A Magyar Tudományos Akadémia folyóirata. Alapítva: 1840
 

KEZDŐLAP    ARCHÍVUM    IMPRESSZUM

 

 2014. december • TARTALOM – CONTENTS • December 2014

X


Tanulmány • Study  

 

Biernaczky Szilárd: Afrikai tanulmányok Magyarföldön?! 150 éve vajúdik országunk egy tudományterület létrehozásával • African Studies in Hungary?! For 150 Years Our Country Has Laboured to Create a Field of Science

1410

Deák Ervin: Egy nevezetes matematikatörténeti évforduló: 400 éve jelent meg az első logaritmustáblázat • A Remarkable Anniversary in the History of Mathematics: John Napier’s Famous Work, the First Logarithmic Table was Published 400 Years Ago

1424

Tamás Pál: Felzárkózás és nemzeti technológiai kitörési pontok: a kínai modellek
Technology in National Catching-up Strategies—The Models of China

1433

Lux Gábor: Moszkvai nemzetközi konferencia a kutatás és innováció regionális különbségeiről
International Conference in Moscow on Regional Differences of Research and Innovation

1448

Woynarovich Ferenc: Híres tudósok véleménye a tudományról – vagy mégsem? A Shapin-mondatok elemzése • Famous Scientists on Science—True Opinions Or Something Else

1451

Dobák Miklós – Ferincz Adrienn – Hortoványi Lilla: A munkahelyi tanulás elősegítésének változásvezetési szempontjai • Change Management Aspects of Enhancing On-the-job Learning

1458

Bókony Veronika: Állati innovációk az ember által átalakított világban
Animal Innovations in a World Changed by Humans

1467

Barna István: Aktualitások a magasvérnyomás-betegség diagnosztikájában és kezelésében
Headlines in Diagnosis and Treatment of Hypertension

1472

Elekes Zoltán: Radioaktívion-nyalábok az atommagfizika és a nukleáris asztrofizika szolgálatában
Radioactive Ion Beams for Nuclear Physics and Astrophysics

1483

Z. Karvalics László: A Nagy Történelem párhuzamos értelmezéseiről
Simultaneous Interpretations of Big History

1488

Bozó László: Meteorológia a XX. század második felében: a szakosodás időszaka
Meteorology in the Second Part of the 20th Century: The Period of Professional Specialization

1500

Tudós fórum • Academy Affairs  

Az MTA Biológiai Osztályának állásfoglalása a T/1768 számú, „A tudományos kutatásról, fejlesztésről és innovációról szóló törvényjavaslatról • Statement of MTA Section of Biological Sciences on the Draft of the Law T/1768 on “Scientific Research, Development, and Innovation”

1514

Pálinkás József: Gondolatok az MTA Biológiai Tudományok Osztályának A tudományos kutatásról, fejlesztésről és innovációról szóló törvényjavaslatról írt állásfoglalásához
Reflections on the Statement of MTA Section of Biological Sciences
on the Draft of the Law T/1768 on “Scientific Research, Development, and Innovation”

1515

Tudományos elismerések az Akadémián a Tudományünnep alkalmából • Awards

1517

Vélemény, vita • Discussion  

 

Simonovits András: Még egyszer Lakatos Imréről • On Imre Lakatos Again

1519

Kitekintés • Outlook (Gimes Júlia gondozásában) 1521

Könyvszemle • Book Review (Sipos Júlia gondozásában)  

Irodalom és filozófia, Madách példáján (Perecz László)

1524

Emlék, emlékezet, életút (Küllős Imola)

1526

A büntetés mint végső eszköz (Nagy Veronika)

1529

Európai közgazdaságtan (Mellár Tamás)

1532