A Magyar Tudományos Akadémia folyóirata. Alapítva: 1840
 

KEZDŐLAP    ARCHÍVUM    IMPRESSZUM

 

 2014. augusztus • TARTALOM – CONTENTS • August 2014

X


Közgazdaság-tudomány és gazdálkodástudomány –
elmélet, módszertan és gyakorlat

Economics and Business Administration. Theory, Methodology and Practice
 
   
Vendégszerkesztő / Guest Editor • Balaton Károly

Balaton Károly: Bevezetés • Introduction

898

Balaton Károly: Vitaindító előadás
Economics and Business Administration—Theory, Methodology and Practice. A Keynote Lecture

899

Zalai Ernő: Közgazdaság-tudomány és gazdálkodástudomány
Economics and Business Administration

902

Török Ádám: A tanítvány túlnő a mesteren? A közgazdaság-tudomány és a gazdálkodástudomány változó kapcsolatrendszeréről • Will the Student Overgrow the Master?
(On Changing Relationship between Economics and Business Studies)

906

Bélyácz Iván: A predikció elsődlegessége és a fundamentális bizonytalanság
Priority of Prediction and Fundamental Uncertainty

909

Chikán Attila: Hidak a közgazdaságtan és a gazdálkodástan között: a vállalatelméletek
Bridges between Economics and Business Administration: Theories of the Firm

914

Vörös József: A köz- és vállalat-gazdaságtan alapját alkotó néhány kategória
Some Categories Forming the Mutual Basis of Economics and Business Administration

918

Czakó Erzsébet: Gazdálkodástudomány – praxis vagy tudomány?
Business Administration—Is It Practice or Science?

923

Gelei Andrea – Balaton Károly: Összegző gondolatok • Closing Remarks

927

Magyar Orvostudományi Napok –
szemelvények a hazai gyógyítás eredményeiből

Hungarian Medical Days. Extracts form the Results of the Hungarian Medicine
 
   

Vendégszerkesztő / Guest Editor • Poór Gyula

Poór Gyula: Bevezető gondolatok egy multidiszciplináris orvoskonferencia kapcsán
Introductory Thoughts on a Multidisciplinary Medical Conference

930

Kiss Róbert Gábor – Merkely Béla – Becker Dávid: Az akut iszkémiás szívbetegség
korszerű kezelése
• Modern Treatment of Acute Coronary Syndromes

933

Csiba László – Bereczki Dániel: A sztrókellátás hazai sikerei és kudarcai
Successes and Failures of Stroke Management in Hungary

939

Winkler Gábor – Karádi István: A cukorbetegség kezelésének és megelőzésének alapelvei
Basic Principles of Treatment and Prevention of Diabetes Mellitus

945

Kásler Miklós: A centrumszintű onkológiai ellátás kialakításának szükségessége Magyarországon
Need for Establishing Centre-based Oncology Management in Hungary

953

Poór Gyula: Áttörés az ízületi gyulladások kezelésében
Breakthrough in the Treatment of Different Types of Arthritis

958

Tanulmány • Study  

 

Kovács Tibor: A városfejlődés „új” iránya közép-európai nézőpontból
The “New” Way of Urban Development from Central European Perspective

965

Z. Karvalics László: Utak a Nagy Történelemhez (Big History) • On the Way to Big History

973

Zentai Andrea – Frecskáné Csáki Katalin – Szeitzné dr. Szabó Mária – Farkas József –
Beczner Judit: Nanoanyagok felhasználása az élelmiszerláncban
Use of Nanomaterials in the Food Chain

982

Benedek Zsófia: A rövid ellátási láncok környezeti hatásai
Environmental Effects of Short Food Supply Chains

992

Interjú • Interview  
   

Tudok másokra figyelni… • Lovász Lászlóval beszélget Gimes Júlia
I Can Pay Attention to Other People… • Júlia Gimes' interview with László Lovász 999

999

Dialógusban • Gánóczy Sándorral beszélget Sipos Júlia
In Dialogue • Júlia Sipos' interview with Sándor Gánóczy 1006

1006

A jövő tudósai • Scientists of the Future  

 

 

Bevezető • Introduction (Kiss Rita)

1009

Pro Scientia aranyérmes életutak • Pro Scientia Medalist Life Paths
(Bugyik E., Gér A. L., Király P., Tóbi I.)

1009

Kitekintés • Outlook (Gimes Júlia gondozásában) 1016

Könyvszemle • Book Review (Sipos Júlia gondozásában)  

Szavak, képek, jelentés (Székelyi Mária)

1019

Tudományos újságírás (Pintér Dániel Gergő)

1020

A valószínűség titkai (Székely László)

1022