A Magyar Tudományos Akadémia folyóirata. Alapítva: 1840
 

KEZDŐLAP    ARCHÍVUM    IMPRESSZUM    KERESÉS


 KÖNYVSZEMLE

X

Sipos Júlia gondozásában

 

 

Egy kutató küzdelmei a szocializmusban

és a demokráciában


Az idén jelent meg Solymosi Frigyes harmadik könyve. Az első 2002-ben a Kairosz gondozásában (Valóban kollaboránsok voltunk? Tudomány, elkötelezettség, hazaszeretet), a második 2009-ben: Valóban ezt akartuk? Egy elkötelezett konzervatív vívódásai a Mundus kiadásában. Az ez évben napvilágot látott új írás az előzőektől elsősorban abban különbözik, hogy pályafutásának teljes vertikumát ismerteti a gyermekkorától mostanáig.

A könyv hét fejezetre oszlik, az első kettő a gyermekkorról és a hallgatói időszakról szól. Ebből érthetjük meg, hogy a Rákosi-korszakban a családot érintő represszív intézkedések, a piarista gimnázium szellemi hatása és nem utolsósorban a családból két nagybácsi belépése Szent Ignác harcos rendjébe (jezsuiták) egyértelműen megalapozták a szerző elkötelezett, mélyen konzervatív gondolkodását, világnézetét. Egy év sikertelen próbálkozása után végül sikerült a szegedi Tudományegyetem vegyészkarára bejutnia. Tehetsége és szorgalma mellett az is biztosan hozzájárult, hogy a labdarúgópályán is kiemelkedőt tudott nyújtani. Így mint az első osztályú SZEAC második csapatának kőkemény középhátvédje aratott megérdemelt sikereket. Abban az időben, az ötvenes években, ugyan nem voltak a keret tagjai milliós fizetésekkel elkényeztetve, de mivel tudtak futballozni, kétségtelen, hogy számos előnyt élveztek aktív pályafutásuk idején. Solymosi Frigyest szintén tisztelték, megbecsülték, így sikerült a párttagságot erőltető, olykor erőszakos nyomást viszonylag könnyen hárítania. Határtalan szorgalommal dolgozott a laboratóriumokban, és ez felhívta rá főnökei figyelmét. Mint a jövő reménybeli kutatója, álláshoz jutott az intézetben, és később, az addig elért eredményei jutalmául hosszabb (Cambridge, Nyugat-Berlin, Austin), majd rövidebb időre (Innsbruck, München, ismét Cambridge, Berlin) külföldi tanulmányutakra indulhatott. Ezek az utak egyértelműen tovább mélyítették benne a „szabad világban” tapasztalt demokratikus gondolkodást. Figyelemre méltó, hogy a csábító lehetőségek ellenére minden útjáról hazahozta a családja és a hazája iránti, megingathatatlan szeretete.

A negyedik fejezetben ismerkedhetünk meg, akadémikusként az évi közgyűléseken elhangzott, a tudománypolitikát érintő bírálataival és javaslataival. (1984, 1986, 1987, 1988, 1990). Tudománypolitikai tevékenysége a rendszerváltás idején és utána törvényszerűen fokozódott. A rendszerváltó közgyűlésen emlékezetes hozzászólását, 1992-ben követte az „Akadémiai tisztségviselők megbízatásának időtartamáról” elhangzott javaslata, amelyet a megszokottól eltérve, közvetlenül elhangzása után az akkori elnök, Berend T. Iván

 

 

„pusztítónak” véleményezett. A könyvben részletesen olvashatunk azokról a kritikai javaslatairól, amelyekben kitartóan kezdeményezte a tudomány fokozott anyagi támogatását, sőt folyamatos növelését.

Solymosi akadémikus tudománypolitikai aktivitása természetesen vezetett el a politikában és közéleti tevékenységben egyre aktívabb részvételhez. Életének ezt az új periódusát a könyvben jól követhetjük. Az V. fejezet 3. pontjában megismerjük azokat az értelmiségi csoportosulásokat, amelyekben a szerző alapító vagy vezetőségi tagként végzett munkát: Professzorok Batthyány köre –1995; Magyarok Világszövetségének szegedi csoportja –1996; Vének Tanácsa – Orbán Viktor egyik tanácsadó testülete – 1996; Nemzeti Kör –1996; Százak Tanácsa – 2001; Szövetség a Nemzetért – 2003; Deák Ferenc Társaság – 2003. A vezetők, illetve a tagok közötti levélváltások és állásfoglalások tanulmányozása igazolja, hogy a szerző kritikus, de objektív hozzáállása mellett, mindvégig a konzervatív jobboldal érdekeit tartotta szem előtt. Ebben az időszakban több mint száz cikket jelentetett meg a Magyar Nemzetben, amelyekben a pozitívumok mellett jobbító szándékú bírálataival rámutatott az általa hibásnak tartott irányokra. A VII. fejezetben az első és második könyvben közzétett írások után született cikkekből 87 oldalon keresztül olvashatunk teljes terjedelmű összeállítást. A recenziót író csupán pár cikket említ, amelyek számára leginkább érdeklődésre tartottak számot: A baloldal népszerűségvesztése (Népszabadság, 2009); Magyarország külföldi megítéléséről (Népszabadság, 2010); Akadémia, politika és közélet (Népszabadság, 2011); Harc vagy béke? (Népszabadság, 2011); Egy hívő lélek töprengései (ÉS, 2012); Hallgassunk vagy bíráljunk (Figyelő, 2012); Természetesen az itt nem idézett többi analízis és kritika ugyancsak megérdemelné, hogy említve legyen.

Újra és újra átolvasva a könyvben szereplő írásokat, úgy tűnik, hogy a szerző realista, elkötelezett konzervativizmusa a több mint húsz év alatt nem változott. Továbbra is jobboldali, de mindenképen kritikus, demokratikus gondolkodású maradt. Ami változott, az a szerzőt körülvevő háttér. Ez utóbbi valóban erősen elmozdult az idők folyamán.

A recenzió végén föltehetjük a kérdést, hogy ajánlható-e a könyv az olvasónak.

Erre válaszul Dante Alighieri Isteni Színjátékából a Purgatórium XVII. fejezet utolsó (139.) sora idézhető Babits Mihály fordításában: „Elhallgatom, hogy rájöhess magadtól.” (Solymosi Frigyes: Egy kutató küzdelmei a szocializmusban és a demokráciában. Bp.: Agroinform Kiadó, 2014)

Csernay László

az orvostudomány doktora, professor emeritus