A Magyar Tudományos Akadémia folyóirata. Alapítva: 1840
 

KEZDŐLAP    ARCHÍVUM    IMPRESSZUM

 

 2014. június • TARTALOM – CONTENTS • July  2014

X


Tudományetika Európában és Magyarországon

Science and Ethics in Hungary and Europe

 
   
Vendégszerkesztő / Guest Editor • Fésüs László

Pálinkás József: Tudományetika – etikus tudomány • Science Ethics – Ethical Science

642

Fésüs László: Tudományetikai kihívások és válaszok hazánkban és Európában
Science Ethics in Hungary and Europe: Challenges and Responses

645

Kollár László P.: Etikai kérdések a kutatástámogatásban • Integrity in Research Funding

651

Mezey Barna: A tudományetikai felelősség kérdései a magyar felsőoktatásban.
Az egyetemi és tudományos élet etikai szabályozása – az egyetemi etikai kódexek

Issues on Ethics of Science in the Hungarian Higher Education

655

Bácsy Ernő: Az Egészségügyi Tudományos Tanács etikai bizottságai
és nemzetközi kapcsolatrendszere

Ethical Committees and International Relations of the Medical Science Council

665


Tanulmány • Study  

 

Pléh Csaba: Hogy vezet el a bölcsészet lenézése a tudás lenézéséhez?
Despising Humanities Leads to Despising Knowledge at Large

668

Biernaczky Szilárd: Magyar László – eredeti szöveggel
Ladislas Magyar Published with His Original Text

673

Mészáros Ernő: Meteorológia a XX. század első felében. Tallózás a hazai szakirodalomban Meteorology in the First Part of the 20th Century. A Compilation of Hungarian Technical Literature

679

Palánkai Tibor – Miklós Gábor: Globalizációs indexek (Kísérletek a globális integráció mérésére)
Globalisation Indices (Attempts for Measuring Global Integration)

692

Móczár József: A magyar felsőoktatás és kutatás kihívásai a közgazdaság-tudomány tükrében
Challenges Hungarian Higher Education and Research Are Facing
As Seen by Economic Science

713

Vetőné Mózner Zsófia: A fenntartható élelmiszer-fogyasztás lehetőségei
Possibilities to Reach Sustainable Food Consumption

730

Kürti László: Táncantropológia és kritikai tánctudomány
Dance Anthropology and Critical Dance Studies

740

Tudós fórum • Academy Affairs  

A Magyar Tudományos Akadémia 185. Közgyűlése
The 185th General Assembly of the Hungarian Academy of Sciences

749

Kitüntetések • Awards

752

A Magyar Tudományos Akadémia új vezetői
The New Leaders of the Hungarian Academy of Sciences

754

Pálinkás József záró szavai • Closing Speech of József Pálinkás

755

Megemlékezés • Obituary  
   

Lovas István (Lovas Rezső)

757

Michelberger Pál (Bokor József, Ginsztler János, Palkovics László)

760

Kitekintés • Outlook (Gimes Júlia gondozásában) 763

Könyvszemle • Book Review (Sipos Júlia gondozásában)  

Hétköznapi Magyarország (Gyáni Gábor)

766