A Magyar Tudományos Akadémia folyóirata. Alapítva: 1840
 

KEZDŐLAP    ARCHÍVUM    IMPRESSZUM    KERESÉS


 Kitüntetések

X

 

 

A március 15-i nemzeti ünnep alkalmából rendezett
ünnepélyes díjátadókon az MTA tagjai és doktorai közül számosan vehettek át magas állami kitüntetést


A Széchenyi-nagydíjat


John Lukacs történészprofesszornak ítélték oda.


Munkássága elismeréséért
Széchenyi-díjat kapott

 

Dékány Imre kémikus, az MTA rendes tagja, a Magyar Tudományos Akadémia Szegedi Területi Bizottságának elnöke,

Honti László nyelvész, az MTA rendes tagja a Károli Gáspár Református Egyetem professor emeritusa,

Kertész János fizikus, az MTA rendes tagja, a Közép-európai Egyetem (CEU) és a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem professzora,     

Mandl József kutatóorvos, az MTA rendes tagja, a Semmelweis Egyetem Orvosi Vegytani, Molekuláris Biológiai és Patobiokémiai Intézetének tanára,

Pócs Tamás, az MTA rendes tagja, az Eszterházy Károly Főiskola Biológiai Intézete professor emeritusa,

Roósz András, az MTA rendes tagja, a Miskolci Egyetem Fémtani, Képlékenyalakítási és Nanotechnológiai Int. professzora,

Schaff Zsuzsanna patológus, az MTA levelező tagja, Semmelweis Egyetem Általános Orvostudományi Kar II. Számú Patológiai Intézet volt igazgatója,

Simonovits Miklós matematikus, az MTA rendes tagja az MTA Rényi Alfréd Matematikai Kutatóintézet kutatóprofesszora, a Diszkrét Matematika Osztály vezetője  

Tamás Gábor, az MTA levelező tagja, a Szegedi Tudományegyetem Természettudományi és Informatikai Kar Élettani, Szervezettani és Idegtudományi Tanszékének tanára 

Tusnády Gábor, az MTA rendes tagja, az MTA Rényi Alfréd Matematikai Kutatóintézet kutató professor emeritusa,

Borsa Gedeon bibliográfus, az MTA doktora,

Farkas Győző, az MTA doktora, az MTA Wigner Fizikai Kutatóközpont kutató professor emeritusa,

Páles Zsolt matematikus, az MTA doktora, a Debreceni Egyetem Természettudományi és Technológiai Kara Analízis Tanszékének tanszékvezető egyetemi tanára,

Batta András zenetörténész, egyetemi tanár, a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem volt rektora,

Balogh Balázs Ybl Miklós-díjas építész, a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Rajz és Formaismereti Tanszék tanszékvezető egyetemi tanára,

Kotschy András, a Kotschy és Társai Kft. akusztikus tervezője,  

Mravik László művészettörténész,

Schlett István, a politikatudomány kandidátusa, az Eötvös Loránd Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Kar Politikatudományi Intézet professor emeritusa,

Schmidt Mária történész, a Terror Háza Múzeum, a XX. Század Intézet és a XXI. Század Intézet főigazgatója, a Pázmány Péter Katolikus Egyetem egyetemi tanára.


Munkássága elismeréséért
Kossuth-díjat kapott


Mőcsényi Mihály
Széchenyi-díjas építész, a Budapesti Corvinus Egyetem Tájépítészeti Karának professor emeritusa.       


A Magyar Érdemrend
középkeresztje a csillaggal
kitüntetésben részesült

 

Pálinkás Gábor Széchenyi-díjas fizikus, az MTA rendes tagja, az MTA Természettudományi Kutatóközpont nyug. főigazgatója.


