A Magyar Tudományos Akadémia folyóirata. Alapítva: 1840
 

KEZDŐLAP    ARCHÍVUM    IMPRESSZUM

 

 2015. január • TARTALOM – CONTENTS • January 2015

XA 21. század etológiája: a kutya mint példa
Ethology of the 21st Century: The Dog as an Example
Interdisciplinary Research in Modern Ethology
 
   
Vendégszerkesztő / Guest Editor • Ádám Miklósi

Miklósi Ádám: Bevezető • Introduction

2

Miklósi Ádám: Az etológia színeváltozásai: az extravaganciától a tudomány fősodrába
Metamorphosis of Ethology: From Extravagance to the Main Stream of Research

4

Gácsi Márta – Korondi Péter – Kovács Szilveszter: Szociális robotok viselkedésének programozása etológiai megközelítéssel: a kutya mint kötődési modell • Programming Social Robots Applying an Ethological Approach: The Dog as a Model for Attachment

11

Andics Attila – Gácsi Márta – Faragó Tamás: Funkcionális képalkotásos vizsgálatok kutyán
Functional Neuroimaging Studies in Dogs

20

Gerencsér Linda – Vásárhelyi Gábor: Kutyák és kütyük, avagy a viselkedés megfigyelésének automatizálása • About Dogs and Gadgets – Automatizing Behaviour Observation

28

Faragó Tamás – Pongrácz Péter: A kutya–ember vokális kommunikáció etológiai vizsgálata
Ethological Approach to Studying Vocal Communication between Dogs and Humans

35

Gergely Anna – Miklósi Ádám: Robot–állat interakció mint új kutatási módszer
Animal-robot Interaction as a New Experimental Approach

44

Kubinyi Enikő – Bence Melinda – Rónai Zsolt – Sasvári-Székely Mária:
Az oxitocinrendszer és a szociális viselkedés kapcsolata
Association of Oxytocin Receptor Gene Polymorphisms with Canine Behavioural Traits

51

Tanulmány • Study  

 

Kordos László: Tízmillió év a sztyeppe útján: klíma, környezet, vándorlás és népvándorlás
Ten Million Years Old History of the Steppe Road: Climatic and Environmental Changes,
Animal and Human Migrations

57

E. Kovács Péter: Dózsa György 1514 – 2014. Beszélgetés C. Tóth Norberttel és Pálosfalvi Tamással • György Dózsa. A Discussion with Norbert C. Tóth and Tamás Pálosfalvi
of a Hungarian Peasant Leader (1514–2014)

63

Száz János: A PKK-szindróma napjainkban. Széljegyzetek Kornai János legújabb gyűjteményes kötetéhez • The Soft Budget Constraint Syndrome Today. Some Notes on the Latest Volume/Collection of János Kornai’s Studies

75

Perecz László: Négy kísérlet a magyar filozófia elmaradottságának diskurzusáról
Four Attempts: On Discourse of the Backwardness of Hungarian Philosophy

87

Tófalvy Tamás: A kritikai technológiakutatásról • On Cultural Technology Studies

96

Tudós fórum • Academy Affairs  

2015 • A fény nemzetközi éve • 2015 • International Year of Light

103

Interjú • Interview  
   

A tudomány megrendelői • Egyed László beszélgetése Bojár Gáborral
Contractors of Science • László Egyed's Interview with Gábor Bojár

105

Megemlékezés • Obituary  
   

Farkas József (Halász Anna)

109

Jermy Tibor (Szentesi Árpád – Tóth Miklós)

111

Kitekintés • Outlook (Gimes Júlia gondozásában) 113

Könyvszemle • Book Review (Sipos Júlia gondozásában)  

A kultúra rejtelmei (Cseh Szilvia)

117

Erdély és a Székelyföld kutatója (Restás Attila)

119

A társalgás pszichológiája (Kárpáti László)

122

Egy kutató küzdelmei a szocializmusban és a demokráciában (Csernay László)

123

Vatikáni kútfők a magyar történelemről (Rada János)

125