A Magyar Tudományos Akadémia folyóirata. Alapítva: 1840
 

KEZDŐLAP    ARCHÍVUM    IMPRESSZUM    KERESÉS


 KITÜNTETÉSEK AZ MTA 186. KÖZGYŰLÉSÉN

X

 

 

Az Akadémiai Aranyérmet idén T. Sós Vera, a magyar matematika kiemelkedő egyénisége, a világhírű magyar diszkrét matematikai iskola egyik megteremtője és nemzetközileg is elismert személyisége vehette át. Az életműdíjnak számító rangos kitüntetést az MTA Elnöksége évente egy akadémikusnak adományozza kiemelkedő tudományos, közéleti, tudománypolitikai és tudományszervezői munkássága elismeréseként.

 Az MTA Elnöksége kiemelkedő tudományos munkássága elismeréseképpen Akadémiai Díjban részesítette

Csabai Istvánt, az MTA doktorát, az ELTE Komplex Rendszerek Fizikája Tanszék egyetemi tanárát a tudományos adatbázisok fejlesztésében és elemzésében végzett multidiszciplináris kutatásaiért;

Jakab Évát, az MTA doktorát, a Szegedi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Kar Római Jogi Tanszék tanszékvezetőjét, egyetemi tanárt;

Kőszeghy Pétert, az MTA Bölcsészettudományi Kutatóközpont Irodalomtudományi Intézet tudományos főmunkatársát;

Miklósi Ádámot, az MTA doktorát, az ELTE Természettudományi Kar Biológiai Intézet Etológia Tanszék tszkv. egyetemi tanárát;

Nemes Attilát, az MTA doktorát, a Szegedi Tudományegyetem Általános Orvostudományi Kar Szent-Györgyi Albert Klinikai Központ II. Sz. Belgyógyászati Klinika és Kardiológiai Központ egyetemi docensét;

Pap Gyulát, az MTA doktorát, a Szegedi Tudományegyetem Természettudományi és Informatikai Kar egyetemi tanárát;

Patonay Tamást, az MTA doktorát, a Debreceni Egyetem Természettudományi és Technológiai Kar Szerves Kémiai Tanszék tanszékvezető egyetemi tanárát;

Tuboly Tamást, az állatorvos-tudomány kandidátusát, a Szent István Egyetem Állatorvostudományi Kar egyetemi tanárát, dékánhelyettesét;

Winkler Gábort, az MTA doktorát, a Széchenyi István Egyetem professor emeritusát;

Zsoldos Attilát, az MTA levelező tagját, az MTA Bölcsészettudományi Kutatóintézet Történettudományi Intézet kutatóprofesszorát.

 A Magyar Tudományos Akadémia Elnöksége kiemelkedő tudományos munkássága elismeréseképpen megosztott Akadémiai Díjban részesítette

Dobróka Mihályt, a műszaki tudomány doktorát, a Miskolci Egyetem Műszaki Földtudományi Kar Geofizikai és Térinformatikai Intézet egyetemi tanárát;

Gyulai Ákost, az MTA doktorát, a Miskolci Egyetem Műszaki Földtudományi Kar Geofizikai és Térinformatikai Intézet Geofizikai Intézeti Tanszék professor emeritusát;

Ormos Tamást, az MTA doktorát, a Miskolci Egyetem Műszaki Földtudományi Kar Geofizikai és Térinformatikai Intézet egyetemi magántanárát.

 Az informatikai képzés és kutatás támogatása terén szerzett érdemei elismeréseként az MTA Vezetői Kollégiuma által adományozott Wahrmann Mór-érmet Bojár Gábor, a Graphisoft SE elnöke vehette át.

 

 

Az MTA Külső Tagok Fórumán Lovász László elnök adta át a külhoni tudósok kutatásait elismerő Arany János-díjakat. A jelentős külhoni magyar tudósok, kutatók elismerésére szolgáló Arany János-életműdíjat 2015-ben Benkő Samu, az MTA külső tagja, Széchenyi-díjas kutató, a Román Akadémia kolozsvári Történeti Intézetének nyug. főkutatója, az Erdélyi Múzeum-Egyesület volt elnöke kapta.
 A Kiemelkedő Tudományos Teljesítmény díj kitüntetettje Szkála Károly, aki a Ruđer Bošković Kutatóintézet központ- és laboratóriumvezetőjeként optoelektronikával, lézertechnikával, holográfiával és mikroelektronikával foglalkozik, s oktat a Zágrábi Villamosmérnöki Egyetemen, a Zágrábi Grafikai Egyetemen és az Eszéki Orvostudományi Egyetemen.
 Fiatal Kutatói Díjat vehetett át Fenesi Annamária, a kolozsvári Babeș-Bolyai Tudományegyetem Biológiai és Ökológiai Intézetének adjunktusa.
 Arany János-érmet kapott

Beregszászi Anikó nyelvész, a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola oktatója.

Lelley Jan Iván mikológus, a bonni Rajnai Friedrich Wilhelms Egyetem tanára;

Majdik Kornélia, a bio-szerveskémia kutatója, 2004 és 2014 között a Babeș-Bolyai Tudományegyetem Vegyészmérnöki Kar magyar tagozatának egyik vezetője;

Petrik József, aki sejtkárosodási mechanizmu-sokkal, molekuláris patológiával, a rákos megbetegedések diagnosztikájával foglalkozik; a zágrábi Orvosi Biokémiai és Hematológiai Tanszék professzora, a kar Alkalmazott Orvosi Biokémiai Kp. vezetője;

Sipos Gábor, aki református egyháztörténettel, nyomda- és könyvtártörténettel foglalkozik. A Babeș–Bolyai Tudományegyetem Magyar Történeti Intézet tanára, az Erdélyi Múzeum-Egyesület elnöke;

Vigh Gyula vegyész, a Texas A&M Egyetem Kémia Tanszékének professzora.

Özvegye vehette át a 2014-ben elhunyt Borbándi Gyula Arany János-érmét. A történész, irodalomtörténész tevékenysége felöleli az emigráns kiadványok szisztematikus gyűjtését, a nyugati magyar emigráció történetének feldolgozását. Alapító szerkesztője volt a Látóhatár, majd az Új Látóhatár folyóiratnak. 1951-től 1984-ig a Szabad Európa Rádió magyar osztályának helyettes igazgatója volt.
 Az MTA Elnöksége a tudomány népszerűsítése érdekében kifejtett eredményes újságírói tevékenysége elismeréséül Akadémiai Újságírói Díjban részesítette Molnár Csabát, a Magyar Nemzet újságíróját.
 Pál Csaba, az MTA Szegedi Biológiai Kutatóközpont tudományos főmunkatársa, az Akadémia Lendület programjának csoportvezetője vehette át idén Áder János államfőtől a magyar tudomány egyik legrangosabb elismerését, a Bolyai János Alkotói Díjat. A negyvenesztendős kutató a nyolcadik kitüntetett, s egyúttal az első, akinek nem akadémikusként ítélte oda a díjbizottság az elismerést.


Minden díjazottnak gratulál a szerkesztőség