A Magyar Tudományos Akadémia folyóirata. Alapítva: 1840
 

KEZDŐLAP    ARCHÍVUM    IMPRESSZUM

 

 2014. november • TARTALOM – CONTENTS • November 2014

X


A Nagy Háború első centenáriuma
The First Centenary of the Great War
 
   
Vendégszerkesztő / Guest Editor • Szabó Dániel

Szabó Dániel: Bevezető • Introduction

1282

ifj. Bertényi Iván: „Hát végre!” Miért támogatta a háborút Apponyi Albert 1914-ben?
“At last!” Why Was Albert Apponyi for the War in 1914?

1283

Hajdu Tibor: Trianon alternatívája • The Alternatives of the Trianon Treaty

1295

Pollmann Ferenc: A „Schlieffen-terv” mítosza • The Myth of the Schlieffen Plan

1304

Szabó Dániel: A történetírás és a világháború • The Historiography of the Great War

1312

Tanulmány • Study  

 

Soltész Ferenc Gábor – Soltész Márton: A Magyar Tudományos Akadémia első „emlepénze” 1858-ból • The First Prize Medal from the Hungarian Academy of Sciences

1318

Varga Erzsébet Teréz: Lehet-e közvetlen a fogyasztási adó?
Can Consumption Tax Be a Direct Tax?

1325

Csizmadia Zoltán: A társadalmi komfliktusok kutatásának elméleti megalapozása – új nézőpontok és kutatási irányok • Theoretical Foundation of the Empirical Research of Social Conflicts—New Viewpoints and Directions

1332

Vincze Imre: Tigrislovaglás • Riding the Tiger

1345

Bencze Gyula: Hogyan lovagoljunk a tudományos teljesítményen?
How to Ride On Scientific Performance?

1350

Lugasi Andrea: Az étrend-kiegészítők kockázati tényezői • Risk Factors of Food Supplements

1354

Gelencsér András: Koromrészecskék a légkörben. A kipufogócsőtől az éghajlat-módosításig
Black Carbon Particles in the Global Atmosphere—From Exhaust to Climate Change

1366

Süli Attila: Gábor Áron (1814–1849). Kétszáz éve született Gábor Áron őrnagy, a székely tüzérség létrehozója • Áron Gábor (1814–1849). Major Áron Gábor, Founder of the Szekler Artillery Was Born 200 Years Ago

1375

Péntek János: Rövid számvetés az MTA Kolozsvári Területi Bizottságának első, 2007 és 2014 közötti időszakáról • A Short Account of the First, 2007–2014 Period of the Kolozsvár Regional Committee of MTA

1383

A jövő tudósai • Scientists of the Future  

 

 

Bevezető • Introduction (Kiss Rita)

1388

Nemzeti Kiválóság Program. „Együtt a tudományért”
National Program for Excellence—Together for Science” 1388 (Dobozi Melinda)

1388

Kitekintés • Outlook (Gimes Júlia gondozásában) 1394

Könyvszemle • Book Review (Sipos Júlia gondozásában)  

Gépfegyver, körömlakk, szájrúzs (Póczik Szilveszter)

1397

Mikro- és hatástörténetek – a kontinentális filozófia kezdeteiről (Tuboly Ádám Tamás)

1399

Képzelet és hasonlóság Zrínyi költészetében (Nagy Levente)

1402

The Hungarian Historical Review (Tomka Béla)

1405