A Magyar Érdemrend középkeresztje
kitüntetést vehette át

 

Bíró Péter, az MTA rendes tagja, az MTA Ökológiai Kutatóközpont Balatoni Limnológiai Intézet kutató professor emeritusa,

Hamza Gábor, az MTA rendes tagja, az ELTE ÁJK Római Jogi Tanszék tanszékvezető egyetemi tanára,

Makara B. Gábor, az MTA rendes tagja, az MTA Kísérleti Orvostudományi Kutatóintézet kutató professor emeritusa,

Tarnai Tibor Géza Széchenyi-díjas mérnök, az MTA rendes tagja, a BMGE Építőmérnöki Kar Tartószerkezetek Mechanikája Tanszékének tanára,

De Chatel Rudolf, a Semmelweis Egyetem Általános Orvostudományi Kar I. Belgyógyászati Klinika professor emeritusa,

Dux László Lajos, a Szegedi Tudományegyetem ÁOK Biokémiai Intézet tanszékvezető egyetemi tanára,

Gadó János, az MTA doktora, az MTA Energiatudományi Kutatóközpont tudományos tanácsadója,

Grósz Andor orvos dandártábornok, az MH Egészségügyi Központ Védelem-egészségügyi Igazgatóság egészségügyi főnöke, a Szegedi Tudományegyetem ÁOK Repülő és Űrorvosi Tanszék tszkv. egyetemi tanára,

Szekeres Tamás egyetemi tanár, a Széchenyi István Egyetem volt rektora,

Weiss Emília, az MTA doktora, az ELTE professor emeritusa,

Szilágyi István író, az MMA rendes tagja.


 

A MTA tagjai és doktorai közül

Magyar Érdemrend tisztikereszt

(polgári tagozat) kitüntetést kapott

 

Ausch Sándorné Péter Katalin,
a történelemtudomány doktora, az MTA Bölcsészettud. Kutatóközpont kutató professor emeritája,

Bartos Huba, az MTA Nyelvtudományi Intézet osztályvezetője, az ELTE Bölcsészettudományi Kar Kínai Tanszék egyetemi docense,

Csányi Yvonne, a pszichológia tudomány kandidátusa, az ELTE Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Kar Hallássérültek Pedagógiája Tanszék professor emeritája,

Gelencsér András, az MTA doktora, a Pannon Egyetem Mérnöki Kar dékánhelyettese, egyetemi tanár,

Herodek Sándor, az MTA doktora, az MTA Ökológiai Kutatóközpont tudományos tanácsadója,

Janecskó Mária egyetemi docens, a Semmelweis Egyetem Kútvölgyi Klinikai Tömb Kiemelt Ambulancia vezetője,

 

 

Jankovics István, az MTA doktora, csillagász, az ELTE Gothard Asztrofizikai Obszervatórium és Multidiszciplináris Kutatóközpont tudományos főmunkatársa,

Kovács László, az MTA doktora, az MTA Bölcsészettudományi Kutatóközpont nyugalmazott tudományos tanácsadója

Pető Gábor László, az MTA Wigner Fizikai Kutatóközpont projektvezetője,

Székely Csaba Gyula, az MTA doktora, a Nyugat-magyarországi Egyetem Közgazdaságtudományi Kar egyetemi tanára,

Verő Balázs György, az MTA doktora, a Dunaújvárosi Főiskola Műszaki Intézet egyetemi tanára,

Závoti József, az MTA doktora, az MTA Csillagászati és Földtudományi Kutatóközpont tudományos tanácsadója.


A Magyar Érdemrend lovagkeresztjét kapta

 

Bagyinka Csaba, az MTA doktora, az MTA Szegedi Biológiai Kutatóközpont tudományos tanácsadója,

Bakonyi Péter Dániel, a VITUKI Nonprofit Kft. Hidrológiai Intézet volt vezetője,

Dévényi László, a műszaki tudomány kandidátusa, a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Gépészmérnöki Kar Anyagtudomány és Technológia Tanszék tanszékvezető egyetemi docense,

Erdőhelyi András, az MTA doktora, a Szegedi Tudományegyetem TTIK Fizikai Kémiai és Anyagtud. Tanszék egyetemi tanára,

Gilányi Tibor György, az MTA doktora, az ELTE Természettud. Kar egyetemi tanára,

Kordos László, az MTA doktora, a Nyugat-magyarországi Egyetem Természettudományi Kar egyetemi tanára,

Kovách Imre, az MTA doktora, az MTA Társadalomtudományi Kutatóközpont tudományos tanácsadója,

Lukács Béla Lajos, az MTA doktora, az MTA Wigner Fizikai Kutatóközpont tudományos tanácsadója,

Penninger Antal, a műszaki tudomány doktora, a BMGE Gépészmérnöki Kar Energetikai Gépek és Rendszerek Tanszék egyetemi tanára,

Váradi Károly, az MTA doktora, a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Gépészmérnöki Kar Gép- és Terméktervezés Tanszék tszkv. egyetemi tanára.


