A Magyar Tudományos Akadémia folyóirata. Alapítva: 1840
 

KEZDŐLAP    ARCHÍVUM    IMPRESSZUM

 

 2014. július • TARTALOM – CONTENTS • July  2014

X


A vízenergia hasznosítását gátló és előmozdító feltételek, környezeti hatások

Conditions and Environmental Effects

Hindering and Driving Utilization of Hydropower

 
   
Vendégszerkesztők / Guest Editors • Ádám József, Szabados László

Németh Tamás – Ádám József – Szarka László: Bevezető • Introduction

770

Fáy Árpád: A vízenergia hasznosításának nemzetközi helyzete, EU-s tervek
The International State of Hydropower Utilization and EU’s Plans

773

Gerse Károly: A vízenergia-hasznosítás hozzájárulása a fenntarthatósághoz
Contribution of Hydropower Utilization to Sustainability

779

Mészáros Csaba: A vízenergia-hasznosítás hazai lehetőségei és korlátozó tényezői
Potentials and Limitations in the Use of Hydropower in Hungary

790

Ijjas István: A vízenergia-hasznosítás tervezésére és működtetésére vonatkozó környezeti előírások
Environmental Guidelines and Operation of Hydropower Systems

800

Szeredi István: A piaci feltételek változásainak hatása a vízenergia hasznosításának eszközeire
Influence of Power Market Changes on the Hydropower Devices

810

Egri csillagok – törökül
Géza Gárdonyi's Novel – in Turkish
 
   

Császtvay Tünde – Fodor Pál: Gárdonyi Géza és műve
Géza Gárdonyi and His Novel “Eclipse of the Crescent Moon”

828

Hóvári János: Gárdonyi Géza és a történelmi hűség
Géza Gárdonyi and Historical Fidelity in His Writings

832

Tanulmány • Study  

 

Sisa József: Ybl Miklós és a Magyar Tudományos Akadémia
Miklós Ybl and the Hungarian Academy of Sciences 840

840

Hamza Gábor – Hoffman István: A kitüntetéses doktorrá avatás előzményei és mai helyzete a magyar és az osztrák jogászképzésben • Survey on History and Present-day Regulation of the Promotio sub auspiciis Praesidentis Reipublicae in Legal Education in Hungary and in Austria

849

Brendel Mátyás: Vajon számítógéppel szimulált világegyetemben élünk?
Are We Living in a Computer Simulated Universe?

854

Kincses Katalin Mária – Tuza Csilla – Rába Endre: A Magyarországi Céhes Adatbázis
Hungarian Guild-Database

860

Horváth Lajos: Poszthumanista tudomány-tanulmányok és buddhizmus: kultúrközi párbeszéd
az idegtudomány és a keleti filozófia között
• The Posthumanist Science Studies and Buddhism: Transcultural Dialogue between Neuroscience and Eastern Philosophy

871

Kitekintés • Outlook (Gimes Júlia gondozásában) 882

Könyvszemle • Book Review (Sipos Júlia gondozásában)  

Száz kémiai mítosz (Hollósi Miklós)

886

Korea. Egy nemzet, két ország – a közös gyökerektől (Salát Gergely)

887

A szabad elme illúziója (Holovicz Attila)

889

Új nagyszótári kötet (Forgács Tamás)

892

Intézményi megoldások, fejlődési modellek (Fekete Iván)

895