A Magyar Tudományos Akadémia folyóirata. Alapítva: 1840
 

KEZDŐLAP    ARCHÍVUM    IMPRESSZUM    KERESÉS


 MEGEMLÉKEZÉS

X

 

 

FARKAS JÓZSEF
1933–2014


Megrendüléssel tudatjuk, hogy a magyar élelmiszer-tudományt újabb nagy veszteség érte.

Szeretett akadémikusunk, a Budapesti Corvinus Egyetem Élelmiszertudományi Karának professor emeritusa, Dr. Farkas József életének 81. évében rövid ideig tartó betegség után 2014. november 12-én váratlanul elhunyt. Olyan személyt veszítettünk el, aki a halála napjáig a tudománynak élt, és ezer szállal kötődött az Élelmiszertudományi Karon folyó oktatási és kutatási munkához.

 Farkas József 1956-ban szerzett vegyészmérnöki diplomát a Budapesti Műszaki Egyetem Vegyészmérnöki Karán. Az egyetemi diákévei során ismerkedett meg későbbi mentorával, Dr. Vas Károllyal, mely kapcsolat az egész szakmai pályafutásának meghatározó tényezőjévé vált. Tudományos pályafutását a Konzerv-, Hús-, Hűtő- és Konzervipari Kutatóintézet tudományos segédmunkatársaként kezdte, majd a Központi Élelmiszer-ipari Kutató Intézetben volt tudományos munkatárs és főmunkatárs. 1968-ban lett az Élelmiszer-mikrobiológiai osztály vezetője,

 

 

1972-től tizennégy éven keresztül töltötte be a kutatóintézet tudományos igazgatóhelyettesi pozícióját. 1980–85 között az FAO/IAEA Nemzetközi Élelmiszer-besugárzás Technológiai Létesítmény igazgatója volt Hollandiában. 1986-ban a Kertészeti és Élelmiszeripari Egyetem Állatitermék Technológiai Tanszékének lett a vezetője egyetemi tanári beosztásban. 1986 és 1993 között vezette az egyetem Élelmiszer-technológiai Intézetét. Kari és egyetemi vezetői feladatokat is magára vállalt. 1988 és 1993 között az Élelmiszeripari Kar dékánhelyettese, ezt követően 1996-ig az egyetem rektorhelyettese volt. Aktív közreműködője volt az Élelmiszertudományi mérnöki PhD-program kidolgozásának, amelynek 1993–2003 között vezetője is volt. 2003-ban lett professor emeritus az Élelmiszertudományi Karon, ahol az utolsó pillanatig aktív oktatómunkát végzett.

 Tudományos fokozatait tekintve 1968-ban lett a kémiai tudományok kandidátusa, 1978-ban védte meg az akadémiai doktori értekezését, 1990-ben választották meg a Magyar Tudományos Akadémia levelező tagjává, és 2001-ben lett az MTA rendes tagja. Fő kutatási területe az élelmiszer-biztonság, az élelmiszer-tartósítás mikrobiológiája, kémiája és technológiája volt. Elévülhetetlen szakmai érdemeket szerzett a sugárzásos és a kombinált tartósítási eljárások terén.

Nagy szerepe volt az MTA Élelmiszertudományi Komplex Bizottság működésében, amelyet Holló Jánostól vett át, majd vezetett 2008-ig, valamint az Acta Alimentaria folyóirat főszerkesztőjeként is meghatározó egyénisége volt a magyar élelmiszer-tudománynak.

Farkas József távozása hatalmas űrt hagy maga mögött. Pótolhatatlan lesz az a több mint ötvenéves élelmiszer-tudományi kutatómunka során gyűjtött tapasztalat, melyet mindig nagy precizitással, elhivatottsággal és szakmai alázattal igyekezett a fiatalabb generációnak átadni. Hiányozni fognak jóindulatú, csendes szavai, segítő útmutatásai, baráti tanácsai. Távozásával világszerte elismert tudóst, tanárt veszített el az élemiszer-tudomány.

Halász Anna

az MTA doktora,

az MTA Élelmiszer-tudományi Bizottságának elnöke