A Magyar Tudományos Akadémia folyóirata. Alapítva: 1840
 

KEZDŐLAP    ARCHÍVUM    IMPRESSZUM

 

 2015. május  • TARTALOM – CONTENTS • May 2015

XIdőjárási szélsőségek hatása a természeti és gazdasági rendszerekre
és a társadalomra
• Potential Effects of Weather Extremes
on Ecosystems, Economy and Society
 
   
Vendégszerkesztő • Guest Editor: Géczi János és Gelencsér András

Bevezető • Introduction

514

Gelencsér András: Az emberiség mint éghajlat-alakító tényező
Anthropogenic Effects on Global Climate

515

Elekes Andrea – Halmai Péter: Éghajlatváltozás és gazdasági növekedés. Alacsony szén-dioxid-kibocsátású gazdaság vs. gazdasági növekedés – kibékíthetetlen ellentét? • Climate Change
and Economic Growth. Low Emission vs. Economic Growth—Irreconcilable Contradiction?

522

Géczi János – Kamarás István: Habituális válaszok az éghajlatváltozásra
Habitual Answers on Climate Change

532

Kocsis László – Horváthné Baracsi Éva – Kocsisné Molnár Gitta – Kovács János –
Cseh Eszter: Változó klíma, változó fajtahasználat a kertészetben
Changing Climate—Changing Usage of Varieties in Horticulture

539

Liker András: Az éghajlatváltozás és az urbanizáció együttes ökológiai hatásai
Ecological Effects of Climate Change and Urbanization

546

Nagy Szabolcs Tamás – Pál László – Bercsényi Miklós – Farkas Valéria – Husvéth Ferenc:
Az éghajlatváltozás hatása gazdasági állatainkra • Effect of Climate Change on Farm Animals

553

Padisák Judit – Stenger-Kovács Csilla – Lázár Diána – Hubai Katalin Eszter – Yvonne Němcová – Magyar Donát – Vass Máté – Trájer Attila János – Tánczos Balázs – Hammer Tamás – Lengyel Edina: A kisvizes ökoszisztémák prediktív értéke a klímaváltozás hatásainak megértésében
és jelentőségük a biodiverzitás megőrzésében
• Predictive Value of Small Aquatic Ecosystems in Revealing Impacts of Climate Change and Their Role in Biodiversity Conservation

559

Veisz Ottó – Varga Balázs: A növény szerepe a víztakarékos szántóföldi gazdálkodásban
Role of Agricultural Crops in Water-efficient Farming

568


Emlékezés Szilárd Leóra
In Memory of Leó Szilárd
 
   

Bevezető

577

Klein György: Személyes emlékeim Szilárd Leóról • My Personal Recollections of Leo Szilard

578

Sükösd Csaba: H. G. Wells, jövünk! Szilárd Leó és az atomenergia
We Are Coming, H. G. Wells! Leo Szilard and Atomic Energy

583

Tanulmány • Study  

 

Dessewffy Tibor – Láng László: Egyetem 2.0? Felsőoktatás az információs korban
University 2.0 Higher Education in the Information Age

597

Vágási I. Csongor – Vincze Orsolya – Pap Péter László – Barta Zoltán:
Öregedés és oxidatív stressz madaraknál • Ageing and Oxidative Stress in Birds

608

Fabó Edit – André Folloni: A tudományok jövőbeni felelőssége és érvényessége
Responsibility and Validity of Sciences in the Future

616

Kitekintés • Outlook (Gimes Júlia gondozásában) 625

Könyvszemle • Book Review (Sipos Júlia gondozásában)  

Tíz évvel később – magyar nagyvállalkozók európai környezetben (Győrffy Dóra)

628

A nyelvészet kognitív módja (Pléh Csaba)

631

Túl a komparatisztikán (Perecz László)

634

Kisebbségi magyar nyelvtantanítás (Kontra Miklós)

637