A Magyar Tudományos Akadémia folyóirata. Alapítva: 1840
 

KEZDŐLAP    ARCHÍVUM    IMPRESSZUM

 

 2015. február • TARTALOM – CONTENTS • February 2015

XA tudásalapú társadalom és a különböző tudományterületek szerepe
Role of Sciences and Interdiscipliarity
 
   
Vendégszerkesztő / Guest Editor • Simai Mihály és Hunyady György

Simai Mihály – Hunyady György: Bevezető • Introduction

130

Simai Mihály: A tudásalapú társadalom tudománya felé
Towards the Science of the Knowledge-based Society

132

Charaf Hassan: Az infoszféra tudást közvetítő szerepe a mai társadalomban • The Knowledge Transfer Role of the Information and Communication Technologies in Current Society

141

Pálné Kovács Ilona: Helyi tudás, helyi kormányzás, helyi fejlesztés
Local Knowledge, Local Governance and Local Development

150

Hörcher Ferenc: A bölcsészettudományok hasznáról a mai Magyarországon
On the Usefulness of the Humanities in Contemporary Hungary

159

Frank Tibor: Érték és értékteremtés a humán tudományokban
Values and Value Production in the Humanities

167

Tolcsvai Nagy Gábor: A nyelvtudomány szerepe a tudás és a közösségi lét megalapozásában
Role of Linguistics in the Foundation of Knowledge and Social Life

172

Kulcsár Szabó Ernő: „Ami szép – mint mondják –, nehéz”, avagy: jól értjük-e
a humán tudás igazságát?
• As the Proverb Truly Says, ‘Fine things are hard’.
Do We Understand the Truth of Knowledge in Humanities Properly?

178

Katona Tamás János: Nukleáris biztonság és társadalom Fukusima után – nukleáris biztonság, társadalmi érdek és a jog • Nuclear Safety, Public Interests, and Regulations—
Public Perception of the Nuclear Safety After the Fukushima Accident

186

Szenes Zoltán: Tudomány és a korszerű haderő
Science & Technology in the Advanced Armed Forces

194

Tanulmány • Study  

 

Honti László: Quo vadis, schola hungarica? Tények vagy blöffök képezik-e a tananyagot?
Quo Vadis, Schola Hungarica? Schoolbooks: Fact or Fiction?

202

Bogoly József Ágoston: Irodalom- és kultúratudomány, média- és stíluskommunikáció. Hibridizációs jelenségek és alkalmazások • Literary- and Cultural Studies,
Media- and Style Communication Phenomena of Hybridization, Applications

210

Dan Sperber – Hugo Mercier: A következtetés mint társas készség
Reasoning as a Social Competence

219


Tudós fórum • Academy Affairs  

SYLFF, egy sikertörténet múltja, jelene és jövője. Fejezetek a Fiatal Vezetők Ösztöndíj Alapítvány hazai történetéből • SYLFF the Past, Present and Future of a Success Story. Chapters from the Story of the Young Leaders Scholarship Foundation

235

Interjú • Interview  
   

Kis gyorsítók, nagy eredmények Debrecenben. Hatvanéves az Atomki. Egyed László beszélgetése Lovas Rezsővel • Small Accelerators, Big Results in Debrecen. ATOMKI Is 60. László Egyed's Interview with Rezső Lovas

242

Kitekintés • Outlook (Gimes Júlia gondozásában) 248

Könyvszemle • Book Review (Sipos Júlia gondozásában)  

Fenntartható gazdálkodás (Csete Mária)

250

Elveszett genomok nyomában (Venetianer Pál)

253