A Magyar Tudományos Akadémia folyóirata. Alapítva: 1840
 

KEZDŐLAP    ARCHÍVUM    IMPRESSZUM

 

 2014. október • TARTALOM – CONTENTS • October 2014

X


Liszenkótól az Alaptörvényig – és ami időközben történt
From Lisenko to the Fundamental Law
 
   
Vendégszerkesztő / Guest Editor • Balázs Ervin

Balázs Ervin: Bevezető • Introduction

1154

Koncz Csaba: Az agrobaktérium transzferált DNS-ének
kromoszomális beépülését szabályozó faktorok

Regulatory Factors Mediating Chromosomal Integration of Agrobacterium T-DNA in Plants

1155

Bedő Zoltán – Láng László – Vida Gyula – Rakszegi Mariann: Molekuláris nemesítési megoldások
a búzakutatásban
• Molecular Breeding Tools in Wheat Research

1164

Balázs Ervin: A növényi vírus mint bioinformatikai adattároló
Plant Virus, as Bioinformatic Pendrive

1172

Dudits Dénes: Az agrárium jelenét, jövőjét formáló molekuláris növénybiológia és zöld biotechnológia • Molecular Plant Biology and Green Biotechnology Serve
the Present and the Future of Agriculture

1176

Tanulmány • Study  

 

Pléh Csaba: A nyelv keletkezésének három komponense. Az agy, a társas élet és a kommunikáció megváltozása • Three Components in the Origin of Language: Changes of the Brain, Social Life and Communication

1189

Klinghammer István – Gercsák Gábor: Tabulák a magyar térképírás történetéből
Tabulae from the History of Hungarian Mapmaking

1203

Csomós György: Világvárosok a világgazdaság arénájában
World Cities in the Realm of the Global Economy

1211

Czigány Magda: Találjuk fel a jövőt! Felfedezőúton Gábor Dénes könyve körül
Inventing the Future—A Journey around Dennis Gabor’s Book

1224

Tarczay György: Az ember és családja a mértékegység mögött. 200 éve született Anders Jonas Ångström • Anders Jonas Ångström’s Bicentenary

1241

Szabó Balázs: A budavári barlangpincék kialakításának oka a 13. századi (első) telekosztás tükrében, és egy eddig ismeretlen sziklaüreg ismertetése • The Formation of Buda Castle Cave Cellars to the First Plot Allocation from the 13th Century

1246

Miskolczy Ambrus: Makkai László (1914–1989) • László Makkai (1914–1989)

1258

Tudós fórum • Academy Affairs  

Tiszteletadás öt kiemelkedő magyar matematikus 90. születésnapján
Greetings for the 90th Birthday of Nine Prominent Hungarian Mathematicians

1265

Kitüntetések • Awards

1268

Kitekintés • Outlook (Gimes Júlia gondozásában) 1271

Könyvszemle • Book Review (Sipos Júlia gondozásában)  

A Csokoládé-gyilkosság. Egy filozófus másik élete (Gyarmati György)

1274

Mindig velünk (Bokor Tamás)

1278