A Magyar Tudományos Akadémia folyóirata. Alapítva: 1840
 

KEZDŐLAP    ARCHÍVUM    IMPRESSZUM    KERESÉS


 KÖNYVSZEMLE

X

Sipos Júlia gondozásában

 

 

Mindenki a maga élete értelmének kovácsa


A könyvesboltban, ahol Irmtraud Tarr könyvét vettem – ahogy a könyvesboltok legtöbbjében – feltűnően nagy szekciót alakítottak ki az ezotériának, és egy viszonylag nagy részt a pszichológiának. A könyvet magát a filozófia részlegben találtam, amely ehhez képest kicsi volt, és sok más, populista szemléletű boltban nem is található meg. Hogy miért nem? Nyilván azért, mert a legtöbb ember nem érti az elvontabb filozófiát, – és ami még rosszabb – az ilyen filozófia általában nem is tudja megszólítani őket, mert nem foglalkozik olyan témákkal, amelyek érdekelnék őket.

Az ezoterikus, vagy new age könyvek nagy része egy bizonyos életfelfogásról szól, hasonló, pozitív dolgokat mond, hogy erőt adjon, vigasztalja az embereket. Az emberek nagyon szeretik ezeket a könyveket, órási igény van rájuk. Mert az embereket érdeklő, a mindennapi életükkel kapcsolatos kérdésekre ezek a new age könyvek sok választ adnak. Hogy milyeneket, ezt hagyjuk egy kicsit későbbre! Amit most megállapíthatunk, hogy a filozófia kevésbé tudja betölteni ezt az igényt, pedig nagyon is ajánlatos volna ilyen kérdésekkel foglalkoznia. Nagyon hasznos volna, ha olyan könyvek születnének, ahol a new age könyvekből vett mindennapi kérdésekre a legjobb filozófiai eredményeinkkel próbálnánk olyan válaszokat adni, amelyek érthetőek a közembereknek, miközben elkerüljük a túlságos megalkuvásokat. Tarr könyve tekinthető egy ilyen kísérletnek, hogy mennyire sikeres, azt meg fogjuk látni.

Ahogy azt nemrég egy szakfilozófiai cikkben megjegyeztem (Brendel, 2010, Az analitikus és egzisztencialista filozófia, valamint az élet értelme), az élet értelme olyan kérdés, amely szinte minden embert foglalkoztat, abszolút filozófiai kérdésnek gondolják, és mégsem ismerek olyan könyvet, ahol egy közismert filozófus kifejezetten ezzel a kérdéssel foglalkozott volna. Tarr könyve tehát hiánypótló lehetne, és ez ismét az előbbi gondolatra rímel: lehetne egy olyan filozófiai könyv, amelyet egy átlagos ember szívesen forgat, és amely mégis magas színvonalú lenne. Tarr azonban nem filozófus. A fülszöveg szerint pszichológus, teológus és zenész. Ettől persze még amatőrként írhatott volna színvonalas filozófiakönyvet, de sajnos sok hiányosságra fogunk bukkanni.

Ha kezembe veszek egy ismeretterjesztő könyvet, akkor az első dolgom természetesen az, hogy megnézem, témájában érdekel-e, de ezután azt vizsgálom, hogy miféle ember írta. Ám ezen már túl vagyunk, és ahogy írtam, ez még nem döntő szempont. Ezek után azt szoktam még megnézni, hogy megfelelő irodalomjegyzékkel, illetve hivatkozásokkal van-e ellátva. Ez nem mindig szükséges, és pláne nem elégséges feltétele annak, hogy egy ismeretterjesztő könyvet színvonalasnak tekintsek, de nagyon erős jel.

Mert persze ritkán van olyan, hogy egy jó könyv éppen nem tartalmaz irodalomjegyzéket, vagy arra nem hivatkozik rendesen, de ebben az esetben is azt mondom, az író kihagyott egy nagy lehetőséget, nevezetesen nem vezeti el az olvasóit más könyvekhez, más cikkekhez a témával kapcsolatosan. Már ezért is igazán kár. Többnyire azonban az irodalomjegyzék hiánya és a hivatkozások hiánya a hozzáértés hiányát jelzi, és sajnos Tarr esetében is erről van szó. Tarr ugyanis meglepően sokat idéz, de hivatkozás nélkül. És először is – ahogy már írtam – igazán kár, hogy nem tudjuk könnyedén meglelni ezeknek az idézeteknek az eredetijét. Másodszor, azt sem tudjuk könnyen ellenőrizni, hogy az eredeti kontextusban valóban olyasmit akart-e mondani az idézett író, ahogy azt Tarr bemutatja. Sok esetben kétségem merült fel ezt illetően. Mintha Tarr a kontextustól elidegenítve használta volna az idézetet, az eredeti szándékkal ellentmondó módon. Amit viszont meg tudok állapítani körülményes utánajárás nélkül is, hogy az idézetek nagyon szervetlenül, gépiesen vannak a szövegbe illesztve. Olyan, mintha Tarr vett volna egy idézetgyűjteményt, és rendszeresen beszúrt volna pár idézetet, mondván, az majd feldobja a szöveget, hitelesíti azt, és megteremti a hozzáértés illúzióját.

