A Magyar Tudományos Akadémia folyóirata. Alapítva: 1840
 

KEZDŐLAP    ARCHÍVUM    IMPRESSZUM

 

 2014. szeptember • TARTALOM – CONTENTS • September 2014

X


Velünk élő nyelvtudomány
Linguistic in Society
 
   
Vendégszerkesztő / Guest Editor • Kenesei István

Kenesei István: Szerkesztői bevezető • Introduction

1026

Gerstner Károly: Az új magyar etimológiai szótár munkálatairól
A New Etymological Dictionary of the Hungarian Language

1029

Bakró-Nagy Marianne: Kell-e beszélnünk a nyelvi veszélyeztetettségről?
Should We Talk about Language Endangerment?

1038

Gósy Mária: Tanulási nehézségek és megoldási lehetőségek
Learning Difficulties and Possibilities of Prevention

1047

Váradi Tamás – Oravecz Csaba: A Magyar Nemzeti Szövegtár egymilliárd szavas új változata
The New Gigaword Version of the Hungarian National Corpus

1054

Tanulmány • Study  

 

Hóvári János: Thököly Imre és Zrínyi Ilona İzmitben • Imre Thököly and Ilona Zrínyi in Kocaeli-İzmit

1063

Kapronczay Károly: Az orvostörténelem hazai egyetemi oktatása
Forms and Methods of Medical Historical Education in Hungarian Universities

1077

Szemenyei Márton – Princz-Jakovics Tibor: Informatikai megoldások környezeti problémák kezelésére • IT Solutions for the Treatment of Environmental Problems

1086

Braun Tibor – Lomniczi Béla: Egy itthon méltatlanul kezelt magyar találmány: a Takátsy-mikrotitrátor és a laboratóriumi mikrolap világsikere • A Disgracefully Treated Hungarian Invention:
The Worldwide Success of the Takátsy Microtitrator and the Microplates

1097

Reményi Károly: Globális lehűlés, globális felmelegedés, szén-dioxid
Global Cooling, Global Warming, Carbon Dioxide

1105

Horváth Tünde: Vándorlás az őskorban. Helyzetjelentés hagyományos régészeti kutatások alapján Magyarországon • Migration in Prehistory: Traditional Archaeological Methods in Hungary

1117

Kiss Éva: A tudományos minősítés nemzetközi gyakorlata egy kérdőíves felmérés tükrében
International Practice of Scientific Qualification in the Mirror of a Questionnaire Survey

1129

Megemlékezés • Obituary  
   

Roska Tamás (Csurgay Árpád)

1136

Kitekintés • Outlook (Gimes Júlia gondozásában) 1139

Könyvszemle • Book Review (Sipos Júlia gondozásában)  

Közel hetven év agrártörténelme (Balázs Ervin)

1143

A talajtermékenység szolgálatában (Németh Tamás)

1144

Látható és láthatatlan világok (Bali János)

1146

Háttér előtt (Holovicz Attila)

1150