Magyar Arany Érdemkereszt kitüntetést kapott

 

Donáth Péter, az MTA doktora, az ELTE Tanító és Óvóképző Kar professor emeritusa,

Kovács Melinda, az MTA levelező tagja, a Kaposvári Egyetem Agrár- és Környezettudományi Kar tanszékvezető egyetemi tanára, az Állattenyésztési Tudományok Doktori Iskolájának vezetője.

Mátyási Gyula, a műszaki tudomány kandidátusa, a BMGE Gyártástudomány és -technológia Tanszék volt tanszékvezető egyetemi docense.


Jedlik Ányos-díjban részesült

 

Babcsán Norbert okleveles mérnök-fizikus, címzetes egyetemi docens, az Aluinvent Zrt. műszaki igazgatója,

Bencze Gábor okleveles biológus, a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala nyugalmazott tanácsadója,

Raisz Iván, a kémiai tudomány kandidátusa, műszaki tudományi PhD, az Enviro-Pharm Kft. tulajdonos-ügyvezetője.

 
Akadémiai elismerés fiatal kutatóknak


Tizenöt, a Magyar Tudományos Akadémia kutatóközpontjaiban és kutatócsoportjaiban dolgozó fiatal tudós részesült nemrégiben Akadémiai Ifjúsági Díjban. A díjat az MTA székházában ünnepélyes keretek között adta át Németh Tamás főtitkár és Csépe Valéria főtitkárhelyettes. A pályaműveket az Akadémiai Kutatóintézetek Tanácsa tudományterületileg illetékes szakbizottságai rangsorolják. A díjat az MTA elnöke adományozza.


2014-ben Ifjúsági Díjat kapott a humán-
és társadalomtudományok területén

 

Lovász Anna, az MTA Közgazdaság- és Regionális Tudományi Kutatóközpont Közgazdaság-tudományi Intézet tudományos munkatársa,

Simon Zsolt, az MTA Nyelvtudományi Intézet tudományos munkatársa,

Szabó Ferenc János, az MTA Bölcsészettudományi Kutatóközpont Zenetudományi Intézet tudományos munkatársa,

Szőcs Tibor, az MTA – Hadtörténeti Intézet és Múzeum – Szegedi Tudományegyetem – Magyar Országos Levéltár Magyar Medievisztikai Kutatócsoport tudományos segédmunkatársa.


A matematika és természettudományok területén

 

Benedek Csaba, az MTA Számítástechnikai és Automatizálási Kutatóintézet tudományos főmunkatársa,

Kun Gábor, az MTA Rényi Alfréd Matematikai Kutatóintézet tudományos munkatársa

Madarász Ádám, az MTA Természettudományi Kutatóközpont Szerves Kémiai Intézet tudományos munkatársa,

Nemes-Incze Péter, az MTA Természettudományi Kutatóközpont Műszaki Fizikai és Anyagtudományi Intézet tudományos munkatársa,

Szentmiklósi László, az MTA Energiatudományi Kutatóközpont Energia- és Környezetbiztonsági Intézet laboratórium vezetője,

Tóth Gyula, az MTA Wigner Fizikai Kutatóközpont Szilárdtestfizikai és Optikai Intézet tudományos munkatársa.


Az élettudományok területén

 

Cserép Csaba, az MTA Kísérleti Orvostudományi Kutatóintézet tudományos segédmunkatársa,

Lázár Viktória, az MTA Szegedi Biológiai Kutatóközpont Biokémiai Intézet tudományos munkatársa,

Róna Gergely, az MTA Természettudományi Kutatóközpont Enzimológiai Intézet tudományos segédmunkatársa,

Soltész Alexandra, az MTA Agrártudományi Kutatóközpont Mezőgazdasági Intézet tudományos főmunkatársa és

Török Péter, az MTA–Debreceni Egyetem Biodiverzitás Kutatócsoport tudományos munkatársa.


Minden díjazottnak gratulál a szerkesztőség