Hogy miért vettem meg mégis a könyvet, és miért olvastam el ezek ellenére? A fent említett ok miatt: korábbi cikkemben azt állítottam, nincs az élet értelméről közismert könyv. És most íme, itt van egy, ha nem is nagy ismertséggel rendelkező írótól, de a cím legalábbis pontosan az élet értelme. A könyv tartalma – mint látni fogjuk – már kissé elkalandozik, de mégis úgy gondoltam, intellektuális kötelességem elolvasni.

A könyv szerkesztettsége, a fejezetek elrendezése és címei is azt mutatják, hogy nincs itt szó igazán átgondolt, filozófiai szakszerűségről. Sok gondolat ismétlődik benne, és több fejezetben is megtalálható; sok fejezetben a címétől idegen bekezdések tömege lelhető fel, és sok fejezetcím nem igazán azonosít egy jól körülhatárolt kérdést vagy témát. Több fejezet pedig már túl messzire kalandozik el az „élet értelme” kérdéshez képest. Az egész könyv azt a benyomást kelti, hogy Tarr bár sokat beszél az élet értelméről is, a könyv mintegy ötven százaléka már csak hozzácsapott további gondolatokról szól. Mintha minden nap felkelt volna, hogy „na, ma is írok egy fejezetet”, aztán leírt valamit, amiben sok az azelőtti nap gondolatainak ismétlése. Továbbá úgy gondolom, hogy a zenéről, betegségről nem feltétlenül kellett volna beszélni. Persze a kísértés óriási, és Tarr zenész lévén persze, hogy a zenét magasra értékeli, de egy fegyelmezettebben gondolkodó olvasónak ez már nagyon „árukapcsolás” benyomását kelti. A könyvet felénél egyébként is nagyon eluntam, és csak becsületből rágtam át magam rajta a végéig.

Az unalom egyik oka az volt, hogy Tarr körülbelül a könyv felében nagyon is hasonló kliséket szór el, mint a new age könyvek. Ilyen gondolatok a „ragadd meg a pillanatot!” (68.), a „légy pozitív!”, „szeresd felebarátodat!” (122.), „aki a zenét szereti, rossz ember nem lehet” (127.), „légy önmagad!” (59., 103., 138.) és hasonlók.

Ezek nem feltétlenül rossz tanácsok. Persze, hogy jó dolog az, ha az ember szereti a zenét, kifejezetten jó dolog a szeretet, semmiképpen nem jó, ha az ember pesszimista. De ezek mégsem olyan hasznos tanácsok. Részben azért, mert ma már közhelyek. Ahogy már említettem, a könyvesboltok tele vannak ilyen new age könyvekkel, és a törzsvásárlók egymás után veszik meg őket, csak hogy újra és újra ugyanazt olvassák el más és más változatban. De segít-e ez az embereknek?! A jelek szerint nem igazán. Hiszen újra és újra visszamennek az újabb könyvért. Azért nem igazán, mert a sok misztikus butaság mellett azt mondják ezek a könyvek az embereknek, hogy ha szeretnek valakit, szeretik a zenét, és hasonlók, akkor jó emberek, és azt az illúziót keltik, hogy akkor ezzel már minden meg is van oldva. Pedig nem, hiszen ezek az emberek azért veszik a könyvet, mert problémájuk van az életben. És azzal, hogy csupán megerősítést találnak arra, hogy ők jók, mindent jól csinálnak, tényleg csak a szeretet, a zene és a carpe diem kell, és boldogok lesznek, azzal nem viszi őket előre semennyivel. Mert ugye az emberek többsége szereti a zenét, szeret valakit, akár még a carpe diem is megvan, és mégsem feltétlenül boldog. És a „légy önmagad” tanácsával se tudnak sokat kezdeni.

