A Magyar Tudományos Akadémia folyóirata. Alapítva: 1840
 

KEZDŐLAP    ARCHÍVUM    IMPRESSZUM

 

 2014. április • TARTALOM – CONTENTS • April 2014

X


Modern irányzatok a zootaxonómiában

(emlékülés Mahunka Sándor akadémikus tiszteletére – 2013. november 18.)

Modern Trends in Zoology

(Memorial Session in Honor of Sándor Mahunka, 18th November 2013)

 
   
Vendégszerkesztő / Guest Editor • Varga Zoltán

Závodszky Péter: Megnyitó beszéd • Opening Address to the Conference Modern Trends in Zoology

386

Dózsa-Farkas Klára – Boros Gergely – Felföldi Tamás – Cech Gábor: Molekuláris módszerek szerepe morfológiailag közelálló Enchytraeida (Enchytraeidae, Annelida) fajok taxonómiai problémáinak megoldásában • Molecular Methods in the Solution of Taxonomical Problems
of Morphologically Similar Enchytraeid Species (Enchytraeidae: Annelida)

388

Cech Gábor – Szederjesi Timea – Csuzdi Csaba: A Lumbricidae család filogenezise. Morfológiai és molekuláris filogenetikai áttekintés • Phylogeny of the Family Lumbricidae: Morphological and Molecular Phylogenetic Overview

394

Fehér Zoltán – Szekeres Miklós: Az erdélyi orsócsigák (Allopia génusz) fejlődéstörténetének feltárása molekuláris módszerek alkalmazásával • Exploring the Phylogenetic History of Transylvanian Door-snails (genus Alopia) by a Molecular Approach

400

Takács Péter – Csoma Eszter – Bihari Péter – Erős Tibor – Specziár András – Szivák Ildikó – Bíró Péter: Pataklakó küllőfélék (Cyprnidae, genus: Gobio) genetikai vizsgálata. Rejtett (kriptikus) fajok a Kárpát-medencében? • Genetic Survey of Stream-dwelling Gudgeon Species (Cyprinidae, Genus: Gobio). Cryptic Species in the Carpathian Basin?

405

Pecsenye Katalin – Bátori Edit – Bereczki Judit – Varga Zoltán: Evolúciós és konzervációs szempontból szignifikáns egységek (ESU és CU): esettanulmányok kárpát-medencei lepkefajokon • Evolutionary Significant and Conservation Units (ESU and CU): Case Studies in Lepidoptera Species of the Carpathian Basin

413

Tóth János Pál – Bereczki Judit – Varga Zoltán: Egy „rejtett faj” a Pannon régióban. Új eredmények a Melitaea phoebe fajcsoport taxonómiájában • A „Cryptic Species” in the Pannonian Region: Recent Results in the Taxonomy of the Melitaea Phoebe-species Group

419

Vörös Judit: Kétéltűek molekuláris taxonómiája a Kárpát-medencében
Molecular Taxonomy of Amphibians in the Carpathian Basin

423

Földvári Mihály: Magyar kutatók eredményei a kétszárnyú taxonómia világában
Results of Hungarian Researchers in the Area of Diptera Taxonomy

428

Németh Attila – Csorba Gábor: Morfológia, genetika és ős-környezettan. Száz év kutatásai a Kárpát-medence endemikus rágcsálócsoportján • Morphology, Genetics and Paleo-Environment –
A Hundred Years of Research on an Endemic Rodent Group of the Carpathian Basin

432

Varga Zoltán: Zárszó • Closing Remarks

437

Tanulmány • Study  

 

Csaba László – Szentes Tamás – Zalai Ernő: Tudományos-e a tudománymérés? Megjegyzések a tudománymetria, az impaktfaktor és MTMT használatához • How Scientific Is Scientometrics?

442

Molnár V. Attila: A herbáriumok jelentősége a klímaváltozás kutatásában
Importance of Herbaria in Climate Change Research

467

Tudós fórum • Academy Affairs  

Elnökjelöltek 2014 • Nominees for Presidency 2014

Lovász László: Az MTA és a magyar tudomány / tudományos életrajz
The MTA and Hungarian Science / CV

474

Maróth Miklós: A 2010-es évek Akadémiája / tudományos önéletrajz • The MTA in the 2010s / CV

480

Németh Tamás: Vezetői koncepció / szakmai önéletrajz
A Managing Conception for the Presidency of the  MTA / CV

486

Falus András – Melicher Dóra: Az EDUVITAL–„koncepció”. Tudatos epigenetikával az egészségért
The EDUVITAl Conception. Conscious Epigenetics for Health 494

494

Kitüntetések / Akadémiai elismerés fiatal kutatóknak
Awards / Academy Awards for Young Researchers

498

Kitekintés • Outlook (Gimes Júlia gondozásában) 502

Könyvszemle • Book Review (Sipos Júlia gondozásában)  

A miltoni kozmosz – itthon (Szőnyi György Endre)

505

Egy új tudomány midlife crisis-a (Nánay Bence)

507

A gyengék fegyvere és fegyverhordozója (Tóth Judit)

509