A Magyar Tudományos Akadémia folyóirata. Alapítva: 1840
 

KEZDŐLAP    ARCHÍVUM    IMPRESSZUM    KERESÉS


 KITÜNTETÉSEK MÁRCIUS 15. ALKALMÁBÓL

X

 

 

A Magyar Tudományos Akadémia hét tagja, valamint az MTA három doktora is átvehette a Parlament Kupolatermében a tudományos élet kiemelkedő képviselőinek munkáját elismerő kitüntetést. A március 15-i nemzeti ünnep alkalmából átadott Széchenyi-díjat velük együtt idén összesen tizenheten – közülük hárman megosztva – kapták meg.

Bársony István villamosmérnök, az MTA levelező tagja, az MTA Energiatudományi Kutatóközpont Műszaki Fizikai és Anyagtudományi Intézet igazgatója,

Frank András, a matematikai tudomány doktora, az ELTE TTK Matematikai Intézet Operáció-kutatási Tsz. egyetemi tanára,

Hebling János fizikus, az MTA doktora, a Pécsi Tudományegyetem Természettudományi Kar Fizikai Intézet igazgatója, egyetemi tanár,

Kollár László Péter építőmérnök, az MTA rendes tagja, a BME Építőmérnöki Kar Hidak és Szerkezetek Tsz. egyetemi tanára,

Kovács L. Gábor laboratóriumi szakorvos, neuroendokrinológus, az MTA rendes tagja, a Pécsi Tudományegyetem Szentágothai János Kutatóközpont elnöke, egyetemi tanár,

Ligeti Erzsébet kutatóorvos, az MTA rendes tagja, a Semmelweis Egyetem Általános Orvostudo-mányi Kar Élettani Intézet igazgatóhelyettese és egyetemi tanára,

Márkus Béla József Attila-díjas irodalomtörténész, kritikus, a Debreceni Egyetem Bölcsészettudományi Kara Magyar Irodalom- és Kultúratudományi Intézete nyugalmazott egyetemi docense,

Rácz Zoltán Attila fizikus, az MTA rendes tagja, az MTA–ELTE Elméleti Fizikai Tanszéki Kutatócsoport kutatóprofesszora,

Rózsa Huba teológus, a Pázmány Péter Katolikus Egyetem professor emeritusa, római katolikus lelkipásztor,

Solti László állatorvos, az MTA rendes tagja, a Szent István Egyetem Állatorvos-tudományi Kar Szülészeti és Szaporodásbiológiai Tanszék és Klinika egyetemi tanára,

Szatmáry Zoltán állami díjas fizikus, a fizikai tudományok doktora, a BME Természettu-dományi Kar Nukleáris Technikai Intézet Atomenergetika Tanszék professor emeritusa,

Tellér Gyula szociológus, irodalmár,

Tőkés Rudolf, a Connecticuti Egyetem politológusa, professor emeritus,

Török László régész, történész, az MTA rendes tagja, az MTA Bölcsészettudományi Kutatóköz-pont Régészeti Intézet professor emeritusa.

 

Megosztott Széchenyi-díjat kapott a Rosetta űrszonda számára végzett munkájáért

Apáthy István villamosmérnök, az MTA Energia-tudományi Kutatóközpont külső műszaki szakértője,

Balázs András, az MTA Wigner Fizikai Kutatóközpont tudományos munkatársa,

Bánfalvi Antal, a BME Szélessávú Hírközlés és Villamosságtan Tsz. egyetemi doktora.


A Várkert Bazárban harmincöt tudós vehetett át a március 15-i nemzeti ünnep alkalmából a Magyar-ország Köztársasági Elnöke által adományozott elismerést. A Magyar Érdemrend középkeresztje a csillaggal kitüntetésben részesült

Granasztói György történész, az MTA doktora, az ELTE Bölcsészettudományi Kar Történeti Intézet Atelier Európai Társadalomtudományi és Historiográfiai Tanszékének professor emeritusa,

Kásler Miklós onkológus, az MTA doktora, az Országos Onkológiai Intézet főigazgató főorvosa, tanszékvezető egyetemi tanár,

Palkovits Miklós Széchenyi-díjas orvos, anatómus, endokrinológus, agykutató, az MTA rendes tagja, a Semmelweis Egyetem Ált. Orvostud. Kar Anatómia, Szövet- és Fejlődéstani Intézetének professor emeritusa,

Tompa Anna Mária, az orvostudomány doktora, egyetemi tanár, a Semmelweis Egyetem Általános Orvostudományi Kar Népegészségtani Intézetének igazgatóhelyettese, az Országos Kémiai Biztonsági Intézet tudományos igazgatója,

Závodszky Péter Széchenyi-díjas biofizikus, az MTA rendes tagja, az MTA Természettudományi Kutatóközpont Enzimológiai Intézetének kutatóprofesszora, az ELTE és a PPKE professor emeritusa.