A new age könyveket az emberek azért veszik, mert azt írják, amit hallani szeretnének, pozitív visszajelzést adnak nekik, mert jólesik nekik azt olvasni, hogy jó emberek, ezért veszik újra és újra, de ez körülbelül tényleg olyan, mint valami erős energiaitalt adni a betegnek: átviszi egy napon, de aztán elfogy a hatás, a betegséget meg végül is nem gyógyítja meg. A new age könyvek is átviszik az embereket egyik napról a másikra, megvigasztalják őket, de valójában nem értik meg tőlük a világot és magukat, valójában nem hoznak az

 

 

életükben megoldást, nem hoznak komoly változást. Két okból sem: az egyik, mert nem tartalmaznak elég kritikát, nem mondják meg igazán, miért boldogtalanok, másrészt igazi megoldást sem adnak. Mert az nem megoldás, hogy az ember hallgasson több zenét, szeressen több embert. Nem ilyen egyszerű.

A boldogság kérdését hadd zárjam rövidre azzal, hogy nem a saját kis elméletemet akarom én itt eladni erről. Azt gondolom, hogy a kérdésben a legjobb választ Csíkszentmihályi Mihály flow elmélete adja. Eszerint az embereknek nem több zenére, és nem több szeretetre van szükségük, hanem olyan kihívások sorozatára, amelyek elég nagy megerőltetések, hogy elégedettek legyenek a sikerrel, de nem túl nagy feladatok, nehogy túl sok kudarc érje őket. A boldogság kulcsa tehát az egyre jelentősebb sikerek emelkedő sorozata. A boldogtalanságé pedig vagy a kihívások hiánya, a lustaság, vagy az, hogy túl nehéz dolgokba vágják a fejszéjüket, sokan játszmázásból, tudat alatt, szándékosan. Ez utóbbiról lásd Eric Berne Emberi játszmák (1984) című játszmaelméletét.

A flow elmélet szerintem megmagyarázza a boldogtalanságot, és utat mutat arra is, hogy érhető el a boldogság. Ráadásul evolúciós alapon is plauzibilis. Természetes, hogy a Homo sapiens „lelkében” a fejlődésre való igény viszonylag nagy. Így váltunk azzá, akik vagyunk.

A flow elméletről egyébként elég Csíkszentmihályi (2010) alapkönyvét: Flow – Az áramlat – A tökéletes élmény pszichológiája elolvasni. Az ember nem lesz egy csapásra boldog, de ha megérti és komolyan veszi, valóban megváltoztathatja az életét. Az alkalmazását illetően ugyan írt még pár könyvet, de nincs feltétlenül szükség újabb erőleves-kockákra, nem kell a flow elméletet még nyolcszor elmondani, mert elsőre is egyértelmű. Nekem az első könyv is elég volt.

Tarr könyve egyébként sok olyan részt tartalmaz, ahol pont a flow elmélet leírásaihoz hasonlókat fogalmaz meg (38., 42., 116., 131.), de nem hivatkozik a flow elméletre, ami komoly szakértelembeli hiányosságra utal. Ezek a részek nem is elég pontosak, és sajnos nem is kapnak elég nagy hangsúlyt a könyvben.

Ami a könyv további hiányosságát illeti, zavaróan sok benne az elütés, általában szavak elejéről maradnak el betűk, aminek biztos megvan a sajátságos oka, de elfogadhatatlan. Hasonlóan, a fordítás is hagy kívánnivalót maga után, például Marc Aurel neve nincs magyarosítva, továbbá sok magyartalan mondat szerepel a könyvben. De erről Tarr nem tehet.

Végül térjünk rá arra, hogy azért mégis van a könyvnek érdeme és értelme! Az egyik, hogy egy teológusnő végül is egy olyan nyitott szellemű könyvet írt, amely nem azt sulykolja belénk, hogy az élet értelme istenben rejlik. Tarrnak tudomása van arról, és elfogadja, hogy a társadalom nagy része ateista, és a világnak világi értelmet tulajdonít (164.). Jó látni, hogy egy teológus észreveszi az élet változásait: „Az értelem már nem tartozik az egyházak fennhatósága alá” (169.). Ha pedig egy teológus ilyet ír, akkor bármennyire is ellentmond máshol magának, jelzi, hogy a korszellem változik, és már a teológusok is változnak. Csak néha fel-feltörnek a régi, berögződött reflexek.

A másik, hogy a könyvben tulajdonképpen benne vannak azok a felismerések is, amelyek az élet értelme témájában fontosak. Először is, hogy az élet értelme szubjektív kérdés (76., 168.). Ebből következően nincs rá egyetlen objektív válasz. Ennek megfelelően emberről emberre, és még időről időre (104.) is változik. „Játszd a saját dallamod”, mondja a 82. oldalon Tarr. „Az életnek annyi értelme van, amennyit adunk neki”, idézi Hessét a 98. oldalon. Végül, az életnek igazából nincs is egyetlen értelme, hanem sok kis értelme van. Sok minden értékes lehet számunkra, fontos lehet nekünk, és boldogságot adnak. A flow elméletben leírt kihívások is inkább kisebb kihívások sorozatai.

