok és rugalmas mágnesek • Magnetic Fluids and Magnetic Elastomers

302

Kazinczy László: A Transrapid mágnesvasúti rendszer építése és üzemi jellemzői
Erection and Operation of Railroad Magnet System Transrapid

311

Abonyi Iván: A magnetohidrodinamika • Magnetohidrodynamics

320

Szabados László: Kozmikus mágnesség • Cosmic Magnetism

328

Tanulmány • Study  

 

Mészáros Ernő: Meteorológia a XIX. század második felében. A magyar szaknyelv kialakulása Meteorology in the Second Half of the 19th Century.
Development of Hungarian Technical Terminology

337

Koltay Tibor: A tudomány és az új média viszonyáról
Relationship between New Media and Science

345

Komjáth Péter: Nagy áttörések a számelméletben. Erdős Pál (1913–1996) emlékére.
Recent Breakthrough Results in Number Theory

350

Ferenczy Endre Hugó: A jog és tudománya • Law and Jurisprudence

354

Tudós fórum • Academy Affairs  

Horváth József: In memoriam Sáringer Gyula (1928–2009)
In memoriam Gyula Sáringer (1928–2009)

359

Nagy Andrea Magda: Magyar felsőoktatási rangsorok, hallgatói preferenciák – konferenciaismertetés • Hungarian Higher Education Rankings, Student Preferences.
A Conference Report

367

Az MTA új levelező tagjainak bemutatása • The New Corresponding Members of the MTA

Pálfy József

371

Kitekintés • Outlook (Gimes Júlia gondozásában) 373

Könyvszemle • Book Review (Sipos Júlia gondozásában)  

Fénykör (Szelényi Iván)

376

Jövőalternatívák, a virágzástól a pusztulásig (Prekovits András)

377

Időszerű etika (Zuh Deodáth)

380

Hasznos kézikönyv az Egyesült Államok megformálóiról és vezetőiről (Szabó Máté)

382