 

A Magyar Érdemrend középkeresztjét vehette át

Blaskó Gábor Széchenyi-díjas kémikus, az MTA rendes tagja, a BME címzetes egyetemi tanára, a Servier Kutatóintézet Zrt. ügyvezető igazgatója,

Csorba László történész, az MTA doktora, a Magyar Nemzeti Múzeum főigazgatója, az ELTE BTK egyetemi docense,

Faragó Sándor okleveles erdőmérnök, egyetemi tanár, az MTA doktora, a Nyugat-magyarországi Egyetem rektora,

Inzelt Péter Sándor Széchenyi-díjas mérnök, közgazdász, az MTA Számítástechnikai és Automatizálási Kutatóintézetének tudományos főmunkatársa,

 

 

Kibédi Varga Áron irodalomtörténész, költő, az MTA külső tagja,

Monos Emil, az orvostudomány doktora, a Semmelweis Egyetem Ált. Orvostudományi Kar Klinikai Kísérleti Kutató- és Humán Élettani Int. professor emeritusa,

Pethő Bertalan pszichiáter, filozófus, az orvostudomány doktora, a Kodolányi János Főiskola Társadalom- és Bölcsészettud. Intézet Pszichológia Tsz. Posztmodernológiai Kutatóközpontjának alapító igazgatója,

Pukánszky Béla vegyészmérnök, az MTA rendes tagja, a BME Vegyészmérnöki és Biomérnöki Kar Fizikai Kémiai és Anyagtudományi Tsz. vezetője, a Műanyag- és Gumiipari Laboratórium csoportvezetője,

Sótonyi Péter Tamás állatorvos, az MTA doktora, a Szent István Egyetem Állatorvos-tudományi Kar dékánja, tanszékvezető egyetemi tanár,

Vígh László Széchenyi-díjas kutatóvegyész, biokémikus, az MTA rendes tagja, az MTA Szegedi Biológiai Kutatóközpontjának kutatóprofesszora, a Szegedi Tudományegyetem címzetes egyetemi tanára.
 

A Magyar Érdemrend tisztikeresztje kitüntetésben részesült

Berta András, az orvostudomány doktora, a Debreceni Szemklinika professzora,

Cseh Sándor állatorvos doktor, az MTA doktora, a Szent István Egyetem Állatorvos-tudományi Kar Szülészeti és Szaporodásbiológiai Tanszékének vezetője,

Érdi Bálint csillagász, az MTA doktora, az ELTE Természettudományi Kar Földrajz- és Földtudományi Intézet Csillagászati Tanszékének egyetemi tanára,

Győri Ervin, a matematikai tudományok doktora, az MTA Rényi Alfréd Matematikai Kutatóint. tud. tanácsadója, osztályvezetője,

Gyulassy Miklós fizikus, az MTA külső tagja, a New York-i Columbia Egyetem egyetemi tanára, az MTA Wigner Fizikai Kutatóközpont kutatóprofesszora,

Hornok László agrármérnök, mikrobiológus, növénypatológus, az MTA rendes tagja, a Szent István Egyetem Mezőgazdaság- és Környezettudományi Kar Növényvédelmi Intézetének egyetemi tanára,

Kékesi Tamás kémikus, az MTA doktora, a Miskolci Egyetem rektorhelyettese, a Műszaki Anyagtudományi Kar Metallurgiai és Öntészeti Int. igazgatója, tszkv. egy. tanár,

Szabó György fizikus, az MTA doktora, az MTA Energiatudományi Kutatóközpont Műszaki Fizikai és Anyagtudományi Intézet Komplex Rendszerek Kutatócsoportjának tud. tanácsadója, osztályvezetője,

Szathmári István nyelvész, az MTA doktora, az ELTE Bölcsészettudományi Karának professor emeritusa,

Szentpéteri József régész, az MTA Bölcsészet-tudományi Kutatóközpont Történettudományi Intézetének tud. főmunkatársa,

Vikárius László zenetörténész, az MTA Bölcsészettudományi Kutatóközpont Zenetudományi Intézetének tudományos főmunkatársa, a Bartók Archívum osztályvezetője,

Zsoldos Attila történész, az MTA levelező tagja, az MTA Bölcsészettudományi Kutatóközpont Történettudományi Intézetének kutatóprofesszora, az ELTE c. egyetemi tanára.


A Magyar Érdemrend lovagkeresztjét
kapta

Balla József belgyógyász, nefrológus, az MTA doktora, a Debreceni Egyetem Klinikai Központ Általános Orvostudományi Kar Belgyógyászati Intézet Nephrológiai Nem Önálló Tanszék vezetője,

Bárdi Nándor történész, az MTA Társadalom-tudományi Kutatóközpont Kisebbségkutató Intézetének tudományos főmunkatársa és osztályvezetője,

Dücső Csaba vegyész, az MTA Energiatudományi Kutatóközpont Műszaki Fizikai és Anyagtudományi Intézetének tudományos főmunkatársa,

Gróf Gyula István gépészmérnök, a BME Gépészmérnöki Kar Energetikai Gépek és Rendszerek Tanszékének tanszékvezető egyetemi docense,

Halmai Péter Tamás, a közgazdaság-tudomány doktora, a Pannon Egyetem Közgazdasági Intézetének igazgatója, a Pannon Egyetem Gazdaságtudományi Kar Nemzetközi Gazdaságtan Tanszékének tszkv. egyetemi tanára, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Nemzetközi és Európai Tanulmányok Karának tszkv. egyetemi tanára,

Kiss Tamás József, a kémiai tudomány doktora, a Szegedi Tudományegyetem Természettudományi és Informatikai Kar Szervetlen és Analitikai Kémiai Tanszékének tanára,

Mázi Béla Imre történész, az MTA Könyvtár és Információs Központ főkönyvtárosa,

Schiller Róbert, a kémiai tudományok doktora, az MTA Energiatudományi Kutatóközpont kutató professor emeritusa, az ELTE c. egyetemi tanára, a BME magántanára.