A Magyar Tudományos Akadémia folyóirata. Alapítva: 1840
 

KEZDŐLAP    ARCHÍVUM    IMPRESSZUM

 

 2014. május • TARTALOM – CONTENTS • May  2014

X


A magyarok őstörténetéről

On the Prehistory of Hungarians

 
   
Vendégszerkesztő / Guest Editor • Romsics Ignác

Romsics Ignác: A magyarok eredete. Bizonyosságok, hipotézisek, hiedelmek
Origin of the Magyars. Facts, Hypotheses, Myths

514

Fodor István: Honfoglalás kori magyar temető Cseljabinszk környékén?
Ancient Hungarian Cemetery near Tchelyabinsk?

562

Vásáry István: A „megalkotott hagyomány”: szittyák és hunok
Invented Tradition: Scythians and Huns in Early Hungarian History

566

Sándor Klára: A székely írás eredetéről – dióhéjban • Origins of the Székely Script in a Nutshell

572

Tanulmány • Study  

 

Gánóczy Sándor: Állati ember, emberi állat • Animal Human—Human Animal

576

Trócsányi Zoltán: Van-e az elemi részecskéknek tömegük?
Have the Elementary Particles Got Mass?

587

Faragó Tibor – Bartholy Judit: Egy hathatós globális éghajlatvédelmi megállapodás szükségessége és akadályai • Necessity and Obstacles of an Effective Global Agreement on Climate Protection

594

Zsidai Ágnes: „A tudományt kormányozni tudomány nélkül aligha lehet”
Tudás és jog történeti és társadalmi összefüggései Horváth Barna jogszociológiájában

Handling Science without Knowledge Is Barely Possible

603

Hamza Gábor: Áttekintés az Orosz Tudományos Akadémiáról különös tekintettel annak reformjára
Survey on the Russian Academy of Sciences, with Particular Regard to its Reform

612

Vélemény, vita • Discussion  

 

Karátson Dávid: Valódi vulkánveszélyek • Real Volcanic Hazards – A Short Reply to the Reply ’Which Way to Go in Volcanology’ by Szabolcs Harangi

615

Harangi Szabolcs: Valódi vulkánveszélyek. A 21. század kihívásai
Real Volcanic Hazards – Challenges in the 21st Century

617

A jövő tudósai • Scientists of the Future  

 

 

Bevezető • Introduction (Kiss Rita)

620

A Budapesti Európai Tehetségközpont • European Talent Centre (Fuszek Csilla)

620

Kitekintés • Outlook (Gimes Júlia gondozásában) 625

Könyvszemle • Book Review (Sipos Júlia gondozásában)  

Mindenki a maga élete értelmének kovácsa (Brendel Mátyás)

630

Mit tudunk a bevándorlókról Magyarországon? (Tóth Lilla)

634

A bolygókirály (Rezsabek Nándor)

639