Tarr meg is különbözteti az élet sok kis értelmét, és az élet nagy értelmét (103.). Csak ugye az előbbi létezik, az utóbbi viszont nem. Sehol nem is tud a másodikra választ adni, a könyvben végig a kis értelmek mozaikjait mutatja be. Az egész könyvben olyan ajánlásokat kapunk, hogy az életünk értelmét milyen kis elemekből rakhatjuk össze, mi magunk.

De mindeme felismeréseknek igen sokszor homlokegyenest ellentmond. Például azt írja, hogy „Az értelem ennek folytán nem általunk kreált” (77.). Aztán pedig az előbb elmondottak miatt sehol sem volna szabad az élet értelméről abszolút állításokat tenni. Az még igaz lehet, hogy az emberek nagy részének fontos a szeretet, de miért kéne mindenkinek szeretni a zenét ahhoz, hogy értelmet találjon az életben? Vagy, hogy az értelmes dolgoknak szépeknek kell lenniük? (118.) Tarr sok helyen a fogyasztói társadalmat kritizálja, és ez a felfogás sem abszolút igazság, és ez is klisé. Hol van az megírva, hogy egy ember semmiképpen nem lehet boldog úgy, hogy olyan dolgokat eszik, iszik, vásárol, melyek Tarr számára éppen nem szimpatikusak? Miért kellene mindenkinek Tarr receptjét követnie?! Az egész könyv ama részét, ahol a boldogság és az élet értelmének receptjéről beszél, jóval szerényebben kellene elmondani, jóval inkább hangsúlyozni kellene, hogy a könyv csak egy receptet mutat be a sok közül, az író receptjét! Aztán mindenkinek a maga felelőssége a saját receptjét összeállítani, amihez ez a könyv, és sok más könyv is csak elemeket ajánlhat. Egyetlen, az élet értelméről vagy boldogságról szóló könyvnek sem volna szabad abszolút értékekről beszélni, amelyek mindenkinek kötelezőek. „Senki nem írhat elő nekünk semmit.” Ezt Tarr maga is mondja (8.), de aztán mégsem tarja be. Amikor a fogyasztói vagy modern (25., 32., 58.) társadalmat ostorozza, vagy amikor a hasznos dolgok (23., 42.) és pótszerek (54.) ellen beszél , akkor egyértelműen megfeledkezik erről. Az meg aztán már igazán hajmeresztő, amikor azt akarja beadni, hogy minden értelmes dolog halk (71.). Most akkor a rockkoncert nem jó dolog?! Vagy, hogy minden értelmes dolog egyszerű (11.). És ezt tényleg mindenkire és mindenre érvényesnek gondolja? Semmi nem utal arra, hogy ne gondolná.

Mert milyen alapon mondja azt, hogy a hasznos dolgok nem igazán boldogítanak? Vagy mi alapján nyilatkozza ki valamiről, hogy az igazival szemben pótszer? Itt talán mégis a teológus bújik ki az íróból, hiszen Isten egyértelműen nem pótszer számára.

Tarr megfeledkezik arról, amit máshol ő maga írt. Arról, hogy az élet értelmének kérdése szubjektív, az értékrendszerünktől függ. Ezt az értékrendszert ugyan részben örököljük, részben belénk nevelik, de amikor felnőtt emberek vagyunk, akkor már a mi szabadságunk, és a mi felelősségünk alakítgatni, változtatni, kis értelem-bokrunkat metszegetni. Kicsit viccesen használva az ismert fordulatot: mindenki a maga élete értelmének a kovácsa. „Szabadunk vagyunk, mint még soha, hogy megtaláljuk saját értékeinket és válaszainkat” (169.) és „senki nem veszi át tőlünk ezt a feladatot” (85.). Megjegyzem, még akkor sem veszi át igazán, amikor elő akar írni. Mert még akkor is az olvasó dönt, hogy szolgaian elfogadja, vagy él az önállóságával. (Tarr, Irmtraud: Az élet értelme – Ami megérint és továbbvisz bennünket. Bp.: Dialóg Campus, 2012, 170 p.)

Brendel Mátyás
PhD, informatikus
 


 

IRODALOM

Brendel Mátyás (2010): Az analitikus és egzisztencialista filozófia, valamint az élet értelme. Világosság. nyár, 129–142. • WEBCÍM

Berne, Eric (1984): Emberi játszmák. Gondolat, Budapest

Csíkszentmihályi Mihály (2010): Flow – Az áramlat – A tökéletes élmény pszichológiája. Akadémiai, Budapest